جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کترینگ و تشریفات ناریجه (زعفرانیه)

پر‌طرفدارها

چلو خورشت قیمه اکو

قیمه
 چلو خورشت قیمه اکو
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته دیگ ته چینی
خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (سینه)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته چین ته دیگی
چلو کره
۶۰,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب مخصوص سینه (بدون دورچین)

۳۰۰گرم سینه مرغ طعم دار شده٫ ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلوجوجه کباب مخصوص سینه (بدون دورچین)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ترش مخصوص

۳۳۰ گرم ران مرغ طعم دار شده با رب انار و ادویه مخصوص، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم...
چلو جوجه ترش مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب بدون دورچین

چلوجوجه با استخوان (بدون دورچین)

یک جوجه کامل ارگانیک طعم دار شده٫ ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلوجوجه با استخوان (بدون دورچین)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه بدون استخوان ران(بدون دورچین)

۳۳۰گرم ران مرغ طعم دار شده٫ ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو جوجه بدون استخوان ران(بدون دورچین)
ناموجود

چلوجوجه کباب مخصوص سینه (بدون دورچین)

۳۰۰گرم سینه مرغ طعم دار شده٫ ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلوجوجه کباب مخصوص سینه (بدون دورچین)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی ناریجه(بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی٫ یک سیخ کباب برگ ۱۸۰ گرمی٫ ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلوکباب سلطانی ناریجه(بدون دورچین)
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری سینه(بدون دورچین)

یک سیخ جوجه سینه زعفرانی۳۰۰گرمی٫ یک سیخ لقمه۲۰۰گرمی٫ ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلوکباب وزیری سینه(بدون دورچین)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری ران(بدون دورچین)

یک سیخ جوجه ران زعفرانی۳۳۰گرمی٫ یک سیخ لقمه۲۰۰گرمی٫ ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلوکباب وزیری ران(بدون دورچین)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ ممتاز(بدون دورچین)

۳۰۰گرم مغز راسته ٫ ۴۲۰گرم برنج
چلوکباب برگ ممتاز(بدون دورچین)
۲۵۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب برگ(بدون دورچین)

۲۰۰گرم مغز راسته و ۴۲۰گرم برنج ایرانی
چلوکباب برگ(بدون دورچین)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده کاردی ویژه(بدون دورچین)

۳۰۰گرم کباب کوبیده٫ ۴۰۰گرم برنج
چلوکباب کوبیده کاردی ویژه(بدون دورچین)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلوجوجه ترش مخصوص(بدون دورچین)

۳۳۰گرم ران مرغ طعم دار شده با رب انار و ادویه مخصوص٫ ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلوجوجه ترش مخصوص(بدون دورچین)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب لقمه مخصوص(بدون دورچین)

۲۰۰گرم کباب لقمه٫ ۴۰۰گرم برنج
چلوکباب لقمه مخصوص(بدون دورچین)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه ترش مخصوص

۳۳۰ گرم ران مرغ طعم دار شده با رب انار و ادویه مخصوص، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم...
چلو جوجه ترش مخصوص
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ناریجه

یک سیخ کباب لقمه ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ ۱۸۰ گرمی، دورچین سبزیجات، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده خانگی و ته چین ته دیگی، ...
چلو کباب سلطانی ناریجه
۳۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری (سینه)

یک سیخ جوجه سینه زعفرانی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ لقمه ۲۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوسفند و گوساله، دورچین سبزیجات، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان س...
چلو کباب وزیری (سینه)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب لقمه مخصوص

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی،دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته چین ته د...
چلوکباب لقمه مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته چین ته دیگی
چلو کره
۶۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری (ران)

یک سیخ جوجه ران زعفرانی ۳۳۰ گرمی، یک سیخ لقمه ۲۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین سبزیجات، سیب زمینی، بادمجان سرخ کرده خ...
چلوکباب وزیری (ران)
۲۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص بدون استخوان (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده. دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور، ته چین ته دیگی . ۴...
چلو جوجه کباب مخصوص بدون استخوان (سینه)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک جوجه کامل ارگانیک طعم دار شده، دورچین سبزیجات، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده خانگی و ته چین ته دیگی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده کاردی ویژه

۳۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین سبزیجات، سیب زمینی سرخ کرده، بادمجان سرخ کرده خانگی و ته چین ته دیگی، ۴۰۰ گرم برنج ایر...
چلو کباب کوبیده کاردی ویژه
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم مغز راسته، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته چین ته دیگی، ۴۰۰ گرم برنج...
چلو کباب برگ
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

۳۰۰ گرم مغز راسته ، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور- ته چین ته دیگی و ۴۰۰ گرم برن...
چلو کباب برگ ممتاز
۲۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (ران)

۳۳۰ گرم ران مرغ طعم دار شده، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور و ته چین ته دیگی، ۴۰...
چلو جوجه کباب بدون استخوان  مخصوص (ران)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه ترش مخصوص

۳۳۰ گرم ران مرغ طعم دار شده با رب انار و ادویه مخصوص، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم...
خوراک جوجه ترش مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ناریجه

یک سیخ کباب لقمه ۰ ۲۰گرمی، یک سیخ کباب برگ ۲۰۰گرمی، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم ش...
خوراک کباب سلطانی ناریجه
۲۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری (سینه)

یک سیخ جوجه سینه زعفرانی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ لقمه ۲۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان ...
خوراک کباب وزیری (سینه)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین سبزیجات، سیب زمینی، بادمجان سرخدورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی...
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۰۰ گرم مغز راسته ، دورچین سبزیجات، پوره سیب زمینی، بادمجان سرخ کرده ، پیاز جعفری ، خیار شور ، گل کلم شور - ته چین ته دیگی
خوراک کباب برگ
۱۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

۳۰۰ گرم مغز راسته - دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته چین ته دیگی
خوراک کباب برگ ممتاز
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک جوجه کامل ارگانیک طعم دار شده، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته دیگ ته چین...
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته دیگ ته چینی
خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (سینه)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (ران)

۳۳۰ گرم ران مرغ طعم دار شده، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته دیگ ته چینی
خوراک جوجه کباب بدون استخوان  مخصوص (ران)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۵۰۰ تا ۵۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته چین ته دیگی
خوراک ماهیچه
۲۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور و ته چین ته دیگی
خوراک مرغ (ران)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته چین ته دیگی
خوراک مرغ (سینه)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری (ران)

یک سیخ جوجه ران زعفرانی ۳۳۰ گرمی، یک سیخ لقمه ۲۰۰ گرمی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سر...
خوراک کباب وزیری (ران)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده کاردی ویژه

۳۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور - ته دیگ ته ...
خوراک کباب کوبیده کاردی ویژه
۱۹۵,۰۰۰ تومان

سوپ اعیونی

۴۵۰ گرم سوپ شیر و قارچ طبخ شده طبق نظر سرآشپزان ناریجه
سوپ اعیونی
۴۳,۰۰۰ تومان

منوی اصلی

زرشک پلو با مرغ متفاوت (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک، خلال بادام، ته چین ته دیگی، سس مخصوص مرغ
زرشک پلو با مرغ متفاوت (سینه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین ته دیگی، سس مخصوص مرغ
چلو مرغ (ران)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین ته دیگی، سس مخصوص مرغ
چلو مرغ (سینه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ته چین ران مرغ مخصوص ناریجه

مخلوط برنج ایرانی زعفرانی به همراه زرشک و یک عدد ران مرغ کامل
ته چین ران مرغ مخصوص ناریجه
۱۸۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم باقالی پلو، ته چین ته دیگی، سس مخصوص مرغ
باقالی پلو با مرغ (ران)
ناموجود

باقالی پلو با مرغ (سینه)

۳۵۰ گرم سینه مرغ سرخ شده، ۴۰۰ گرم باقالی پلو، ته چین ته دیگی، سس مخصوص مرغ
باقالی پلو با مرغ (سینه)
ناموجود

چلو خورش قور مه سبزی

۲۷۰ تا ۳۰۰ گرم خورش قورمه سبزی به همراه ۷۰ گرم گوشت گوساله ،۴۰۰ گرم برنج ایرانی به همراه ته چین ته دیگی
چلو خورش قور مه سبزی
۸۵,۰۰۰ تومان

قورمه سبزی بدون چلو

قورمه سبزی بدون چلو
۶۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست ساده

۲۰۰ گرم
ماست ساده
ناموجود

ماست موسیر

۲۰۰ گرم
ماست موسیر
ناموجود

ماست و خیار ناریجه

۲۵۰ گرم ماست و خیار خانگی به همراه گردو و کشمش
ماست و خیار ناریجه
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خانگی، ۲۰۰ گرم
سالاد شیرازی
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده اعیونی ناریجه

۱۵۰گرم زیتون پرورده اعلا رودبار
زیتون پرورده اعیونی ناریجه
۳۵,۰۰۰ تومان

ته دیگ ته چینی ناریجه

یک تکه ته چین زعفرونی طبخ شده به روش اصیل
ته دیگ ته چینی ناریجه
۹,۰۰۰ تومان

بادمجان سرخ کرده بزرگ

۳۰۰ گرم بادمجان سرخ شده به روش خانگی
بادمجان سرخ کرده بزرگ
۵۰,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج شرکتی

بورانی اسفناج شرکتی
ناموجود

بورانی بادمجان شرکتی

بورانی بادمجان شرکتی
ناموجود

ماست موسیر ۱۵۰ گرمی زالی

ماست موسیر 150 گرمی زالی
ناموجود

سالاد فصل (تک نفره)

سالد فصل تک نفره به همراه سس فرانسوی
سالاد فصل (تک نفره)
۱۹,۰۰۰ تومان

افطار

افطار
ناموجود

سالاد ویژه ناریجه

کاهو، سس مخصوص، خیار، هویج، مغز تخمه، پنیر پارمسان، بیبی کورن، پرتقال
سالاد ویژه ناریجه
۸۵,۰۰۰ تومان

سوپ شیر اکو

سوپ شیر اکو
۲۸,۰۰۰ تومان

سوپ ورمیشل

سوپ ورمیشل
ناموجود

زیتون پرورده شرکتی ۱۰۰ گرمی

زیتون  پرورده شرکتی 100 گرمی
ناموجود

نوشیدنی

دوغ بطری زالی

دوغ محلی طعم دار به همراه نعنا
دوغ بطری زالی
ناموجود

دلستر استوایی

دلستر استوایی قوطی
دلستر استوایی
۱۳,۸۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی یک نفره
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده(اسپرایت)

نوشابه اسپرایت یک و نیم لیتری
نوشابه خانواده(اسپرایت)
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی(اسپرایت)

نوشابه اسپرایت قوطی
نوشابه قوطی(اسپرایت)
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر ساده

دلستر ساده قوطی
دلستر ساده
ناموجود

دلستر لیمو

۳۳۰ سی سی
دلستر لیمو
۱۳,۸۰۰ تومان

دلستر هلو

دلستر با طعم هلو قوطی
دلستر هلو
۱۳,۸۰۰ تومان

دوغ خانواده زالی

دوغ محلی طعم دار با نعنا، یک و نیم لیتری
دوغ خانواده زالی
ناموجود

کوکا زیرو خانواده

نوشابه کوکا زیرو (رژیمی) یک و نیم لیتری
کوکا زیرو خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

کوکا زیرو قوطی

نوشابه کوکا زیرو (رژیمی) قوطی
کوکا زیرو قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا قوطی

نوشابه قوطی
کوکا قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

کوکاخانواده

کوکای خانواده ۱/۵ لیتری
کوکاخانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
ناموجود

کوکای بطری

کوکا پت ۳۰۰ سی سی
کوکای بطری
۶,۵۰۰ تومان

کوکا زیرو بطری

کوکا زیرو بطری
ناموجود

آب هویج طبیعی ۲۵۰ سی سی

آب هویج طبیعی 250 سی سی
ناموجود

آب کرفس طبیعی ۲۵۰ سی سی

آب کرفس طبیعی 250 سی سی
ناموجود

آب سیب طبیعی ۲۵۰ سی سی

آب سیب طبیعی 250 سی سی
ناموجود

آب میوه طبیعی میکس ۲۵۰ سی سی

آب میوه طبیعی میکس 250 سی سی
ناموجود

آب پرتقال طبیعی ۲۵۰ سی سی

آب پرتقال طبیعی 250 سی سی
ناموجود

ظروف و بسته بندی

۱ سیخ گوجه اضافه

تعداد ۷ عدد گوجه کباب شده
1 سیخ گوجه اضافه
۱۲,۰۰۰ تومان

پیاز اضافه

یک عدد
پیاز اضافه
۲,۰۰۰ تومان

گوجه اضافه

یک عدد
گوجه اضافه
۳,۰۰۰ تومان

دیس پیرکس کوچک

دیس پیرکس ۴ پرسی جهت سرو غذا به صورت تشریفات
دیس پیرکس کوچک
۹,۵۰۰ تومان

پک قاشق و چنگال

قاشق چنگال اضافی
پک قاشق و چنگال
۲,۰۰۰ تومان

اکو(اقتصادی)

خوراک مرغ ران اکو

۲۶۰ تا ۲۸۰ گرم ران مرغ سرخ شده به همراه دورچین سبزیجات، سیب زمینی و بادمجان سرخ کرده خانگی
خوراک مرغ ران اکو
ناموجود

چلو خورشت قیمه اکو

قیمه
 چلو خورشت قیمه اکو
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ( اکو)

یک سیخ ۱۷۵ گرمی به همراه دورچین سبزیجات، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور
خوراک جوجه کباب ( اکو)
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورش قورمه سبزی( اکو)

 چلو خورش قورمه سبزی( اکو)
۷۶,۰۰۰ تومان

ته چین اکو ران مرغ

نصف پرس ته چین ناریجه
ته چین اکو ران مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (اکو)

یک سیخ کوبیده ۱۴۰گرمی، گوجه کبابی، ۳۴۰ گرم برنج ۱۰۰ درصد ایرانی
چلو کباب کوبیده (اکو)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (اکو)

یک سیخ کوبیده ۱۴۰ گرمی، دورچین سبزیجات. پوره سیب زمینی . بادمجان سرخ کرده خانگی. پیاز جعفری ، گل کلم شور
خوراک کباب کوبیده (اکو)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

قیمه اکو (بدون برنج)

۲۰۰ گرم خورش قیمه به همراه سیب زمینی سرخ کرده
قیمه اکو (بدون برنج)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (اکو)

یک سیخ ۱۷۵ گرمی به همراه گوجه کبابی و ۳۴۰ گرم برنج ۱۰۰ درصد ایرانی
چلو جوجه کباب (اکو)
۱۰۴,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ران مرغ (اکو)

۳۰۰ گرم باقالی پلو به همراه ۱ عدد ران مرغ ۲۶۰ تا ۲۸۰ گرمی طبخ شده به روش اصیل ایرانی
باقالی پلو با ران مرغ (اکو)
ناموجود

منوی شرکتی

ماست موسیر ۱۰۰ گرمی زالی

ماست موسیر 100 گرمی زالی
۶,۰۰۰ تومان

تفکیکی

آب مرغ اضافه

یک ظرف سس مرغ
آب مرغ اضافه
۶,۰۰۰ تومان