جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های پاکدشت

کترینگ و رستوران پیانو

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

برنج ایرانی

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی

برنج ایرانی

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

چلو کباب لقمه مخصوص

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه معمولی

چلو کباب لقمه معمولی

برنج ایرانی

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب لقمه معمولی

چلو کباب لقمه معمولی

برنج ایرانی

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

چلو کباب لقمه مخصوص

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی

برنج ایرانی

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده دو سیخ

چلو کباب کوبیده دو سیخ

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار

برنج ایرانی

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری

برنج ایرانی

۱۰
۱۸۵,۰۰۰ ۱۶۶,۵۰۰ تومان

برنج ساده ایرانی

برنج ساده ایرانی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه معمولی

خوراک کباب لقمه معمولی
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده
خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

خوراک مرغ سرخ شده
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا ممتاز

خوراک ماهی قزل آلا ممتاز
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ ممتاز

زرشک پلو با مرغ ممتاز
۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

برنج ایرانی

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا ممتاز

چلو ماهی قزل آلا ممتاز

برنج ایرانی

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۱۰
۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۱۰
۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۰
۱۹,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی جو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی جو

استوایی

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

سیب

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

لیمو

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

هلو

۱۰
۱۲,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی جو

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی جو

استوایی

۱۰
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

سیب

۱۰
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

لیمو

۱۰
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

هلو

۱۰
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

دوغ لیوانی محلی (کوزه ای)

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی محلی (کوزه ای)
۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی (کوزه ای)

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی (کوزه ای)
۱۰
۳۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ تومان