جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کترینگ پارسی (جنت آباد)

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب کوبیده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۱/۲ جوجه ارگانیک سرخ شده با کره، سس رب انار ویژه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، کره،
چلو اکبر جوجه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

۲۲۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
باقالی پلو با مرغ (ران)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

کته دیس مخصوص پارسی (دو نفره)

دو نفره
کته دیس مخصوص پارسی (دو نفره)
۴۱۶,۰۰۰ تومان

دیس مخصوص پارسی (۲ نفره)

یک سیخ کباب برگ ۲۲۰ گرم، یک سیخ کباب لقمه ۲۳۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰گرم، ۲ پرس برنج ایرانی ۴۰۰ گرم، ۲ عدد ماست موسیر، ته چین، ف...
دیس مخصوص پارسی (2 نفره)
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کته کباب شیشلیک

کته کباب شیشلیک
ناموجود

چلو کباب شیشلیک

۶ تکه فیله گوسفندی، ۵۰۰ گرم کباب دنده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب شیشلیک
ناموجود

کته کباب سلطانی

کته کباب سلطانی
۲۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوساله ۳۰۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب سلطانی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

کته کباب برگ ممتاز

کته کباب برگ ممتاز
۱۸۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز (گوساله)

۲۲۰گرم کباب راسته گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب برگ ممتاز (گوساله)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

کته کباب برگ ویژه

کته کباب برگ ویژه
۲۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ویژه (گوسفندی)

۲۲۰گرم کباب راسته گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب برگ ویژه (گوسفندی)
۲۶۰,۰۰۰ تومان

کته کباب بختیاری

کته کباب بختیاری
۱۷۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب ۲۲۰گرم میکس تکه های برگ و سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب بختیاری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

کته کباب وزیری

کته کباب وزیری
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی ۲۲۰ گرم، یک لایه جوجه و سبزیجات، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب وزیری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب اسکندری

یک سیخ کباب برگ گوساله ۳۰۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب سینه ۲۲۰ گرم، ۶۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب اسکندری
۲۵۰,۰۰۰ تومان

کته کباب مخصوص پارسی

کته کباب مخصوص پارسی
۲۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص پارسی

یک سیخ میکس فیله مرغ ۱۵۰ گرم و راسته گوساله ۱۵۰ گرم رول شده به همراه سبزیجات، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، ۶۰۰ گرم برنج ایرانی، ته ...
چلو کباب مخصوص پارسی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

کته کباب میکس پارسی

کته کباب میکس پارسی
۱۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس پارسی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب میکس پارسی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با کباب میکس

باقالی پلو با کباب میکس
۱۶۵,۰۰۰ تومان

کته کباب لقمه نگینی

کته کباب لقمه نگینی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه ۲۳۰ گرم، جوجه نگینی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب لقمه نگینی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کته کباب لقمه زعفرانی

کته کباب لقمه زعفرانی
۱۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه ۲۳۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۳۳,۰۰۰ تومان

کته کباب کوبیده (دو سیخ)

دو سیخ
کته کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو کباب کوبیده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب ترش

کته جوجه کباب ترش
۱۴۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۱۳۵,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب ران ممتاز

کته جوجه کباب ران ممتاز
۱۴۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز (ران)

۳۰۰ گرم ران مرغ بدون استخوان زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو جوجه کباب ممتاز (ران)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب حلزونی

کته جوجه کباب حلزونی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی (فیله)

۳۰۰ گرم فیله مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو جوجه کباب حلزونی (فیله)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب مخصوص

کته جوجه کباب مخصوص
۱۳۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

۲۲۰ گرم سینه مرغ زعفرانی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

کته جوجه کباب با استخوان

با استخوان
کته جوجه کباب با استخوان
۱۶۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان ویژه

۶۰۰ گرم جوجه با استخوان زعفران، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو جوجه کباب با استخوان ویژه
۱۵۵,۰۰۰ تومان

کته

کته
۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، کره
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک مخصوص پارسی

خوراک مخصوص پارسی
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک دیس مخصوص

یک سیخ کباب برگ ۲۲۰گرم، یک سیخ کباب لقمه ۲۳۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرم، دورچین روز
خوراک دیس مخصوص
۳۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب ۲۲۰ گرم میکس تکه های برگ و سینه مرغ، دورچین روز
خوراک کباب بختیاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب اسکندری

یک سیخ کباب برگ گوساله ۲۲۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه ۲۲۰ گرم، دورچین روز
خوراک کباب اسکندری
۲۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۶ تکه فیله گوسفندی، ۵۰۰ گرم کباب دنده، دورچین روز
خوراک کباب شیشلیک
ناموجود

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه ۲۳۰ گرم، جوجه نگینی، دورچین روز
خوراک کباب لقمه نگینی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی ۲۲۰ گرم، یک لایه جوجه و سبزیجات، دورچین روز
خوراک کباب وزیری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز (گوساله)

۲۲۰ گرم کباب راسته گوساله، دورچین روز
خوراک کباب برگ ممتاز (گوساله)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ویژه (گوسفندی)

۲۲۰گرم کباب راسته گوسفندی، دورچین روز
خوراک کباب برگ ویژه (گوسفندی)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس پارسی

یک سیخ کوبیده ۱۱۰ گرم، یک سیخ جوجه ۲۲۰ گرم، دورچین روز
خوراک کباب میکس پارسی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه ۲۳۰ گرم، دورچین روز
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ویژه

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، دورچین روز
خوراک کباب کوبیده ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم
کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۰۰ گرم گوشت ماهیچه گوسفندی، سس مخصوص ماهیچه، دورچین روز
خوراک ماهیچه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، سس مخصوص گردن، دورچین روز
خوراک گردن گوسفندی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۱/۲ جوجه ارگانیک سرخ شده با کره، سس رب انار ویژه، دورچین روز
خوراک اکبر جوجه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (تک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (تک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

۳۰۰ گرم کباب فیله مرغ زعفرانی، دورچین روز
خوراک جوجه کباب حلزونی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز (ران)

۳۰۰ گرم کباب ران مرغ بدون استخوان زعفرانی، دورچین روز
خوراک جوجه کباب ممتاز (ران)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان

۶۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان زعفرانی، دورچین روز
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۲۰ گرم کباب سینه مرغ زعفرانی، دورچین روز
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوساله ۳۰۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرم، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
خوراک کباب سلطانی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، دورچین روز
خوراک مرغ (ران)
۷۵,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۳۵۰ گرم بادمجان سرخ شده، کشک، نعنا داغ
کشک بادمجان
۹۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کته گردن (گوسفندی)

گوسفندی
کته گردن (گوسفندی)
۲۵۸,۰۰۰ تومان

چلو گردن (گوسفندی)

۵۰۰ گرم گوشت گردن گوسفندی، سس مخصوص گردن، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو گردن (گوسفندی)
۲۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن (گوسفندی)

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، سس مخصوص گردن، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
باقالی پلو با گردن (گوسفندی)
۲۵۵,۰۰۰ تومان

کته ماهیچه

کته ماهیچه
۲۷۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه (گوسفندی)

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو ماهیچه (گوسفندی)
۲۶۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه (گوسفندی)

۴۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
باقالی پلو با ماهیچه (گوسفندی)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

کته ماهی قزل آلا

ماهی قزل آلا
کته ماهی قزل آلا
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
چلو ماهی قزل آلا
۱۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۱۵۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
باقالی پلو با مرغ (ران)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک، ته چین، فلفل کبابی، کره، لیمو ترش
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کته مرغ با زرشک

کته مرغ با زرشک
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۱/۲ جوجه ارگانیک سرخ شده با کره، سس رب انار ویژه، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، کره،
چلو اکبر جوجه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کته اکبر جوجه

کته اکبر جوجه
۱۳۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۴۵,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۵,۰۰۰ تومان

کته خورشت قیمه سیب زمینی

کته خورشت قیمه سیب زمینی
ناموجود

سالاد و پیش غذا

سوپ روز

۴۵۰ گرم
سوپ روز
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، هویج، ذرت، زیتون
سالاد فصل
۲۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۲۰۰ گرم
زیتون پرورده
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۵۰ گرم، ماست پر چرب، خیار، نعنا، فلفل سیاه، گل محمدی، مغز تخمه آفتابگردان
ماست و خیار
۲۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر چکیده کوزه ای

۲۰۰ گرم ماست موسیر محلی
ماست موسیر چکیده کوزه ای
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ آبعلی

دوغ آبعلی
۱۹,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱/۵ لیتر
دلستر خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گازدار لیموناد قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشیدنی گازدار لیموناد قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گازدار لیموناد خانواده

۱.۵ لیتر
نوشیدنی گازدار لیموناد خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری آبعلی
۹,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ محلی گردویی

۳۵۰ میلی لیتر
دوغ محلی گردویی
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۳۵,۰۰۰ تومان

دوغ ابعلی

بزرگ
دوغ ابعلی
۱۹,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان