جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

کترینگ یونیکو تست

چلو کباب

دیس مخصوص سرآشپز

با برنج
دیس مخصوص سرآشپز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لبنانی

چلو کباب لبنانی
۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه کاردی

چلو کباب لقمه کاردی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص سرآشپز

چلو کباب لقمه مخصوص سرآشپز
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

چلو کباب کوبیده معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز

چلو کباب کوبیده ممتاز
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

چلو جوجه کباب ممتاز
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

چلو جوجه کباب حلزونی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب وزیری

چلو جوجه کباب وزیری
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب رولت مخصوص سرآشپز

چلو کباب رولت مخصوص سرآشپز
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

دیس مخصوص سرآشپز

بدون برنج
دیس مخصوص سرآشپز
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۴۰,۰۰۰ تومان

خورک کباب برگ

خورک کباب برگ
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

خوراک کباب برگ ممتاز
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لبنانی

خوراک کباب لبنانی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه کاردی

خوراک کباب لقمه کاردی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

خوراک کباب ترش
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

خوراک کباب لقمه نگین دار
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص سرآشپز

خوراک کباب لقمه مخصوص سرآشپز
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

خوراک کباب کوبیده معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ممتاز

خوراک کباب کوبیده ممتاز
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

خوراک جوجه کباب ممتاز
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

خوراک جوجه کباب حلزونی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب وزیری

خوراک جوجه کباب وزیری
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

خوراک کباب تابه ای
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

خوراک ماهی کبابی
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوساله

خوراک گوشت گوساله
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ و بادمجان

خوراک مرغ و بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

دورچین مخصوص
میرزا قاسمی
۱۳,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

دورچین مخصوص
کشک بادمجان
۱۳,۰۰۰ تومان

کتلت

دورچین مخصوص
کتلت
۱۴,۰۰۰ تومان

کوکو

دورچین مخصوص
کوکو
۱۴,۰۰۰ تومان

شامی

دورچین مخصوص
شامی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بامجان (اضافه)

خورشت قیمه بامجان (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت گوساله

چلو گوشت گوساله
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کبابی

چلو ماهی کبابی
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو مرغ بادمجان

چلو مرغ بادمجان
۱۸,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

چلو کباب تابه ای
۱۸,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

ماکارونی با گوشت و قارچ

ماکارونی با گوشت و قارچ
۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۵۰۰ تومان

غذای فرنگی

استیک گوشت

سس مخصوص
استیک گوشت
۴۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

سس مخصوص
استیک مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

دورچین مخصوص
خوراک شنیسل مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی

سس مخصوص
خوراک جوجه چینی
۲۰,۰۰۰ تومان

ته چین روزانه

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۶,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

ماست

ماست
۴,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۲,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ محلی

دوغ محلی
۶,۰۰۰ تومان