جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا دونر گوشت (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، سس مخصوص، قارچ، دونر کباب گوشت، پنیر، ذرت
پیتزا دونر گوشت (آمریکایی)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، سس مخصوص، قارچ، دونر کباب گوشت، دونر کباب مرغ، پنیر، ذرت
پیتزا دونر مخلوط (آمریکایی)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، سس مخصوص، قارچ، هات داگ پنیری دو لایه، پنیر، ذرت
پیتزا کراکف (آمریکایی)
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، سس مخصوص، قارچ، دونر کباب مرغ، پنیر ذرت
پیتزا دونر مرغ (آمریکایی)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ دونر کباب مرغ

۳۰۰ گرم دونر کباب مرغ، قارچ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ دونر کباب مرغ

ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب گوشت

۳۰۰ گرم دونر کباب گوشت، قارچ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ دونر کباب گوشت

ساده

۸۵,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مخلوط

۱۵۰ گرم دونر کباب گوشت، ۱۵۰ گرم دونر کباب مرغ، قارچ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ دونر کباب مخلوط

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب گوشت (مینی)

۱۵۰ گرم دونر کباب گوشت، قارچ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ دونر کباب گوشت (مینی)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مخلوط (مینی)

۷۵ گرم دونر کباب گوشت، ۷۵ گرم دونر کباب مرغ، قارچ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ دونر کباب مخلوط (مینی)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر کباب مرغ (مینی)

۱۵۰ گرم دونر کباب مرغ، قارچ، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، نان باگت
ساندویچ دونر کباب مرغ (مینی)
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ابر بمب کریشک (سه نفره)

هات داگ پنیری، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، چیپس، پنیر پیتزا، ۶ ورق پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ابر بمب کریشک (سه نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

کراکف پنیری، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، چیپس، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کراکف
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

دونر کباب مرغ (پرسی)

۳۰۰ گرم دونر کباب مرغ٬ گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، قارچ، نان باگت
دونر کباب مرغ (پرسی)

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دونر کباب مرغ با پنیر (پرسی)

۳۰۰ گرم دونر کباب مرغ٬ پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، قارچ، نان باگت
دونر کباب مرغ با پنیر (پرسی)

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دونر کباب گوشت (پرسی)

۳۰۰ گرم دونر کباب گوشت٬ گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، قارچ، نان باگت
دونر کباب گوشت (پرسی)

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

دونر کباب گوشت با پنیر (پرسی)

۳۰۰ گرم دونر کباب گوشت٬ پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، قارچ، نان باگت
دونر کباب گوشت با پنیر (پرسی)

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دونر کباب مخلوط (پرسی)

۱۵۰ گرم دونر کباب مرغ و ۱۵۰ گرم دونر کباب گوشت٬ گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، قارچ، نان باگت
دونر کباب مخلوط (پرسی)

یک نفره

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دونر کباب مخلوط با پنیر (پرسی)

۱۵۰ گرم دونر کباب مرغ و ۱۵۰ گرم دونر کباب گوشت٬ پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری، قارچ، نان باگت
دونر کباب مخلوط با پنیر (پرسی)

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۵,۰۰۰ تومان

بریان

مرغ بریان

گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری مرغ شکم پر بریان شده
مرغ بریان

یک کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

پاچینی

کتف و بال مرغ زعفرانی بریان شده، گوجه، خیارشور، پیاز و جعفری
پاچینی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سوپر ویژه

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، یک ورق پنیر گودا، پنیر پیتزا، ذرت و ژامبون (دو نفره)
سیب زمینی سوپر ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۴ تا ۱۵ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۲۳۰گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان