جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس قارچ

پیتزا سوسیس قارچ
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ
۱۵۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

۲۰۰گرم گوشت تازه، (همبر گر مخصوص دست ساز ) کاهو، گوجه فرنگی، خیار شور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی ۳۵ سانتی متری
همبرگر مخصوص
۸۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۴۰۰ گرم گوشت تازه (همبرگر مخصوص دست ساز ) کاهو , گوجه فرنگی , خیار شور , سس مخصوص , نان باگت فرانسوی ۳۳ سانتی متری
دوبل برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۲۰۰گرم گوشت تازه، پنیر پیتزا (همبرگر مخصوص دست ساز ) کاهو، گوجه فرنگی، خیار شور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی ۳۳ سانتی متری
چیز برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

۱۶۰ گرم گوشت تازه (همبرگرمخصوص دست ساز)قارچ,پنیر,کاهو , گوجه فرنگی , خیار شور , سس مخصوص , نان باگت فرانسوی ۳۳ سانتی متری
چیز برگر با قارچ
۱۰۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۶۰ گرم گوشت تازه, قارچ, پنیرپیتزا, ژامبون,کاهو , گوجه فرنگی , خیار شور , سس مخصوص , نان باگت فرانسوی ۳۳ سانتی متری
رویال برگر
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر (پرسی)

۱۶۰ گرم گوشت تازه پنیر پیتزا , (همبرگر مخصوص دست ساز ) کاهو , گوجه فرنگی , خیار شور , سس مخصوص , نان باگت فرانسوی ۳۳ سانتی متری(دا...
چیز برگر (پرسی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زبان

ساندویچ زبان

ساده

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک

ساده

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ

ساده

۹۸,۰۰۰ تومان

ویژه

۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساده

۶۳,۰۰۰ تومان

پنیری

۷۵,۰۰۰ تومان

ویژه

۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ

ساده

۷۱,۰۰۰ تومان

پنیری

۸۳,۰۰۰ تومان

ویژه

۹۴,۰۰۰ تومان

رویال

۱۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

ساندویچ مغز
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

جگر مرغ , کاهو , گوجه فرنگی , خیار شور , سس مخصوص , نان باگت فرانسوی ۳۳ سانتی متری
ساندویچ جگر مرغ
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و استیک ویژه

ساندویچ مغز و استیک ویژه
۱۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و زبان ویژه

ساندویچ مغز و زبان ویژه
۱۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز و مرغ ویژه

ساندویچ مغز و مرغ ویژه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله و استیک ویژه

ساندویچ فیله و استیک ویژه
۱۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

ساندویچ سوسیس بلغاری
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فرانکفورتر

ساندویچ فرانکفورتر
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

ساندویچ کراکف پنیری
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پنیر

ساندویچ ژامبون پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون۹۰٪گوشت,قارچ,پنیرپیتزا,کاهو,گوجه فرنگی,خیار شور,سس مخصوص,نان باگت فرانسوی ۳۳ سانتی متری
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیما

سوسیس کوکتل , سیب زمینی سرخ شده,پنیرپیتزا, سس مخصوص, نان باگت فرانسوی ۳۳سانتی متری
ساندویچ نیما
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بهداد

ژامبون گوشت,قارچ,پنیرپیتزا,فلفل دلمه,کاهو , گوجه فرنگی , سس مخصوص , نان باگت فرانسوی ۳۳ سانتی متری
ساندویچ بهداد
۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالاد الویه

الویه مخصوص,کاهو , گوجه فرنگی , خیار شور , سس مخصوص , نان باگت فرانسوی ۳۳ سانتی متری
ساندویچ سالاد الویه
۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی

ساده

۶۳,۰۰۰ تومان

پنیری

۸۱,۰۰۰ تومان

ویژه

۹۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۲۱,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۶,۵۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۱۰,۰۰۰ تومان