جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کنجه کباب

چلو کنجه کباب
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک کنجه

چلو کباب شیشلیک کنجه
۱۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک شاندیز

چلو کباب شیشلیک شاندیز
۷۹,۰۰۰ تومان

چلو تکه کباب گوساله

برنج مزه دار شده
چلو تکه کباب  گوساله
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوساله

چلو کباب برگ گوساله
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

چلو جوجه کباب بدون استخوان
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۶۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۴۵,۰۰۰ تومان

زعفرانی پلو

زعفرانی پلو
۷,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

بریان ران بره کنجه (مخصوص ۴ نفر)

بریان ران بره کنجه (مخصوص 4 نفر)
۲۳۸,۰۰۰ تومان

تاج بره کنجه (مخصوص ۲ نفر)

تاج بره کنجه (مخصوص 2 نفر)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

سردست کنجه (مخصوص ۲ نفر)

سردست کنجه (مخصوص 2 نفر)
۸۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالا پلو ماهیچه

باقالا پلو ماهیچه
۸۶,۰۰۰ تومان

باقالا پلو گردن

باقالا پلو گردن
۷۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شوریده شکم پر (گریل)

چلو ماهی شوریده شکم پر (گریل)
۶۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت جوجه فسنجان (سرخ شده)

چلو خورشت جوجه فسنجان (سرخ شده)
۴۴,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

باقالی پلو
۸,۰۰۰ تومان

عصرانه

قازان کباب

قازان کباب
۳۸,۰۰۰ تومان

کباب تابه ای

کباب تابه ای
۳۰,۰۰۰ تومان

ناز لقمه

ناز لقمه
۲۸,۰۰۰ تومان

قورمه مرغ

قورمه مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

قورمه گوشت

قورمه گوشت
۳۳,۰۰۰ تومان

گرد لقمه مخصوص کنجه (برگر)

گرد لقمه مخصوص کنجه (برگر)
۴۳,۰۰۰ تومان

جغور بغور

جغور بغور
۳۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

جگر مرغ کنجه

جگر مرغ کنجه
۱۶,۰۰۰ تومان

جگر مرغ ترش

جگر مرغ ترش
۱۶,۰۰۰ تومان

سوپ روز

سوپ روز
۱۲,۰۰۰ تومان

سوپ قارچ

سوپ قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

بورانی اسفناج
۱۰,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان کبابی

بورانی بادمجان کبابی
۹,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

ماست چکیده
۹,۰۰۰ تومان

ماست خیار

ماست خیار
۹,۰۰۰ تومان

آب دوغ خیار

آب دوغ خیار
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کنجه

سالاد کنجه
۳۳,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

سالاد اسفناج
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان