جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله مرغ استریپس

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالادکلم، ۲عدد سس مخصوص، نان
فیله مرغ استریپس

۲ تکه

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۴ تکه

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۶ تکه

۲۲۴,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

سینه مرغ کبابی، قارچ، سیر، روغن زیتون، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا آلفردو
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

سوسیس، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، سس گوجه خانگی
پیتزا میکس (آمریکایی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

ژامبون، قارچ ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا سوپریم (آمریکایی)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی (۲۲ سانتی متر)

پیتزا میکس (آمریکایی)

سوسیس، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، سس گوجه خانگی
پیتزا میکس (آمریکایی)
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر استیک (آمریکایی)

راسته گوساله، قارچ ،پیاز کاراملی، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس سیر مخصوص
پیتزا سیر استیک (آمریکایی)
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (آمریکایی)

گوشت برگر، سینه مرغ کبابی، قارچ ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا اسپشیال (آمریکایی)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

راسته گوساله ریش شده، قارچ ، گوجه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا رست بیف (آمریکایی)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

سینه مرغ کبابی، قارچ ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)

گوشت چرخ شده، قارچ، پیاز کاراملی،زیتون سیاه، فلفل دلمه، سس سیر مخصوص
پیتزا قارچ و گوشت (آمریکایی)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم (آمریکایی)

ژامبون، قارچ ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا سوپریم (آمریکایی)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی (۳۰ سانتی متر)

پیتزا ایتالیانو(ایتالیایی)

خمیر پیتزا،سینه مرغ کبابی،گوشت چرخ کرده،قارچ،فلفل دلمه،زیتون سیاه،پنیر میکس،سس گوجه خانگی
پیتزا ایتالیانو(ایتالیایی)
۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترین ایتالیایی

خمیرپیتزا،گوجه،ذرت،قارچ،فلفل دلمه،پیاز،زیتون سیاه،پنیر میکس،سس گوجه خانگی(بدون مواد نگهدارنده)
پیتزا وجترین ایتالیایی
۱۶۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک گوشت (ایتالیایی)

راسته گوساله، قارچ،فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیرمیکس، سس سیرمخصوص
پیتزا سیر و استیک گوشت (ایتالیایی)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک مرغ (ایتالیایی)

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیرمیکس، سس سیر خانگی
پیتزا سیر و استیک مرغ (ایتالیایی)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو (ایتالیایی)

سینه مرغ کبابی، سس پستو، قارچ، فلفل دلمه، پنیرمیکس
پیتزا چیکن پستو (ایتالیایی)
۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو (ایتالیایی)

سینه مرغ کبابی،سس باربیکیو،قارچ ،فلفل دلمه ، ،پنیرمیکس،سس گوجه خانگی
پیتزا چیکن باربیکیو (ایتالیایی)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف پستو (ایتالیایی)

رست بیف، سس پستو، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
پیتزا بیف پستو (ایتالیایی)
۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)

سینه مرغ کبابی، راسته گوساله، ژامبون، پپرونی، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا چهارفصل (ایتالیایی)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو (استیک) (ایتالیایی)

راسته گوساله، قارچ، پیاز کاراملی،فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا چانو (استیک) (ایتالیایی)
۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکو میت (ایتالیایی)

گوشت چرخ کرده، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ژامبون، پنیرمیکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا مکزیکو میت (ایتالیایی)

نرمال

۱۹۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

راسته گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۲۳۱,۰۰۰ تومان

پیتزا فول میکس (ایتالیایی)

راسته گوساله، سینه مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا فول میکس (ایتالیایی)
۲۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (ایتالیایی)

سینه مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا مرغ و قارچ (ایتالیایی)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پالرمو (ایتالیایی)

ژامبون، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا پالرمو (ایتالیایی)
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزاگوشت و قارچ (ایتالیایی)

گوشت چرخ شده گوساله آرام پخت به روش ایتالیایی، قارچ، پیاز کاراملی، فلفل دلمه، زیتون سیاه، سس سیر مخصوص، پنیر میکس
پیتزاگوشت و قارچ (ایتالیایی)
۲۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آلفردو (ایتالیایی)

رست بیف، سس آلفردو، قارچ، پنه، پنیر پارمسان، پنیر موزارلا
پیتزا بیف آلفردو (ایتالیایی)
۲۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو (ایتالیایی)

سینه مرغ کبابی، سس آلفردو، قارچ، پنه، پنیر پارمسان،پنیر موزارلا
پیتزا چیکن آلفردو (ایتالیایی)
۲۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونیک (تند) (ایتالیایی)

پپرونی، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا پپرونیک (تند) (ایتالیایی)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن بیف (ایتالیایی)

بیکن، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، گوجه، سیر، سس گوجه خانگی
پیتزا بیکن بیف (ایتالیایی)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای(۲۴ سانتی متر)

پیتزا بیکن پپرونی(پنجره ای)

خمیر پیتزا، پپرونی، بیکن، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی
پیتزا بیکن پپرونی(پنجره ای)
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی(پنجره ای)

خمیر پیتزا، ژامبون,سوسیس، سینه مرغ کبابی، گوشت چرخ کرده، پنیرمیکس قارچ، فلفل دلمه، زیتون، سس گوجه خانگی
پیتزا نوستالژی(پنجره ای)
۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن بیف (پنجره ای)

بیکن، قارچ،گوجه، فلفل دلمه، زیتون، پنیرمیکس، سس گوجه خانگی
پیتزا بیکن بیف (پنجره ای)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفرنو(پنجره ای)

خمیر پیتزا، سینه مرغ، سس آلفردو، قارچ، فلفل دلمه، پنیر میکس
پیتزا آلفرنو(پنجره ای)
۱۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (پنجره ای)

پپرونی، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا پپرونی (پنجره ای)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس (پنجره ای)

خمیرپیتزا، سوسیس ژاپنی، پیاز کاراملی، فلفل دلمه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی
پیتزا سوسیس (پنجره ای)
۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت ومرغ(پنجره ای)

سینه مرغ کبابی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی
پیتزا گوشت ومرغ(پنجره ای)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وجترین (پنجره ای)

بادمجان، گوجه، ذرت، فلفل دلمه، قارچ ، پیاز،زیتون سیاه، پنیر میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا وجترین (پنجره ای)
۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)

پنیر پیتزا میکس، سس گوجه خانگی بدون مواد نگهدارنده
پیتزا مارگاریتا (پنجره ای)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر دستی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر
۱۱۷,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

برگر دستی، بیکن، پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
بیکن برگر
۱۳۹,۰۰۰ تومان

شف برگر

برگر خانگی، سینه مرغ کبابی، نان پنیری، سس مخصوص، پنیر، قارچ، سیب زمینی، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
شف برگر
۱۸۹,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دستی، پنیر، سس مخصوص، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
دبل برگر
۱۶۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی

برگر دستی، نان پنیری، سس مخصوص، پنیر، سیب زمینی، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر فرانسوی
۱۶۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دستی، سس مخصوص، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۱۲۶,۰۰۰ تومان

گریل چیکن

سینه مرغ، سس مخصوص، پنیر، قارچ ، کاهو، گوجه، خیارشور
گریل چیکن
۱۲۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر دستی، سس قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ماشروم برگر
۱۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ شف

برگر، سینه مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان پنیری، سیب زمینی، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ شف
۲۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

راسته گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، قارچ، پنیر، نان پنیری، سیب زمینی، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۱۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ گریل

فیله مرغ طعم دار شده، ژامبون، قارچ، پنیر، نان پنیری، سیب زمینی، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ گریل
۱۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

دو عدد فیله مرغ سوخاری، پنیر چدار، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ لایت

هات داگ، قارچ ، ژامبون، سس خردل، سس کچاپ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ لایت
۱۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ سرخ شده، سس خردل، سس کچاپ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ تنوری، پنیر، سس خردل، سس کچاپ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، پنیر، قارچ ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، پنیر، قارچ ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۴۳,۰۰۰ تومان

مینی داگ

مینی داگ چدار

هات داگ، پنیر چدار، سس مخصوص مایونز، سس کچاپ، کنجد، نان ۲۰سانتی
مینی داگ چدار
۱۱۸,۰۰۰ تومان

مینی داگ پپرونی

هات داگ، پپرونی،پنیر، فلفل هالوپینو، سس مخصوص مایونز، سس کچاپ، کنجد، نان ۱۹ سانتی
مینی داگ پپرونی
۱۳۳,۰۰۰ تومان

مینی داگ فردو

هات داگ، سس آلفردو، سس مخصوص مایونز، کنجد، نان ۲۰ سانتی
مینی داگ فردو
۱۳۲,۰۰۰ تومان

مینی داگ پتیتو

هات داگ، پنیر، سیب زمینی خلال، سس مخصوص مایونز، سس کچاپ، نان ۲۰ سانتی
مینی داگ پتیتو
۱۲۵,۰۰۰ تومان

مینی بیکن داگ

هات داگ، بیکن، سس مخصوص مایونز، سس کچاپ، سس خردل، کنجد، نان ۲۰ سانتی
مینی بیکن داگ
۱۲۸,۰۰۰ تومان

مینی ماشروم داگ

هات داگ، قارچ، پنیر، سس مخصوص مایونز، سس کچاپ، کنجد، نان ۲۰ سانتی
مینی ماشروم داگ
۱۳۲,۰۰۰ تومان

مینی اسپشیال داگ

هات داگ، برگر، پنیر، سس مخصوص مایونز، سس کچاپ، کنجد، نان ۲۰ سانتی
مینی اسپشیال داگ
۱۳۷,۰۰۰ تومان

مینی سیمپل داگ

هات داگ، سس خردل، سس مخصوص مایونز، سس کچاپ،کنجد، نان ۲۰ سانتی
مینی سیمپل داگ
۱۱۴,۰۰۰ تومان

مینی باربیکیو داگ

هات داگ، پیاز کاراملی، سیب زمینی خلال، سس باربیکیو، سس کچاپ، کنجد، نان ۲۰ سانتی
مینی باربیکیو داگ
۱۲۱,۰۰۰ تومان

مینی داگ سوخاری

هات داگ، سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، سس کجاپ، سس خردل، کنجد، نان ۲۰ سانتی
مینی داگ سوخاری
۱۴۳,۰۰۰ تومان

پاستا با سس آلفردو

پاستا بوسکایولا

بیکن، قارچ، سیر، سس آلفردو، روغن زیتون، پنیر پارمزان
پاستا بوسکایولا
۱۳۶,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

سینه مرغ کبابی، قارچ، سیر، روغن زیتون، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا آلفردو
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پاستا شنیسل آلفردو

سینه مرغ سوخاری، قارچ، سیر، روغن زیتون، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا شنیسل آلفردو
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن پستو

سینه مرغ کبابی، گردو، سیر، سس پستو، سس آلفردو، روغن زیتون، پنیر پارمزان
پاستا چیکن پستو
۱۵۴,۰۰۰ تومان

پاستا بیکن پستو

بیکن، قارچ، گردو، سس پستو، سس آلفردو، روغن زیتون، پنیر پارمزان
پاستا بیکن پستو
۱۵۹,۰۰۰ تومان

پاستا کاربونارا

بیکن، زرده تخم مرغ، سیر، روغن زیتون، سس آلفردو، پنیر پارمزان
پاستا کاربونارا
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو

گوشت گوساله ریش شده، قارچ، سیر، روغن زیتون، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا بیف آلفردو
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پاستا با سس پینک

پاستا چیکن پینک

سینه مرغ کبابی، بادمجان، قارچ، سیر، سس پینک، روغن زیتون، پنیر پارمزان
پاستا چیکن پینک
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پاستا نیو بلونز

گوشت چرخ کرده، بادمجان، پیاز، سیر، سس پینک، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا نیو بلونز
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پاستا فونگی

قارچ، سیر، روغن زیتون، سس پینک، پنیر پارمزان
پاستا فونگی
۹۸,۰۰۰ تومان

پاستا بیکن پینک

بیکن، قارچ، سیر، سس پینک، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا بیکن پینک
۱۳۶,۰۰۰ تومان

پاستا نیو پالپت

گوشت چرخ کرده قلقلی، قارچ، سیر، روغن زیتون، سس پینک، پیاز، پنیر پارمزان
پاستا نیو پالپت
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پاستا با سس ناپولیتانا

پاستا ناپولیتانا

سس ناپولیتانا، سیر، جعفری، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا ناپولیتانا
۸۹,۰۰۰ تومان

پاستا اربیاتا

سس ناپولیتانا، جعفری، فلفل، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا اربیاتا
۸۹,۰۰۰ تومان

پاستا بلونز

گوشت چرخ کرده، سس ناپولیتانا، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا بلونز
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پاستا آماتریشیانا

بیکن، پیاز، فلفل، سس ناپولیتانا، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا آماتریشیانا
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پاستا سیسیلیانا

بادمجان، زیتون، سیر، سس ناپولیتانا، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا سیسیلیانا
۹۸,۰۰۰ تومان

پاستا کالابریز

سوسیس، پیاز، زیتون، سیر، فلفل، سس ناپولیتانا، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا کالابریز
۱۲۷,۰۰۰ تومان

پاستا پوتانسکا

تن ماهی، زیتون، فلفل، سس ناپولیتانا، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا پوتانسکا
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پاستا پالپت

گوشت چرخ کرده قلقلی، فلفل، جعفری، سس ناپولیتانا، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا پالپت
۱۲۹,۰۰۰ تومان

پاستا کاسیاتور

سینه مرغ کبابی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، سس ناپولیتانا، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا کاسیاتور
۱۴۱,۰۰۰ تومان

پاستا رومانا

بیکن، قارچ، زیتون، سس ناپولیتانا، پنیر پارمزان، روغن زیتون
پاستا رومانا
۱۳۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ استریپس

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالادکلم، ۲عدد سس مخصوص، نان
فیله مرغ استریپس

۲ تکه

۱۲۸,۰۰۰ تومان

۴ تکه

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۶ تکه

۲۲۴,۰۰۰ تومان

پاچینی سوخاری

۶ تکه کتف مرغ سوخاری طعم دار شده، سالاد کلم، سیب زمینی، ۲ عدد سس مخصوص، نان
پاچینی سوخاری
۱۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سرخ شده، سینه مرغ سوخاری شده، پنیر چدار
سیب زمینی سوخاری
۹۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ کبابی

کاهو، گوجه، زیتون، فیله مرغ کبابی، پنیر پارمزان، نان سیر
سالاد سزار با مرغ کبابی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

کاهو، گوجه، زیتون، مرغ سوخاری، پنیر پارمسان، نان سیر
سالاد سزار با مرغ سوخاری
۱۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، زیتون، سس مخصوص، هویج
سالاد فصل
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس آلفردو

سیب زمینی سرخ شده، سس الفردو
سیب زمینی با سس آلفردو
۹۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر
سیب زمینی پنیر
۷۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سوسیس

سیب زمینی سرخ کرده، سوسیس، پنیر چدار، کنجد، سس کچاپ، جعفری
سیب زمینی با سوسیس
۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون
سیب زمینی ویژه
۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص
سیب زمینی سرخ شده
۵۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری، ادویه مخصوص
قارچ سوخاری

نرمال

۶۸,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۶۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، سس سیر، پنیر میکس
نان سیر
۷۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۲,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی استوایی

ماءالشعیر هی دی استوایی
۱۲,۷۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی هلو

ماءالشعیر قوطی هی دی هلو
۱۲,۷۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۱,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۱,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۱,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۷,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۷,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۷,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۴۰۰ تومان