جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب مخصوص (دو سیخ)

گوشت گوسفندی
چلو کباب مخصوص (دو سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص گلپایگان

گوشت گوسفندی
چلو کباب لقمه مخصوص گلپایگان
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری گلپایگان

گوشت گوسفندی
چلو کباب وزیری گلپایگان
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گلپایگان (یک سیخ)

گوشت گوسفندی
چلو کباب کوبیده گلپایگان (یک سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار گلپایگان

گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی
چلو کباب لقمه نگین دار گلپایگان
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص گلپایگان

چلو کباب برگ مخصوص گلپایگان
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص گلپایگان

چلو کباب چنجه مخصوص گلپایگان
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص گلپایگان

گوشت گوسفندی
چلو کباب سلطانی مخصوص گلپایگان
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۵۰ گرم
چلو جوجه کباب مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

چلو جوجه کباب حلزونی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۹,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب نگین دار گلپایگان

خوراک کباب نگین دار گلپایگان
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری گلپایگان

گوشت گوسفندی
خوراک کباب وزیری گلپایگان
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گلپایگان (دو سیخ)

گوشت گوسفندی
خوراک کباب کوبیده گلپایگان (دو سیخ)
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب گلپایگان

۲۳۰ گرم
خوراک جوجه کباب گلپایگان
۲۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه گلپایگان

۱۸۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک کباب لقمه گلپایگان
۲۶,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده گلپایگان (یک سیخ)

کباب کوبیده گلپایگان (یک سیخ)
۱۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

گوجه کبابی

گوجه کبابی
۲,۰۰۰ تومان

فلفل

فلفل
۳,۰۰۰ تومان

نان سنگک

نان سنگک
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر شرکتی

ماست موسیر شرکتی
۳,۰۰۰ تومان

ماست و موسیر محلی

ماست و موسیر محلی
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۷,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۵۰۰ تومان

دلستر بزرگ

دلستر بزرگ
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۳,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ

دوغ بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

دوغ محلی گلپایگان

دوغ محلی گلپایگان
۷,۰۰۰ تومان