جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا ۴ فصل (مینی)

پیتزا 4 فصل (مینی)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (یکنفره)

پیتزا سبزیجات (یکنفره)
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (مینی)

پیتزا پپرونی (مینی)
۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (مینی)

پیتزا مخلوط (مینی)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یکنفره)

پیتزا مخلوط (یکنفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (یکنفره)

پیتزا مارگاریتا (یکنفره)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ (مینی)

پیتزا سوسیس و قارچ (مینی)
۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (یکنفره)

پیتزا قارچ و مرغ (یکنفره)
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یکنفره)

پیتزا پپرونی (یکنفره)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (مینی)

پیتزا گوشت و قارچ (مینی)
۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون (یکنفره)

پیتزا ژامبون (یکنفره)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ۴ فصل (یکنفره)

پیتزا 4 فصل (یکنفره)
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (یکنفره)

پیتزا گوشت و قارچ (یکنفره)
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص(یکنفره)

پیتزا مخصوص(یکنفره)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص(مینی)

پیتزا مخصوص(مینی)
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (مینی)

پیتزا سبزیجات (مینی)
۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (مینی)

پیتزا قارچ و مرغ (مینی)
۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا ژامبون (مینی)

پیتزا ژامبون (مینی)
۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز (مینی)

پیتزا گوشت و پیاز (مینی)
۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز (یکنفره)

پیتزا گوشت و پیاز (یکنفره)
۱۹,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (مینی)

پیتزا مارگاریتا (مینی)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ماهی (یکنفره)

پیتزا ماهی (یکنفره)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ماهی (مینی)

پیتزا ماهی (مینی)
۱۶,۵۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ (یکنفره)

پیتزا سوسیس و قارچ (یکنفره)
۱۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه

ساندویچ استیک ویژه
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان ویژه

ساندویچ زبان ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

برگر

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۵,۵۰۰ تومان

سوپر برگر

سوپر برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۵,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۲,۵۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۱,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

چیزبرگر
۱۲,۵۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ بریان پرسی

مرغ بریان پرسی
۱۱,۰۰۰ تومان

مرغ کامل بریان (کیلویی)

مرغ کامل بریان (کیلویی)
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

سالاد مخصوص
۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی با پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

مخلفات

مخلفات
۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان