جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

گلستان (سردار جنگل)

خوراک

خوراک کباب لقمه ویژه

لیمو، فلفل، ریحان، سماق
خوراک کباب لقمه ویژه
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (سیخی)

لیمو، فلفل، ریحان، سماق یک سیخ کباب ۱۲۰ گرمیه
خوراک کباب کوبیده (سیخی)
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

لیمو، فلفل، سماق یک سیخ جوجه ۲۵۰ گرمی
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سبزیجات (ران)

لیمو، فلفل، ریحان، سماق
خوراک جوجه کباب سبزیجات (ران)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مکزیکی

لیمو، فلفل، ریحان، سماق
خوراک جوجه کباب مکزیکی
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

لیمو، فلفل، ریحان، سماق
خوراک جوجه کباب ترش
۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه

گوجه
۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کو بیده اقتصادی

یک سیخ کوبیده ۳۵۰ گرم برنج وکره مناسب مراسم وشرکتها
چلو کباب کو بیده اقتصادی
۴۲,۰۰۰ تومان

لقمه ویژه دو نفره

۳۰۰ گرم گوشت فراوری شده، گوجه، فلفل، لیمو، ۱ پرس برنج
لقمه ویژه دو نفره
۷۰,۰۰۰ تومان

کتف زعفرانی

کتف مرغ ۸ عددی نان ومخلفات
کتف زعفرانی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کتف

برنج و۸ عدد کتف مرغ ومخلفات
چلو  کتف
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ویژه

یک سیخ کباب ۳۰۰گرمی باگوجه لیمو فلفل سماق با برنج ایرانی
چلو کباب لقمه ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

دوسیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی لیمو فلفل کره سماق برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه ۲۵۰ گرمی با برنج ایرانی بافلفل گوجه لیمو وریحان
چلو جوجه کباب زعفرانی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سبزیجات (ران)

چلو جوجه کباب سبزیجات (ران)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مکزیکی

چلو جوجه کباب مکزیکی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۶۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده معمولی

چلو کوبیده معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تبریزی ویژه ماه رمضان

۲۵۰ گرم جوجه ران ترش .سبزیجات یک سیخ کوبیده مخلفات
چلو کباب تبریزی ویژه ماه رمضان
۸۲,۰۰۰ تومان

چلو کتف

برنج و۸ عدد کتف مرغ و مخلفات
چلو کتف
۵۶,۰۰۰ تومان

چلو کتف زعفرانی

برنج و۸عددکتف مرغ ومخلفات
چلو کتف زعفرانی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده محلی

زیتون پرورده محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون محلی پرورده دو نفره

زیتون محلی پرورده دو نفره
۸,۰۰۰ تومان

زیتون تک نفره

زیتون تک نفره
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون محلی تک نفره

زیتون محلی تک نفره
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۲۰۰ سی سی
نوشابه بطری
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده بدون گاز

دوغ  خانواده بدون گاز
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان