جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا اسپشیال دو نفره

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، خمیر و سس مخصوص
پیتزا اسپشیال دو نفره
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال یک نفره

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، خمیر و سس مخصوص
پیتزا اسپشیال یک نفره
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مستر یک نفره

استیک، فیله مرغ، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، فلفل دلمه ای، خمیر و سس مخصوص
پیتزا مستر یک نفره
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مستر دو نفره

استیک، فیله مرغ، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، فلفل دلمه ای، خمیر و سس مخصوص
پیتزا مستر دو نفره
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک یک نفره

استیک، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، خمیر و سس مخصوص
پیتزا استیک یک نفره
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک دو نفره

استیک، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، خمیر و سس مخصوص
پیتزا استیک دو نفره
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو یک نفره

فیله مرغ، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، خمیر و سس مخصوص
پیتزا چیکن باربیکیو یک نفره
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو دو نفره

فیله مرغ، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، خمیر و سس مخصوص
پیتزا چیکن باربیکیو دو نفره
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال یک نفره

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، خمیر و سس مخصوص
پیتزا اسپشیال یک نفره
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال دو نفره

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، خمیر و سس مخصوص
پیتزا اسپشیال دو نفره
۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره

پپرونی، کوکتل، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، فلفل دلمه ای و هالوپینو، خمیر و سس مخصوص
پیتزا پپرونی یک نفره
۹۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی دو نفره

پپرونی، کوکتل، پنیر پروسس دانمارکی، قارچ، فلفل دلمه ای و هالوپینو، خمیر و سس مخصوص
پیتزا پپرونی دو نفره
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات یک نفره

قارچ، پنیر پروسس دانمارکی، نخود فرنگی، هویج، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، خمیر و سس مخصوص
پیتزا سبزیجات یک نفره
۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات دو نفره

قارچ، پنیر پروسس دانمارکی، نخود فرنگی، هویج، ذرت، زیتون، فلفل دلمه، گوجه فرنگی، خمیر و سس مخصوص
پیتزا سبزیجات دو نفره
۱۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

۱/۴ پیتزا استیک- ۱/۴ پیتزا چیکن- ۱/۴ پیتزا اسپیشیال- ۱/۴ پیتزا پپرونی
پیتزا چهار فصل
۱۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

کلاسیک برگر

۱۸۰ گرم برگر ۹۵%، زغالی گریل شده
کلاسیک برگر
۸۳,۰۰۰ تومان

گود برگر

۱۸۰ گرم برگر ۹۵%، زغالی گریل شده، قارچ، پنیر گودا
گود برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

برگر پلاس

۱۸۰ گرم برگر ۹۵%، زغالی گریل شده، ۶۰ گرم ژامبون، قارچ، پنیر گودا
برگر پلاس
۹۸,۰۰۰ تومان

مستر برگر

۱۸۰ گرم برگر ۹۵%، زغالی گریل شده، ۱۰۰ گرم سینه مرغ، پنیر گودا
مستر برگر
۱۰۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر۱۸۰ گرم۹۵%، زغالی گریل شده، پنیر گودا
چیز برگر
۸۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۸۰ گرم برگر ۹۵%، زغالی گریل شده، قارچ
قارچ برگر
۸۷,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر دوبل

دوعدد برگر۱۸۰ گرم۹۵%، زغالی گریل شده
کلاسیک برگر دوبل
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

دوعدد برگر۱۸۰ گرم۹۵%، زغالی گریل شده، دو عدد پنیر گودا
چیز برگر دوبل
۱۴۲,۰۰۰ تومان

قارچ برگر دوبل

دوعدد برگر۱۸۰ گرم۹۵%، زغالی گریل شده، قارچ دوبل
قارچ برگر دوبل
۱۴۲,۰۰۰ تومان

گود برگر دوبل

دو عدد برگر۱۸۰ گرم ۹۵%، زغالی گریل شده، قارچ دوبل ، دو عدد پنیر گودا
گود برگر دوبل
۱۴۸,۰۰۰ تومان

برگر پلاس دوبل

دو عدد برگر ۱۸۰ گرم ۹۵%، زغالی گریل شده، ۶۰ گرم ژامبون، قارچ دوبل،دو عدد پنیر ورقه ای گودا
برگر پلاس دوبل
۱۵۴,۰۰۰ تومان

مستر برگر دوبل

دوعددبرگر۱۸۰ گرم ۹۵%، زغالی گریل شده، ۱۰۰ گرم سینه مرغ، دوعدد پنیر گودا
مستر برگر دوبل
۱۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ استیک

۱۵۰ گرم راسته گوساله استیکی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ استیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک و فیله

۷۵ گرم گوشت راسته گوساله استیکی، ۷۵ گرم فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ استیک و فیله
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
ساندویچ فیله مرغ
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت ، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ ، قارچ، پنیر
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

۱۷۰ گرم هات داگ ۷۰% گوشت
ساندویچ هات داگ
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پلاس

۱۷۰ گرم هات داگ ۷۰% گوشت، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ پلاس
۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویج هات داگ اکسترا

۱۷۰ گرم هات داگ ۹۰% گوشت،۷۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر
ساندویج هات داگ اکسترا
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی داگ

۱۷۰ گرم هات داگ ۹۰% گوشت، گرم ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر
ساندویچ پپرونی داگ
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۱۶۰ گرم ژامبون ۹۰% گوشت مخصوص، کاهو، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۱۶۰ گرم ژامبون مرغ مخصوص، کاهو، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس گوشت و مرغ سرد

۱۶۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ مخصوص، کاهو، گوجه، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون میکس گوشت و مرغ سرد
۶۷,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سیب زمینی

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۴۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۳۲۰ گرم سیب زمینی، ۱۰۰ گرم پنیر مخصوص، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای
سیب زمینی ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، هویج، ذرت، زیتون
سالاد فصل
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سبزیجات معطر ،خیارشور، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

سیر. کره. جعفری تازه. پنیر پرسس و دانمارکی . خمیر مخصوص
نان سیر
۶۶,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل شده

مرغ، کاهو ، زیتون، گوجه گیلاسی، نان کروتان ، پنیر پارمزان
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۱۰۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

پپسی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
پپسی قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
میراندا پرتقالی قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
سون آپ قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بدون قند رژیمی

پپسی مکس قوطی ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه بدون قند رژیمی
۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی خانواده

۱,۵۰۰میلی لیتر
پپسی خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

میراندا خانواده پرتقالی

۱,۵۰۰میلی لیتر
میراندا خانواده پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

میراندا خانواده لیموناد

نوشابه خانواده ۱,۵۰۰ سی سی
میراندا خانواده لیموناد
۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ خانواده

۱,۵۰۰میلی لیتر
سون آپ خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده لیمویی

هی جو خانواده لیمویی ۱ لیتری
ماالشعیر خانواده لیمویی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هلو

هی جو خانواده هلو ۱ لیتری
ماالشعیر خانواده هلو
۱۶,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده استوایی

هی جو خانواده استوایی ۱ لیتری
ماالشعیر خانواده استوایی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماالشعیر لیمویی قوطی

نوشیدنی مالت هی جو ۳۳۰ سی سی با طعم لیمو
ماالشعیر لیمویی قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر استوایی قوطی

نوشیدنی مالت هی جو ۳۳۰ سی سی با طعم استوایی
ماالشعیر استوایی قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر کلاسیک قوطی

نوشیدنی مالت هی جو ۳۳۰ سی سی با طعم کلاسیک (ساده)
ماالشعیر کلاسیک قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

مالشعیر هلو قوطی

۳۳۰ سی سی
مالشعیر هلو قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب آشامیدنی معدنی

۵۰۰ سی سی
آب آشامیدنی معدنی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک جاجرود

۵۰۰ سی سی
آب معدنی کوچک جاجرود
۸,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس اضافه

۱عدد سس یک نفره ۲۰گرمی
سس اضافه
۲,۰۰۰ تومان

کارد و چنگال

پک کارد، چنگال، دستمال کاغذی، نمک
کارد و چنگال
۳,۰۰۰ تومان

لیوان

یک عدد لیوان یکبار مصرف
لیوان
۵۰۰ تومان