جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب زعفرانی (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران بی استخوان مرغ زعفرانی ۲۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه گویجه کبابی، نان سنگک، سبزی خوردن
چلو جوجه کباب زعفرانی (ران)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی سرخ شده با سس مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
زرشک پلو با مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (بدون برنج)

۳۰۰ گرم میرزا قاسمی(بادمجان کبابی، تخم مرغ، رب گوجه، سیر تازه، پیاز داغ)، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
میرزا قاسمی (بدون برنج)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

یک عدد مرغ کامل(۹۰۰ گرم سرخ شده با کره محلی)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه رب انار، نان سنگک، سبزی خوردن
چلو اکبر جوجه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

غذای محلی

ترشه تره (با برنج)

۲۵۰ گرم خورشت ترشه تره(سبزیجات کوهی و محلی، سیر داغ، رب انار ترش محلی، تخم مرغ)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خورد...
ترشه تره (با برنج)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

شامی گیلان (با برنج)

۳ تکه شامی گیلانی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
شامی گیلان (با برنج)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (با برنج)

۳۰۰ گرم میرزا قاسمی(بادمجان کبابی، تخم مرغ، رب گوجه، سیر تازه، پیاز داغ)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
میرزا قاسمی (با برنج)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

باقالاقاتق (با برنج)

۲۵۰ گرم خورشت باقلاقاتق(باقالی، سبزی محلی، تخم مرغ)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
باقالاقاتق (با برنج)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بادمجان شکم پر (با برنج)

۲ عدد بادمجان شکم پر(۱۰۰ گرم گوشت، سبزیجات)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
بادمجان شکم پر (با برنج)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترشه تره (بدون برنج)

۲۵۰ گرم خورشت ترشه تره(سبزیجات کوهی و محلی، سیر داغ، رب انار ترش محلی، تخم مرغ)، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
ترشه تره (بدون برنج)
۶۵,۰۰۰ تومان

شامی گیلان (بدون برنج)

۳ تکه شامی گیلانی ۱۲۰ گرمی، به همراه گوجه سرخ شده، نان سنگک، سبزی خوردن
شامی گیلان (بدون برنج)
۹۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی (بدون برنج)

۳۰۰ گرم میرزا قاسمی(بادمجان کبابی، تخم مرغ، رب گوجه، سیر تازه، پیاز داغ)، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
میرزا قاسمی (بدون برنج)
۶۰,۰۰۰ تومان

باقالاقاتق (بدون برنج)

۲۵۰ گرم خورشت باقلاقاتق(باقالی، سبزی محلی، تخم مرغ)، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
باقالاقاتق (بدون برنج)
۶۰,۰۰۰ تومان

بادمجان شکم پر (بدون برنج)

۲ عدد بادمجان شکم پر(۱۰۰ گرم گوشت، سبزیجات)، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
بادمجان شکم پر (بدون برنج)
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

کته کباب فیله

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه گوجه کبابی، نان سنگک، سبزی خوردن
کته کباب فیله
۲۱۵,۰۰۰ تومان

کته کباب ترش

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۲۵۰ گرمی، طعم دار شده با رب انار ترش محلی و گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه گوجه کبابی، نان سنگک، سبز...
کته کباب ترش
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران بی استخوان مرغ ۲۳۰ گرمی، طعم دار شده با رب انار ترش محلی و گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه گوجه کبابی، ن...
چلو جوجه کباب ترش (ران)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران بی استخوان مرغ زعفرانی ۲۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه گویجه کبابی، نان سنگک، سبزی خوردن
چلو جوجه کباب زعفرانی (ران)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب فیله

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۲۵۰ گرمی، به همراه گوجه کبابی، نان سنگک، سبزی خوردن
خوراک کباب فیله
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب فیله گوسفندی ۲۵۰ گرمی، طعم دار شده با رب انار ترش محلی و گردو، به همراه گوجه کبابی، نان سنگک، سبزی خوردن
خوراک کباب ترش
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران بی استخوان مرغ ۲۳۰ گرمی، طعم دار شده با رب انار ترش محلی و گردو، به همراه گوجه کبابی، نان سنگک، سبزی خوردن
خوراک جوجه کباب ترش (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران بی استخوان مرغ زعفرانی ۲۳۰ گرمی، به همراه گوجه کبابی، نان سنگک، سبزی خوردن
خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۵۰ گرمی کبابی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۵۰ گرمی سرخ شده، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی سرخ شده با سس مخصوص، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
خوراک مرغ (ران)
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

یک عدد مرغ کامل(۹۰۰ گرم سرخ شده با کره)، به همراه رب انار، نان سنگک، سبزی خوردن
خوراک اکبر جوجه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

یک عدد مرغ کامل(۹۰۰ گرم سرخ شده با کره محلی)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه رب انار، نان سنگک، سبزی خوردن
چلو اکبر جوجه
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۵۰ گرمی کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۵۰ گرمی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۷۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۵۰ گرمی سرخ شده با سس مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
زرشک پلو با مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت فسنجان با مرغ

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان، یک عدد بالا ران یا ساق ران مرغ ۲۰۰ گرمی، رب انار ترش رو به ملس محلی، گردو محلی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همرا...
چلو خورشت فسنجان با مرغ
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰دوتیکه بادمجان اضافه گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
چلو خورشت قورمه سبزی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
چلو خورشت قیمه
۹۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت فسنجان، یک عدد بالا ران یا ساق ران مرغ ۲۰۰ گرمی، رب انار ترش رو به ملس محلی، گردو محلی، به همراه نان سنگک، سبزی خورد...
خورشت فسنجان با مرغ (اضافه)
۹۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه، ۷۰ گرم گوشت گوساله،به همرا دوتیکه بادمجان به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه، ۷۰ گرم گوشت گوساله، به همراه نان سنگک، سبزی خوردن
خورشت قیمه (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماهی دودی

۲تکه ماهی دودی ۳۰ گرمی (طعم شور و دودی)
ماهی دودی
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

۱۳۰ گرم زیتون ساده
زیتون ساده
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۳۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

۱۳۰ گرم سیر ترشی
سیر ترشی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۳۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۳۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۲۵,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

۱۳۰ گرم بورانی بادمجان
بورانی بادمجان
۲۵,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

۱۳۰ گرم بورانی اسفناج
بورانی اسفناج
۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی کلم

ترشی کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو
۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

۵۰۰میلی لیتر
دوغ محلی کوچک
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۲۵۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان