جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل

یک عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۰۰ گرم خوراک بندری با هات داگ ۷۰، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۶۵,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۸۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص

۱۳۰ گرمی

۷۰,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر دوبل

۲۶۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر

مخصوص (۱۳۰ گرمی)

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰*۲۶ سانتی‌متری، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ذرت
پیتزا مخلوط
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ژامبون ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون

ساده

۷۷,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

سس فرانسه

۲۰ گرم
سس فرانسه
۳۰
۱,۲۰۰ ۸۴۰ تومان

سس کچاپ

۲۰ گرم
سس کچاپ
۳۰
۱,۲۰۰ ۸۴۰ تومان

سس کچاپ تند

۲۰ گرم
سس کچاپ تند
۳۰
۱,۲۰۰ ۸۴۰ تومان

سس مایونز

۲۰ گرم
سس مایونز
۳۰
۱,۲۰۰ ۸۴۰ تومان

نان باگت

یک عدد
نان باگت
۳۰
۱۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ تومان

نان باگت فرانسوی

یک عدد
نان باگت فرانسوی
۳۰
۱۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا گوشت کوچک

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۱۷ سانتی‌ متری، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا گوشت کوچک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کوچک

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۱۷ سانتی ‌متری، گوشت سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا مرغ کوچک
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط کوچک

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۱۷ سانتی‌ متری، کالباس قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه،
پیتزا مخلوط کوچک
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کوچک

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۱۷ سانتی ‌متری، کالباس تند، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا پپرونی کوچک
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن کوچک

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۱۷ سانتی متری، بیکن ۹۰ درصد، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه
پیتزا بیکن کوچک
۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا کوچک

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۲*۱۷ سانتی ‌متری، پنیر موزارلا، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا کوچک
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰*۲۶ سانتی‌متری، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ذرت
پیتزا قارچ و گوشت
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰*۲۶ سانتی‌متری، سینه مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ذرت
پیتزا قارچ و مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰*۲۶ سانتی‌متری، پپرونی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ذرت
پیتزا پپرونی
۱۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰*۲۶ سانتی‌متری، بیکن، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ذرت
پیتزا بیکن
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰*۲۶ سانتی‌متری، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ذرت
پیتزا مخلوط
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۰*۲۶ سانتی‌متری، پنیر موزارلا، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا
۸۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر مخصوص

۱۳۰ گرمی

۷۰,۰۰۰ تومان

۱۷۰ گرمی

۸۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، قارچ، پنیر گودا، خیارشور، نان باگت
ماشروم برگر

۱۳۰ گرمی

۹۵,۰۰۰ تومان

۱۷۰ گرمی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر

مخصوص (۱۳۰ گرمی)

۷۸,۰۰۰ تومان

۱۷۰ گرمی

۸۸,۰۰۰ تومان

همبرگر دوبل

برگر دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر دوبل

۲۶۰ گرمی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
چیز برگر دوبل

۲۶۰ گرمی

۱۲۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، قارچ، پنیر گودا، ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
رویال برگر

۱۳۰ گرمی

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۱۷۰ گرمی

۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل

یک عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۰,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۲۰۰ گرم خوراک بندری با هات داگ ۷۰، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۶۵,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ژامبون ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون

ساده

۷۷,۰۰۰ تومان

ویژه (با قارچ و پنیر)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله ویژه

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات

یک عدد هات داگ ۷۰%، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رویال هات
۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل میکس

۲ تکه فیله مرغ، ۱۳۰ گرم برگر گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ دوبل میکس
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ چیکن گریل
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

کاهو پیچ، گوجه گیلاسی، زیتون سیاه، فیله مرغ گریل شده، سس سزار
سالاد سزار
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۳۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۳۴۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر
سیب زمینی ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس فرانسه

۲۰ گرم
سس فرانسه
۳۰
۱,۲۰۰ ۸۴۰ تومان

سس کچاپ

۲۰ گرم
سس کچاپ
۳۰
۱,۲۰۰ ۸۴۰ تومان

سس کچاپ تند

۲۰ گرم
سس کچاپ تند
۳۰
۱,۲۰۰ ۸۴۰ تومان

سس مایونز

۲۰ گرم
سس مایونز
۳۰
۱,۲۰۰ ۸۴۰ تومان

نان باگت

یک عدد
نان باگت
۳۰
۱۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ تومان

نان باگت فرانسوی

یک عدد
نان باگت فرانسوی
۳۰
۱۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده

دوغ خشگوار
دوغ خانواده
۱۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زیرو

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زیرو
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمویی

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۴,۰۰۰ تومان

ملون

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان