جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

چلو کباب تابه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه زعفرانی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (اقتصادی)

چلو کباب کوبیده (اقتصادی)
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص بهادر خان

چلو جوجه کباب مخصوص بهادر خان
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ران

چلو جوجه کباب ران
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب چینی

چلو جوجه کباب چینی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (اقتصادی)

چلو جوجه کباب (اقتصادی)
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو شوید

چلو شوید
۶,۵۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۳,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک تابه ای

خوراک تابه ای
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

خوراک ماهی قزل آلا
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک میگو ویژه

خوراک میگو ویژه
۳۰,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی

خوراک جوجه چینی
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (ران)

خوراک جوجه کباب (ران)
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۱۶,۵۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

خورشت بادمجان (اضافه)
۷,۵۰۰ تومان

خورشت قرمه سبزی (اضافه)

خورشت قرمه سبزی (اضافه)
۵,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۷,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۵,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۱۸,۵۰۰ تومان

چلو مرغ

چلو مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

استانبولی

استانبولی
۷,۰۰۰ تومان

ماکارونی

ماکارونی
۷,۰۰۰ تومان

چلو میگو ویژه

چلو میگو ویژه
۳۳,۵۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی

چلو خورشت سبزی
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۰,۵۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

چلو خورشت بادمجان
۱۰,۵۰۰ تومان

غذای روزانه

کوفته قلقلی

کوفته قلقلی
۱۰,۵۰۰ تومان

پیشنهاد ویژه

سینی مخصوص بهادر خان

کباب کوبیده ۱۱۰ گرم (یک سیخ)، جوجه کباب ۲۰۰ گرم (یک سیخ)، ماهی قزل آلا ۱۰۰ گرم، جوجه چینی ۱۰۰ گرم، برنج مخلوط دو پرس (۳۰۰ گرم)
سینی مخصوص بهادر خان
۴۱,۵۰۰ تومان

پیش غذا

خورشت ماست

خورشت ماست

۲۰۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

یک کیلویی

۲۹,۰۰۰ تومان

ماست موسیر (یک نفره)

ماست موسیر (یک نفره)
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

سالاد فصل

یک نفره

۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶,۰۰۰ تومان

سه نفره

۷,۰۰۰ تومان

چهارنفره

۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

کوچک

۱,۷۰۰ تومان

قوطی

۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۴,۰۰۰ تومان

دلستر

دلستر

قوطی

۳,۵۰۰ تومان

شیشه ای

۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ

قوطی

۳,۰۰۰ تومان

کوچک

۱,۷۰۰ تومان

شیشه ای

۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی

کوچک

۱,۵۰۰ تومان

بزرگ

۲,۲۰۰ تومان