جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۳۰۰گرم، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دو...
چلو کباب سلطانی
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله۳۰۰ گرم، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو کباب برگ
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو کباب کوبیده
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ مخلوط کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب شنیسل مرغ ۳۰۰ گرمی، ۴۰۰گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو کباب بختیاری
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۴۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو جوجه کباب با استخوان
۳۵,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۳۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

۲ سیخ کباب کوبیده شنیسل مرغ ۱۲۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو کباب کوبیده مرغ
۳۰,۵۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین...
چلو کباب میکس
۴۷,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده با سبزی پلو

دو سیخ کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفدی ۱۱۰ گرمی،برنج و سبزی پخته شده به وزن ۴۰۰ گرم و دورچین روز و یک عدد نان لواش
چلو کباب کوبیده با سبزی پلو
۳۷,۰۰۰ تومان

برنج سفید (یک نفره)

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
برنج سفید (یک نفره)
۱۲,۰۰۰ تومان

برنج سفید (یک و نیم نفره)

۶۰۰ گرم برنج ایرانی
برنج سفید (یک و نیم نفره)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۳۵۰ گرمی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب برگ
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله ۱۱۰ گرمی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ مخلوط کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۴۰۰ گرمی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۳۵۰ گرمی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب میکس
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

۲ سیخ کباب کوبیده شنیسل مرغ ۱۲۰ گرمی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده مرغ
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب
۲۸,۵۰۰ تومان

خوراک بال و کتف

یک سیخ بال و کتف کبابی ۴۰۰ گرمی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک بال و کتف
۲۸,۵۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۳۰۰ گرمی، با دورچین روز
جوجه کباب (یک سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۴۰۰ گرمی، بدون دورچین
جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، بدون دورچین
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده شنیسل مرغ ۱۱۰ گرمی، بدون دورچین
کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۳۵۰ گرم گوشت گوسفندی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک گوشت
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهیچه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۵۰۰ گرم جوجه سرخ شده، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک اکبر جوجه
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۵۰ گرم ران یا سینه مرغ، آب مرغ، دورچین روز، ۲ عدد نان لواش
خوراک مرغ
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ مسما

۸۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم ران یا سینه مرغ، سبزیجات معطر، گردو، سیر، ۲ عدد نان
خوراک مرغ مسما
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ اناری

۸۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم ران یا سینه مرغ، مغز گردو، انار دون، ۲ عدد نان
خوراک مرغ اناری
۲۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۳ عدد گوجه کبابی کامل
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۸۰,۰۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت چرخ کرده

عدس پلو با گوشت چرخ کرده
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو ماهیچه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه با سبزی پلو

چلو ماهیچه با سبزی پلو
۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۶۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو گردن
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن با سبزی پلو

چلو گردن با سبزی پلو
۱۵۲,۰۰۰ تومان

چلو گوشت با سبزی پلو

چلو گوشت با سبزی پلو
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سنتی گرگان

۵۰۰ گرم ران یا سینه مرغ همراه با آب نارنج، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو مرغ سنتی گرگان
۳۳,۵۰۰ تومان

چلو مرغ مسما

۸۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم ران یا سینه مرغ، سبزیجات معطر، گردو، سیر، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد نان لواش
چلو مرغ مسما
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ اناری

۸۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم ران یا سینه مرغ، مغز گردو، انار دون، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی،یک عدد نان لواش
چلو مرغ اناری
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ با سبزی پلو

چلو مرغ با سبزی پلو
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه سرخ کرده

۵۰۰ گرم جوجه سرخ شده، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین روز، یک عدد نان لواش
چلو اکبر جوجه سرخ کرده
۳۹,۵۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

۷۰۰ گرمی
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۸۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو (یک پرس)

سبزی پلو (یک پرس)
۱۴,۰۰۰ تومان

سبزی پلو (یک و نیم پرس)

سبزی پلو (یک و نیم پرس)
۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه

۴۰۰ گرم خورشت، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد نان لواش
چلو خورشت قورمه
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه (اضافه)

۴۰۰ گرم، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، یک عدد نان لواش
خورشت قورمه (اضافه)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۴۰۰ گرم خورشت، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد نان لواش
چلو خورشت قیمه
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۴۰۰ گرم، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، یک عدد نان لواش
خورشت قیمه (اضافه)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۴۰۰ گرم خورشت، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳ تکه بادمجان سرخ شده، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد نان لواش
چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۴۰۰ گرم، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳ تکه بادمجان سرخ شده، یک عدد نان لواش
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۸۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم ران یا سینه مرغ، ۳۰۰ گرم گردو، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد نان لواش
چلو خورشت فسنجان
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۸۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم ران یا سینه مرغ، ۳۰۰ گرم گردو، یک عدد نان
خورشت فسنجان (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

۸۰۰ گرم، مرغ ریش ریش شده، سیب زمینی، هویج، پیاز، جعفری، جو
سوپ جو
۱۵,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج (نیم کیلو)

۵۰۰ گرم، اسفناج، ماست، سیر
بورانی اسفناج (نیم کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان (نیم کیلو)

۵۰۰ گرم، بادمجان، ماست، دارچین، سیر
بورانی بادمجان (نیم کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار (نیم کیلو)

گردو، خیار، ماست، نعنا، سیر
ماست و خیار (نیم کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم
زیتون پرورده
۴,۵۰۰ تومان

نان لواش

یک عدد
نان لواش
۴۰۰ تومان

رب انار

رب انار
۱,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل (یک نفره

سالاد فصل (یک نفره
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی (یک نفره)

سالاد شیرازی (یک نفره)
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی
۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده یک لیتر
دوغ خانواده
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان