جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج و کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج یا لیمو، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب ممتاز سینه مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج و کره، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب ممتاز
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج، کره
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه...
چلو کباب سلطانی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج، کره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج، کره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج، کره
چلو کباب کوبیده
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج، کره
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج، کره، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری مخلوط راسته گوسفندی و سینه مرغ زعفرانی ۲۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارش...
چلو کباب بختیاری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبا...
چلو کباب وزیری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۵۰ گرم جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کب...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، نارنج و کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب ممتاز سینه مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج و کره
چلو جوجه کباب ممتاز
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان جوجه کامل زعفرانی ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج و ک...
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص راسته گوسفند ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج، کره، یک بسته نان لواش
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ ممتاز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج، کره، یک بسته نان لواش
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج یا لیمو، یک بسته نان لواش
خوراک کباب لقمه
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج یا لیمو، یک بسته نان لواش
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری مخلوط راسته گوسفندی و سینه مرغ زعفرانی ۲۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج و کره، یک ب...
خوراک کباب بختیاری
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خی...
خوراک کباب وزیری
۸۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۵۰ گرم جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خ...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور و نارنج، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب ممتاز سینه مرغ زعفرانی ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج و کره، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب ممتاز
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان جوجه کامل زعفرانی ۵۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، خیارشور، نارنج و کره، یک بسته نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۹۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ، نصف گوجه کبابی (۳ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۳۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، نان، دورچین: خیارشور، کلم قرمز و نارنج
خوراک ماهیچه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی، نان، دورچین: خیارشور، کلم قرمز و نارنج
خوراک گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۵۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، سیب زمینی سرخ شده، خیارشور، نارنج، یک بسته نان لواش
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۲۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، دورچین: ترشی کلم قرمز، خیارشور و نارنج، یک بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۲۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: ترشی کلم قرمز، خیارشور و نارنج، یک بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۹۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

۳۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، کلم قرمز و نارنج
چلو ماهیچه گوسفندی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، کلم قرمز و نارنج
چلو گوشت گوسفندی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)

۵۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۲۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، کلم قرمز و نارنج
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

۲۰۰ گرم ماهی قزل آلا کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، کلم قرمز و نارنج
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، پیاز
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، پیاز
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، پیاز
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، پیاز
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، کلم، هویج، خیار به همراه سس سالاد
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو ۲۵۰ گرم

جو، آب مرغ، قارچ، هویج، پیاز، جعفری، خامه
سوپ جو 250 گرم
۱۲,۵۰۰ تومان

سوپ جو ۵۰۰ گرم

جو، آب مرغ، قارچ، هویج، پیاز، جعفری، خامه
سوپ جو 500 گرم
۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو یک کیلوگرم

جو، آب مرغ، قارچ، هویج، پیاز، جعفری، خامه
سوپ جو یک کیلوگرم
۶۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده شرکتی
زیتون پرورده
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس مرغ (اضافه)

سس مرغ جداگانه
سس مرغ (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال یکبار مصرف (اضافه)

قاشق و چنگال یکبار مصرف
قاشق و چنگال یکبار مصرف (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۷,۹۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۷,۹۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۲۱,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۲۱,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۱,۴۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۲۷۵ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان