جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب زعفرانی

معمولی (۱۵۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۶۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده

معمولی (یک سیخ ۱۲۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (دو سیخ ۲۴۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج، نصف نان سنگک
خوراک کباب کوبیده
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو کباب کوبیده

معمولی (یک سیخ ۱۲۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (دو سیخ ۲۴۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو کباب لقمه
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج
چلو جوجه کباب زعفرانی

معمولی (۱۵۰ گرمی)

۷۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۶۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ...
چلو کباب میکس
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج، نصف نان سنگک
خوراک کباب کوبیده
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج، نصف نان سنگک
خوراک جوجه کباب
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف مرغ

۴عدد کتف مرغ کبابی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج، نصف نان سنگک
خوراک کتف مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۲۶۰ گرمی (بدون نان و دورچین)
جوجه کباب زعفرانی (یک سیخ)
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سنگک

یک عدد نان سنگک
نان سنگک
۴,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

ته چین طوری با کباب مخصوص

۳۵۰گرم برنج ایرانی، دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه و فلفل
ته چین طوری با کباب مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ته چین طوری با یک سیخ کباب

۳۵۰گرم برنج ایرانی، ۱۲۰گرم کباب مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه و فلفل
ته چین طوری با یک سیخ کباب
۷۰,۰۰۰ تومان

ته چین طوری با جوجه کباب مخصوص

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ۳۵۰ گرم جوجه، دورچین: گوجه وفلفل
ته چین طوری با جوجه کباب مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ته چین طوری با جوجه معمولی

۳۵۰گرم برنج ایرانی ۱۵۰گرم جوجه با دورچین گوجه و فلفل
ته چین طوری با جوجه معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، زیتون، ذرت، سس سالاد
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر (شرکتی)
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک مشکی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک مشکی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک زرد

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک زرد
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زرد

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زرد
۱۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۲۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زرد
۲۱,۵۰۰ تومان

دوغ بطری کوچک غالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری کوچک غالیس
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۵۰۰ تومان