جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های پردیس

چلوکبابی و تهیه غذا قوام

چلو کباب

چلو کباب سلطانی (یک سیخ کوبیده و یک سیخ برگ)

چلو کباب سلطانی (یک سیخ کوبیده و یک سیخ برگ)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص (یک سیخ)

فیله گوساله ۲۰۰گرمی
چلو کباب برگ مخصوص (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری (یک سیخ)

چلو کباب وزیری (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سلطانی

یک سیخ جوجه کباب، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی
چلو جوجه کباب سلطانی
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب اسکندری

چلو کباب اسکندری
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار (یک سیخ)

چلو کباب نگین دار (یک سیخ)
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه (یک سیخ)

چلو کباب لقمه (یک سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)

چلو کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

چلو جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب جوجه معمولی (یک سیخ)

چلو کباب جوجه معمولی (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

چلو جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک مرغ (سرخ شده)

 خوراک مرغ (سرخ شده)
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی (یک سیخ کوبیده و یک سیخ برگ)

خوراک کباب سلطانی (یک سیخ کوبیده و یک سیخ برگ)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص (یک سیخ)

فیله گوساله ۲۰۰گرمی
خوراک کباب برگ مخصوص (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری (یک سیخ)

خوراک کباب وزیری (یک سیخ)
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

خوراک جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

خوراک جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سلطانی (یک سیخ برگ ویک سیخ کوبیده)

خوراک جوجه کباب سلطانی (یک سیخ برگ ویک سیخ کوبیده)
۳۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (دوسیخ)

خوراک کباب کوبیده مخصوص (دوسیخ)
۲۳,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

 کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار (یک سیخ)

خوراک کباب نگین دار (یک سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (یک سیخ)

خوراک کباب لقمه (یک سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزال آلا

خوراک ماهی قزال آلا
۲۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزال آلا

چلو ماهی قزال آلا
۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سرخ شده)

زرشک پلو با مرغ (سرخ شده)
۲۰,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

شنیسل مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۵۰۰ تومان

کوکاکولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا

۲,۵۰۰ تومان

میراندا

۲,۵۰۰ تومان

سون آپ

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا

۳,۵۰۰ تومان

سون آپ

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای ایستک

۲۸۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای ایستک

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۸۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان