جست‌وجو در اسنپ‌فود

سینی مجلسی

سینی مجلسی ۱

۳ سیخ کباب کوبیده، یک سیخ کباب برگ، یک سیخ جوجه کباب، ۲پرس برنج میکس در صورت موجود
سینی مجلسی 1
۴۰۰,۰۰۰ تومان

سینی مجلسی ۲

۳ سیخ کباب کوبیده، یک سیخ کباب برگ، یک سیخ جوجه کباب لاری، یک سیخ جوجه کباب، ۳پرس برنج میکس در صورت موجود
سینی مجلسی 2
۵۰۵,۰۰۰ تومان

سینی مجلسی ۳

۳ سیخ کباب کوبیده، یک سیخ کباب برگ، یک سیخ کنجه کباب لاری، یک سیخ جوجه کباب لاری، یک سیخ جوجه کباب، ۴ پرس برنج میکس در صورت موجود
سینی مجلسی 3
۶۶۵,۰۰۰ تومان

سینی مجلسی ۴

۳ سیخ کباب کوبیده، یک سیخ کباب برگ، یک سیخ کنجه کباب لاری، یک سیخ جوجه کباب لاری، یک سیخ جوجه کباب، ماهی شیر، ۵ پرس برنج میکس در ص...
سینی مجلسی 4
۸۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰-۱۴۰ گرم، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب کوبیده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۳۰-۱۴۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (۳ سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰-۱۴۰ گرمی، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب کوبیده (3 سیخ)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ویژه ابریشمی

یک سیخ کباب کوبیده ۲۵۰ گرم، تکه های جوجه نگینی، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب ویژه ابریشمی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس ابریشمی

کباب کوبیده ۱۳۰گرم، یک سیخ جوجه کباب ۱۰۰ گرم ، ته چین، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب میکس ابریشمی
۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص سر آشپز

کباب کوبیده ۱۳۰-۱۴۰ گرم، یک سیخ کوبیده مرغ ۱۳۰-۱۴۰ گرم، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب مخصوص سر آشپز
۱۰۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

یک سیخ کباب کوبیده مرغ ۱۳۰-۱۴۰، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب کوبیده مرغ
۹۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب ۲۸۰ گرم، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو جوجه کباب زعفرانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب ۲۸۰ گرم، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو جوجه کباب لاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۲۰ فیله گوساله، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب برگ
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۱۳۰-۱۴۰ گرم کباب کوبیده، ۲۲۰ گرم کباب برگ، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب سلطانی
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کنجه کباب لاری

۲۵۰ گرم گوشت گوساله، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کنجه کباب لاری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲۵۰-۳۰۰ گرم کباب بختیاری، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب بختیاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

۱۳۰-۱۴۰ گرم کباب کوبیده، ۲۶۰ گرم جوجه کباب، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب درباری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۱۳۰-۱۴۰ گرم کباب کوبیده، یک عدد ران مرغ۳۰۰ گرم، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
چلو کباب وزیری
۱۴۷,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی
چلو ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده محلی

۴۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو  ساده محلی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب لاری

یه سیخ جوجه لاری ۲۵۰ گرم همراه با نان و فلفل و حلوا و گوجه لیمو
خوراک جوجه کباب لاری
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۳۰-۱۴۰ گرمی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
خوراک کباب کوبیده (یک سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (۳ سیخ)

۳ سیخ کباب کوبیده ۱۳۰-۱۴۰ گرمی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
خوراک کباب کوبیده (3 سیخ)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان(دورچین به سلیقه سراشپز)
خوراک مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دو سیخ کباب کوبیده ۱۳۰-۱۴۰ گرم یک عدد نان
خوراک کباب کوبیده
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ویژه ابریشمی

یک سیخ کباب کوبیده نگینی ۲۰۰-۳۰۰، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کباب ویژه ابریشمی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس ابریشمی

یک سیخ کباب کوبیده ۱۳۰ گرم، یک سیخ جوجه کباب ۱۰۰ گرم، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کباب میکس ابریشمی
۱۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص سر آشپز

کباب کوبیده ۱۳۰-۱۴۰ گرم، یک سیخ کوبیده مرغ ۱۳۰-۱۴۰ گرم، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کباب مخصوص سر آشپز
۸۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

۱۳۰-۱۴۰ گرم کباب کوبیده مرغ، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کباب کوبیده مرغ
۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب ۲۸۰ گرم یک عدد نان
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کباب برگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کباب سلطانی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کنجه کباب لاری

حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کنجه کباب لاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کباب بختیاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب درباری

یک سیخ جوجه کباب ۲۶۰ گرم، یک سیخ کباب کوبیده ۱۳۰-۱۴۰ گرم، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کباب درباری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده و ران مرغ، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک کباب وزیری
۱۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

شکل ظاهر همانند همبرمیباشد۲ عدد با گوجه و نان و حلوا و فلفل ولیمو
خوراک کباب تابه ای
ناموجود

خوراک اکبر جوجه کامل

یه جوجه کامل همراه با نان و فلفل و لیمو ورب انار
خوراک اکبر جوجه کامل
ناموجود

خوراک اکیر جوجه یکنفره

نصف جوجه کامل همراه با نان و فلفل ولیمو ورب انار
خوراک اکیر جوجه یکنفره
ناموجود

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا کامل سرخ شده، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه، سالاد کلم یک عدد نان
خوراک ماهی قزل آلا
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک میگو سوخاری

۱۰-۱۱ عدد میگو، سس مخصوص، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک میگو سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک میگو دو پیازه

۱۰-۱۱ میگو، سس مخصوص، رب گوجه، پیاز داغ، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک میگو دو پیازه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۳۵۰ گرم گردن گوسفندی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک گردن
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۳۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه یک عدد نان
خوراک ماهیچه
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شیر

۲۵۰ گرم، سسس مخصوص یک عدد نان
خوراک ماهی شیر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

گوجه (یک سیخ)
۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو کباب تابه ای

شکل ظاهر همانند همبرمیباشد دو عدد.۴۵۰ گرم برنج.حلوا.فلفل/لیمو
چلو کباب تابه ای
ناموجود

زرشک پلو با مرغ (سرخ شده)

۳۵۰ گرم مرغ ، زرشک، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، دورچین
زرشک پلو با مرغ (سرخ شده)
۹۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ربی)

۳۵۰ گرم مرغ، زرشک، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، دورچین
زرشک پلو با مرغ (ربی)
۹۵,۰۰۰ تومان

اکبر جوجه کامل

۴۵۰ گرم برنج، جوجه کامل، رب انار، حلوا، لیمو، فلفل
اکبر جوجه کامل
ناموجود

اکیر جوجه یکنفره

نصف جوجه کامل همراه با نان و فلفل و حلوا و رب انار
اکیر جوجه یکنفره
ناموجود

چلو ماهی شیر

۲۵۰ گرم ماهی همراه با ۴۰۰ گرم برنج و سس مخصوص
چلو ماهی شیر
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن

۳۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، دورچین
چلو گردن
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۳۵۰ ماهیچه گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، دورچین
چلو ماهیچه
۲۵۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۳ قالب
ته چین مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

کلم پلو شیرازی

کوفته قلقلی، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
کلم پلو شیرازی
ناموجود

استامبولی پلو

۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، فلفل، آبلیمو یا نارنج، گوجه
استامبولی پلو
۷۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۳۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، آبلیمو یا نارنج، گوجه
باقالی پلو با گردن
ناموجود

باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، گوجه
باقالی پلو با مرغ
ناموجود

باقالی پلو با ماهیچه

۳۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی، حلوا، گوجه
باقالی پلو با ماهیچه
ناموجود

چلو خورشت قیمه

۵۰ گرم گوشت گوسفندی ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی
چلو خورشت قیمه
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۵۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قیمه (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

۵۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۵۰ گرم برنج میکس هندی و ایرانی
چلو خورشت بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

۵۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت بادمجان (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا
چلو ماهی قزل آلا
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو میگو سوخاری

۱۰-۱۱ سوخاری
چلو میگو سوخاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو میگو دو پیازه

چلو میگو دو پیازه
۱۳۵,۰۰۰ تومان

غذای گیاهی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی گیاهی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی گیاهی
۶۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی گیاهی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی گیاهی (اضافه)
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان گیاهی

چلو خورشت قیمه بادمجان گیاهی
۶۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان گیاهی (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان گیاهی (اضافه)
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان گیاهی

چلو خورشت بادمجان گیاهی
۶۸,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان گیاهی (اضافه)

خورشت بادمجان گیاهی (اضافه)
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی گیاهی

چلو خورشت قورمه سبزی گیاهی
ناموجود

خورشت قورمه سبزی گیاهی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی گیاهی (اضافه)
ناموجود

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

۲۹۰-۳۰۰ گرم سالاد ۱۰۰گرم سس دست ساز
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۵۰-۳۰۰ گرم
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ جو
سوپ
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۲۰۰ گرم
ماست ساده
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۵۰-۳۰۰ گرم
ماست موسیر
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۵۰-۳۰۰گرم
ماست و خیار
۲۰,۰۰۰ تومان

نان لواش (اضافه)

نان لواش (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

ترشی سیر مروارید

ترشی سیر مروارید
۸,۰۰۰ تومان

ترشی سیر کاراملی

ترشی سیر کاراملی
۸,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری میرندا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میرندا پرتقالی
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری سون آپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری سون آپ
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی میرندا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میرندا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی سون آپ

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی سون آپ
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر همراه با لیوان
نوشابه خانواده پپسی
۲۱,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا پرتقالی

۱.۵ لیترهمراه با لیوان
نوشابه خانواده میرندا پرتقالی
۲۱,۴۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ لیتر با لیوان
نوشابه خانواده سون آپ
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر کوچک
۱۳,۷۰۰ تومان

دلستر بزرگ

۱ لیتر همراه با لیوان
دلستر بزرگ
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۵۰۰میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر، لیوان
دوغ خانواده
۲۷,۰۰۰ تومان