نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب ششلیک شاندیز ۸۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخه شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج
چلو کباب شیشلیک شاندیز
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه ترش

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله طعم دار شده با رب انار و گردو ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قر...
چلو کباب چنجه ترش
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گو...
چلو کباب سلطانی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شمالی مخصوص

یک سیخ کباب گوشت گوساله ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج
چلو کباب شمالی مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگین دار

۲ سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۷۰ گرمی، میکس کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گو...
چلو کباب کوبیده نگین دار

مخصوص

۳۸,۰۰۰ تومان

معمولی

۲۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ طعم دار شده ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفر...
چلو جوجه کباب لاری
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کبای سینه مرغ طعم دار شده با رب انار و گردو ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز،...
چلو جوجه کباب ترش
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج
چلو جوجه کباب زعفرانی
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب ششلیک ۸۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب شیشلیک شاندیز
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه ترش

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله طعم دار شده با رب انار و گردو ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد...
خوراک کباب چنجه ترش
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی ۱۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون...
خوراک کباب سلطانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شمالی مخصوص

یک سیخ کباب گوشت گوساله ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک کباب شمالی مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

۲ سیخ کباب کوبیده نگین دار ۱۷۰ گرمی، میکس کباب کوبیده گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه نگینی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون...
خوراک کباب کوبیده نگین دار

مخصوص

۳۳,۰۰۰ تومان

معمولی

۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ طعم دار شده ۲۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب لاری
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با رب انار و گردو ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نا...
خوراک جوجه کباب ترش
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۳۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه بره

۵۵۰ گرم ماهیچه بره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهیچه بره
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن بره

۵۵۰ گرم گردن بره، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک گردن بره
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک شامی رودباری

۲۳۰ گرم شامی گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک شامی رودباری
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید

۹۰۰ گرم ماهی سفید سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهی سفید

سرخ شده

۵۰,۰۰۰ تومان

کیابی

۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۷۵۰-۸۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا

سرخ شده

۴۰,۰۰۰ تومان

کیابی

۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، زیتون، جعفری، نارنج، ۲ عدد نان لواش
خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه بره

۵۵۰ گرم ماهیچه بره، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهیچه بره
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن بره

۵۵۰ گرم گردن بره، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو گردن بره
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو شامی رودباری

۲۳۰ گرم شامی گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو شامی رودباری
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو ماهی سفید

۹۰۰ گرم ماهی سفید سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی سفید

سرخ شده

۵۵,۰۰۰ تومان

کیابی

۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۷۵۰-۸۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی قزل آلا

سرخ شده

۴۵,۰۰۰ تومان

کیابی

۴۵,۰۰۰ تومان

چلو باقلاقاتوق

باقالی، شوید، سیر، تخم مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو باقلاقاتوق
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت باقلا قاتق (اضافه)

باقالی، شوید، سیر، تخم مرغ
خورشت باقلا قاتق (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

۱۸۰ گرم میرزا قاسمی، بادمجان کبابی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو میرزا قاسمی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک میرزا قاسمی

۱۸۰ گرم میرزا قاسمی، بادمجان کبابی، ۲ عدد نان لواش
خوراک میرزا قاسمی
۱۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست اسفناج

۲۰۰ گرم ماست اسفناج
ماست اسفناج
۷,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۲۰۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۷,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

۲۰۰ گرم ماست چکیده
ماست چکیده
۷,۰۰۰ تومان

ترشی بادمجان شکم پر

۲۰۰ گرم ترشی بادمجان شکم پر
ترشی بادمجان شکم پر
۸,۰۰۰ تومان

ترشی بندری

۲۰۰ گرم ترشی بندری
ترشی بندری
۸,۰۰۰ تومان

ترشی بلغاری

۲۰۰ گرم ترشی بلغاری
ترشی بلغاری
۸,۰۰۰ تومان

ترشی آرژانتینی

۲۰۰ گرم ترشی آرژانتینی
ترشی آرژانتینی
۸,۰۰۰ تومان

ترشی پیتزایی

۲۰۰ گرم ترشی پیتزایی
ترشی پیتزایی
۸,۰۰۰ تومان

ترشی انجیر

۲۰۰ گرم ترشی انجیر
ترشی انجیر
۸,۰۰۰ تومان

ترشی دانه انار

۲۰۰ گرم ترشی دانه انار
ترشی دانه انار
۸,۰۰۰ تومان

ترشی آلو جنگلی

۲۰۰ گرم ترشی آلو جنگلی
ترشی آلو جنگلی
۸,۰۰۰ تومان

ترشی آلبالو

۲۰۰ گرم ترشی آلبالو
ترشی آلبالو
۸,۰۰۰ تومان

ترشی قیسی

۲۰۰ گرم ترشی قیسی
ترشی قیسی
۸,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل سوزنی

۲۰۰ گرم ترشی فلفل سوزنی
ترشی فلفل سوزنی
۸,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۲۰۰ گرم ترشی مخلوط، انتخاب اب شما
ترشی مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

۲۰۰ گرم زیتون ساده
زیتون ساده
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۲۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

اشپل و مغز گردو و باقالا

۵۰ گرم اشپل، ۱۵۰ گرم گردو، ۵۰ گرم باقالی
اشپل و مغز گردو و باقالا
۲۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو

۱۵۰ گرم مغز گردو
مغز گردو
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم

۱۰۰ گرم سالاد کلم
سالاد کلم
۸,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۲۰۰ گرم، خیار، گوجه، پیاز، آبغوره
سالاد شیرازی
۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، سس سالاد
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد مخلوط

کلم قرمز، کلم سفید، کشمش، گردو، سس، کالباس، گوجه گیلاسی، ذرت
سالاد مخلوط
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

گندم

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

هلو

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

گندم

۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان