جست‌وجو در اسنپ‌فود

سینی

سینی مخصوص میکس

یک سیخ کباب بختیاری ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب نگین دار ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی ،یک سیخ کباب برگ ۱۵۰ کرمی ، ۲ پرس چلو کره ۴...
سینی مخصوص میکس
۴۵۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب بناب ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه زعفرانی ۱۶۰ گرمی، یک سیخ گوجه کبابی، ۴۰۰ گرم چلو کر...
سینی مخصوص کوبیده
۲۰۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص جوجه

یک سیخ جوجه با استخوان ۳۰۰ گرمی٬ ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
سینی مخصوص جوجه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سینی کباب میکس ۴ تایی

یک سیخ کوچک کوبیده ۱۰۰گرمی، ۲ تکه جوجه کباب، ۲ تکه بال، ۲ تکه جوجه کباب رولتی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
سینی کباب میکس 4 تایی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۳۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب برگ
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ ممتاز راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب برگ ممتاز
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس کباب برگ به همراه تکه های جوجه ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب بختیاری
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ ۱۳۰ گرمی ، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب سلطانی
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخصوص گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب ۲۸۰ گرمی، یک سیخ کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب وزیری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب بناب
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کباب نگین دار کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی به همراه تکه های مرغ نگینی ۲۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیار...
چلو کباب نگین دار
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب ترش طعم دار شده ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب ترش
۲۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه ۱۷۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه ۲۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ۱۷۰ گرمی، رب انار، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو جوجه کباب ترش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه مخصوص

یک سیخ گوشت چنجه گوساله ۱۸۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب چنجه مخصوص
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کتف و بال

یک سیخ کتف و بال ۶ عددی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
چلو کباب کتف و بال
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب بناب

یک سیخ کباب بناب ۲۰۰ گرمی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
خوراک کباب بناب
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه زعفرانی

خوراک لقمه زعفرانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

دوسیخ کباب کوبیده با قلوه گاه گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
خوراک کباب کوبیده معمولی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دوسیخ کباب کوبیده مخصوص گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب معمولی سینه ۱۷۰ گرمی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
خوراک جوجه کباب معمولی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه ۲۸۰ گرمی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
خوراک جوجه کباب مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی

خوراک کتف و بال کبابی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کتف کبابی

یک سیخ کتف کبابی ۶ عددی، گوجه، سماق، خیارشور، لیمو
خوراک کتف کبابی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با گوشت

۲۰۰ گرم گوشت گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین
باقالی پلو با گوشت
۱۵۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، باقالی٬ ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

نصف کامل مرغ، رب انار، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو اکبر جوجه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

ران مرغ سرخ شده، کره یک نفره، ۴۰۰ گرم زرشگ پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ

سرخ شده

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد فیله ماهی قزل آلا، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی٬ ۳ تکه گوشت٬ ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی٬ ۳ تکه گوشت٬ سیب زمینی سرخ شده٬ ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان٬ ۳ تکه گوشت٬ بادمجان سرخ شده٬ ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج، سس یک نفره
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر محلی
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ جو

۱ کیلوگرم
سوپ جو
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۶,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۴,۵۰۰ تومان

هلو

۱۴,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر دوغ محلی
دوغ خانواده
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان