جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک مخصوص

چلو کباب شیشلیک مخصوص
۶۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ محلی

چلو کباب برگ محلی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

چلو جوجه کباب زعفرانی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۱۰,۰۰۰ تومان

کته قالبی

کته قالبی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک مخصوص

خوراک کباب شیشلیک مخصوص
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ محلی

خوراک کباب برگ محلی
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کاسه ای

کره محلی
خوراک کباب کاسه ای
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

خوراک جوجه کباب زعفرانی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

خوراک کباب تابه ای
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

خوراک ماهیچه
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

خوراک گردن
۵۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

دیزی مخصوص

دیزی مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ زعفرانی

چلو مرغ زعفرانی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

چلو کباب تابه ای
۳۸,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

عدس پلو

عدس پلو
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت پیچاق قیمه

چلو خورشت پیچاق قیمه
۳۶,۰۰۰ تومان

خورشت پیچاق قیمه (اضافه)

خورشت پیچاق قیمه (اضافه)
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۳۶,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

خورشت فسنجان (اضافه)
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سوپ جو

سوپ جو
۵,۰۰۰ تومان

سوپ خامه

سوپ خامه
۵,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ
۶,۰۰۰ تومان

چوبان سالاد

چوبان سالاد
۵,۰۰۰ تومان

سالاد پایتخت

سالاد پایتخت
۵,۰۰۰ تومان

سالاد مموزا

سالاد مموزا
۵,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۵,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر کوچک

دلستر کوچک
۴,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده عالیس

ماالشعیر خانواده عالیس
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکا کولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای عالیس
۴,۰۰۰ تومان

دوغ محلی لیوانی

دوغ محلی لیوانی
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان