جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

چلو کباب لقمه نگینی
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کاردی

چلو کباب کاردی
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ معمولی

چلو کباب برگ معمولی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فیله حلزونی

چلو جوجه کباب فیله حلزونی
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

خوراک کباب لقمه نگینی
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کاردی

خوراک کباب کاردی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ معمولی

خوراک کباب برگ معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

خوراک کباب برگ مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله حلزونی

خوراک جوجه کباب فیله حلزونی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

خوراک شنیسل مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

سون

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

سون

۶,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

دوغ خانواده خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان