جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب چنجه گوسفندی

چلو کباب چنجه گوسفندی

برنج خارجی

۴۲,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوساله

چلو کباب چنجه گوساله

برنج خارجی

۲۴,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری

برنج خارجی

۲۶,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی

برنج خارجی

۳۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس

برنج خارجی

۲۵,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده

برنج خارجی

۲۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

چلو جوجه کباب زعفرانی

برنج خارجی

۱۶,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش

برنج خارجی

۲۲,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه گوسفندی

خوراک کباب چنجه گوسفندی
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوساله

خوراک کباب چنجه گوساله
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

خوراک اکبر جوجه
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک باقالی قاتوق

خوراک باقالی قاتوق
۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی

خوراک ماهی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کبابی

خوراک ماهی کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ ران سس پز

زرشک پلو با مرغ ران سس پز

برنج خارجی

۱۳,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۱۸,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه

برنج خارجی

۲۳,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۲۸,۰۰۰ تومان

چلو شامی

چلو شامی

برنج خارجی

۱۲,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۱۷,۰۰۰ تومان

چلو باقالی قاتوق

چلو باقالی قاتوق

برنج خارجی

۱۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی

چلو ماهی

برنج خارجی

۲۵,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کبابی

چلو ماهی کبابی

برنج خارجی

۲۵,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۳۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی

همراه با برنج خارجی

۱۰,۰۰۰ تومان

همراه با برنج ایرانی

۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه

برنج خارجی

۱۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی

برنج خارجی

۱۰,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

سبزی خوردن

سبزی خوردن
۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۸۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان