جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران لبنانی الحیات

غذای اصلی

موندا کباب

موندا کباب
۶۰,۰۰۰ تومان

دجاجه علی الفحم

دجاجه علی الفحم
۳۰,۰۰۰ تومان

ماکارانی

ماکارانی
۳۰,۰۰۰ تومان

عرایس

عرایس
۲۸,۰۰۰ تومان

شقف لحم

شقف لحم
۶۰,۰۰۰ تومان

حلویات

حلویات
۱۵,۰۰۰ تومان

تکه زعفران

تکه زعفران
۳۲,۰۰۰ تومان

شیش طاووق

شیش طاووق
۳۰,۰۰۰ تومان

قزل آلا

قزل آلا
۳۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه

ماهیچه
۶۰,۰۰۰ تومان

میگو

میگو
۶۰,۰۰۰ تومان

شاورما دجاجه

شاورما دجاجه
۳۰,۰۰۰ تومان

لحم لبنانی

لحم لبنانی
۳۵,۰۰۰ تومان

کباب الخاص

کباب الخاص
۶۰,۰۰۰ تومان

شاورما لحم

شاورما لحم
۳۵,۰۰۰ تومان

سالمون

سالمون
۶۰,۰۰۰ تومان

پکیج

بوفه

حمص، متبل، باباغنوچ، تبوله، لبن، سالادشیرازیف سالادفصل، زیتون، ماست موسیر، میوه های فصل
بوفه
۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

مغز ها

پسته، مغزبادام، مغزگردو، بادام زمینی، انجیر، گز، تخمه، باقلوا
مغز ها
۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۱۵,۰۰۰ تومان

متبل

متبل
۱۸,۰۰۰ تومان

فلافل

فلافل
۲۰,۰۰۰ تومان

بطاطا

بطاطا
۱۸,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ
۱۵,۰۰۰ تومان

حمص

حمص
۱۸,۰۰۰ تومان

تبوله

تبوله
۲۰,۰۰۰ تومان

فتوش

فتوش
۱۸,۰۰۰ تومان

باباغنوچ

باباغنوچ
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

قهوه عربی

قهوه عربی
۱۷,۰۰۰ تومان

چای عربی بانبات

چای عربی بانبات
۱۰,۰۰۰ تومان

دمنوشها

چای سبز، چای کوهی، چای زنجبیل
دمنوشها
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

سودا

سودا
۲,۰۰۰ تومان

باواریا

باواریا
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۵۰۰ تومان

دوغ باپارچ

دوغ باپارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی
۱۸,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

آب پرتقال طبیعی
۲۰,۰۰۰ تومان

آب انار طبیعی

آب انار طبیعی
۲۰,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه
۱۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه میکس

آبمیوه میکس
۲۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب
۱۸,۰۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج
۱۸,۰۰۰ تومان