جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ایرانی زیتون

چلو کباب

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۳۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری مخصوص

چلو کباب وزیری مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرمی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۱۸۰ گرمی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی مخصوص

چلو کباب نگینی مخصوص
۱۳,۵۰۰ تومان

خوراک ها

خوراک ماهی

خوراک ماهی
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۳۰۰ گرمی
خوراک جوجه کباب
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۱۸۰ گرمی
خوراک کباب کوبیده
۸,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۲۰۰ گرمی
چلو گوشت
۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۱,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۸,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۸,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ جو

سوپ جو
۱,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۲,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۱,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۵۰۰ تومان