نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه ۱۳۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، نان
خوراک کباب لقمه
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه ۱۳۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، کره
چلو کباب لقمه زعفرانی
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب وزیری

یک سیخ کوبیده ۱۳۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، یک سیخ جوجه ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی لیمو، پ...
چلو کباب وزیری
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ برگ ۱۷۰ گرمی گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، پیاز، کره
چلو کباب برگ مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص آفتاب

یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، پیاز، کره
چلو کباب مخصوص آفتاب
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ ۲۲۰ گرمی مخلوط برگ و جوجه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، پیاز، کره
چلو کباب بختیاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

یک سیخ ۱۸۰ گرمی گوشت راسته گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، پیاز، کره
چلو کباب چنجه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ برگ ۱۶۰ گرمی گوشت گوساله، یک سیخ کباب کوبیده ۱۳۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گو...
چلو کباب سلطانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه ۱۳۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، کره
چلو کباب لقمه زعفرانی
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ ۱۵۰ گرمی مخلوط کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی با نگین های جوجه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پی...
چلو کباب لقمه نگین دار
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ ۱۵۰ گرمی مخلوط کباب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و روکش جوجه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، کره
چلو کباب میکس
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، کره
چلو جوجه کباب معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه ۲۳۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، پیاز، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ برگ ۱۷۰ گرمی گوشت گوساله، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، نان
خوراک کباب برگ مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مخصوص آفتاب

یک سیخ کباب کوبیده ۱۸۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، نان
خوراک کباب مخصوص آفتاب
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ ۲۲۰ گرمی مخلوط برگ و جوجه، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، نان
خوراک کباب بختیاری
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراککباب چنجه

یک سیخ ۱۸۰ گرمی گوشت راسته گوساله، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، نان
خوراککباب چنجه
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ برگ ۱۶۰ گرمی گوشت گوساله، یک سیخ کباب کوبیده ۱۳۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، نان
خوراک کباب سلطانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ ۱۵۰ گرمی مخلوط کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی با نگین های جوجه، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، نان
خوراک کباب لقمه نگین دار
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ ۱۵۰ گرمی مخلوط کباب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و روکش جوجه، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، نان
خوراک کباب میکس
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه ۱۳۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، نان
خوراک کباب لقمه
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه ۱۶۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، نان
خوراک جوجه کباب معمولی
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه ۲۳۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، لیمو، نان
خوراک جوجه کباب مخصوص
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

یک ران ۳۵۰ الی ۴۰۰ سرخ شده، سس مرغ، خلال سیب زمینی، لیمو، نان
خوراک مرغ سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ آب پز

یک ران ۳۵۰ الی ۴۰۰ آب پز، سس مرغ، خلال سیب زمینی، لیمو، نان
خوراک مرغ آب پز
۳۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۶ عدد گوجه
گوجه کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

یک ران ۳۵۰ الی ۴۰۰ سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ آب پز

یک ران ۳۵۰ الی ۴۰۰ آب پز، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ آب پز
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کره
چلو کره
۲۳,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۴۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۸,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۴۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۴۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قیمه (اضافه)
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

شرکتی
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱.۵ لیتر
دلستر خانواده

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان