نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا اسپشیال

پیتزا اسپشیال

۲۰ سانتی

۳۴,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

۲۰ سانتی

۳۰,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات

۲۰ سانتی

۲۰,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک گوشت

پیتزا استیک گوشت

۲۰ سانتی

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

۲۰ سانتی

۳۴,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن

۲۰ سانتی

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰ سانتی

۴۸,۰۰۰ تومان

برگر

کلاسیک برگر

کلاسیک برگر
۲۱,۰۰۰ تومان

کلاسیک چیز برگر

کلاسیک چیز برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

برگر پلاس

برگر پلاس
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت

ساده

۸,۵۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری

ساده

۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

ساندویچ سوسیس
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ اسپشیال

ساندویچ هات داگ اسپشیال
۲۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان