جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چیز برگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را...
چیز برگر ذغالی

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه شاران

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون فیله مرغ دودی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا ویژه شاران
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در قسمت تو...
همبرگر ذغالی

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم شاران

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌ متری، سس مخصوص، ژامبون فیله گوشت تنوری، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سوپریم شاران
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون گوشت تنوری، کوکتل دودی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا مخلوط
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، پنیر چدار، قارچ طعم دار شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میز...
قارچ برگر ذغالی

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا میتی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله گوساله، فیله مرغ، کنجد، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا میتی
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیرمیکس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، ژامبون گوشت، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخ...
رویال برگر ذغالی

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ استیک ویژه شاران

۱۶۰ گرم راسته گوساله گریل شده، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در قسمت ت...
ساندویچ استیک ویژه شاران
۲۰
۲۱۹,۰۰۰ ۱۷۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ میکس گریل شاران

۲۰۰ گرم مخلوط راسته گوساله و فیله مرغ گریل شده، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلو...
ساندویچ میکس گریل شاران
۲۰
۲۰۹,۰۰۰ ۱۶۷,۲۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با سبزیجات و پنیر

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ادویه تندوری، سبزیجات تنوری (طبخ داخل فر)، پنیر میکس، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت م...
ساندویچ فیله مرغ با سبزیجات و پنیر
۲۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۸۰ گرم فیله خالص طعم دار گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در قسمت توضیح...
ساندویچ فیله مرغ
۲۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ کلزون چیکن

۱۸۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، پنیر میکس، قارچ ،پیاز، فلفل دلمه ای رنگی خمیر پیتزا (به صورت رول شده)، سس تک نفره
ساندویچ کلزون چیکن
۲۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه شاران

هات داگ ۹۰%، قارچ، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه شاران
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ ویژه شاران (تند)

هات داگ ۹۰%، سس هالوپینو تند، قارچ، پنیرچدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس یک نفره
ساندویچ چیلی داگ ویژه شاران (تند)
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ کلزون دودی (تند)

کوکتل دودی، پنیر میکس، سس چیلی، خمیر پیتزا (به صورت رول شده)، سس تک نفره
ساندویچ کلزون دودی (تند)
۲۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیرمیکس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، پنیر چدار، قارچ طعم دار شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میز...
قارچ برگر ذغالی

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

۱۵۰ گرم میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرمیکس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۱۵۰ گرم میکس ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۲۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

ظرف مخصوص استیک شاران

۳۲۰ گرم راسته گوساله گریل شده، سس قارچ و سبزیجات، سیب زمینی سرخ شده، نان چند غله غنی شده رژیمی(((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در قس...
ظرف مخصوص استیک شاران
۲۰
۳۹۹,۰۰۰ ۳۱۹,۲۰۰ تومان

ظرف مخصوص میکس شاران

۱۶۰ گرم راسته گوساله گریل شده، ۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سس قارچ و سبزیجات، سیب زمینی سرخ شده، نان چند غله غنی شده رژیمی(((لطفا" ...
ظرف مخصوص میکس شاران
۲۰
۳۲۹,۰۰۰ ۲۶۳,۲۰۰ تومان

ظرف مخصوص مرغ شاران

۳۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، به همراه سس قارچ و سبزیجات، سیب زمینی سرخ شده، نان جو چند غله غنی شده رژیمی (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان...
ظرف مخصوص مرغ شاران
۲۰
۲۱۹,۰۰۰ ۱۷۵,۲۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۳۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، گوجه، خیارشور، سس پیاز ویژه، نان فرانسوی (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در ق...
فیله مرغ سوخاری
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

بیف استراگانف ویژه شاران

۲۴۰گرم گوشت راسته طعم دار شده، سس قارچ، خامه، سیب زمینی خلالی یا چیپس
بیف استراگانف ویژه شاران
۲۰
۲۷۹,۰۰۰ ۲۲۳,۲۰۰ تومان

پیتزا سوپریم شاران

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌ متری، سس مخصوص، ژامبون فیله گوشت تنوری، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سوپریم شاران
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا شف

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص با طعم سیر، فیله گوساله، ژامبون مرغ تنوری، کوکتل دودی، سالامی، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک ن...
پیتزا شف
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا ویژه شاران

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون فیله مرغ دودی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا ویژه شاران
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا سیچیلیانا (استیک)

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس سیر، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سیچیلیانا (استیک)
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا تندوری مرغ

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ تندوری، زیتون، ذرت، پیاز، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا تندوری مرغ
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا ایندیانا

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌ متری، سس سبز تند، کوکتل دودی، پپرونی، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا ایندیانا
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا کلزون

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌ متری به صورت رول شده، سس مخصوص، ژامبون گوشت تنوری، سالامی، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک ن...
پیتزا کلزون
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون گوشت تنوری، کوکتل دودی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا مخلوط
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، قارچ، ذرت، پیاز، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سبزیجات
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوجه، سبزیجات معطر، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا
۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌ متری، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا پپرونی
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را...
چیز برگر ذغالی

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ تومان

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا لاه معجون (پیتزا نواحی مدیترانه تند)

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری به صورت رول شده، سس مخصوص هالوپینو تند، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، زیتون، فلفل دلمه ای، روغن زیتون، پیاز...
پیتزا لاه معجون (پیتزا نواحی مدیترانه تند)
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا کلزون برگر

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ۱۷۰ گرم برگر ذغالی، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا کلزون برگر
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا بیف استرگانف

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، فیله گوساله، سس خامه و سیر، چیپس، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا بیف استرگانف
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، قارچ، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا قارچ
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

پیتزا ریل چیز

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا ریل چیز
۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

چیز برگر فرانسوی ویژه شاران

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، پنیر چدار، سس مخصوص، پنیر ذوب شده روی نان برگر فرانسوی، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، گوجه فرنگی...
چیز برگر فرانسوی ویژه شاران

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۳۹,۰۰۰ ۱۹۱,۲۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در قسمت تو...
همبرگر ذغالی

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف ویژه شاران

۲۴۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، سس قارچ، خامه، چیپس، سیب زمینی خلالی یا چیپس
چیکن استراگانف ویژه شاران
۲۰
۲۱۹,۰۰۰ ۱۷۵,۲۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا میتی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله گوساله، فیله مرغ، کنجد، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا میتی
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا سوپریم شاران

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌ متری، سس مخصوص، ژامبون فیله گوشت تنوری، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سوپریم شاران
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا ویژه شاران

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون فیله مرغ دودی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا ویژه شاران
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا سیچیلیانا (استیک)

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس سیر، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سیچیلیانا (استیک)
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا تندوری مرغ

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، فیله مرغ تندوری، زیتون، ذرت، پیاز، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا تندوری مرغ
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا ایندیانا

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌ متری، سس سبز تند، کوکتل دودی، پپرونی، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا ایندیانا
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا کلزون

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌ متری به صورت رول شده، سس مخصوص، ژامبون گوشت تنوری، سالامی، کوکتل دودی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک ن...
پیتزا کلزون
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ژامبون گوشت تنوری، کوکتل دودی، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا مخلوط
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، قارچ، ذرت، پیاز، گوجه، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سبزیجات
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوجه، سبزیجات معطر، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا مارگاریتا
۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

پیتزا شف

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص با طعم سیر، فیله گوساله، ژامبون مرغ تنوری، کوکتل دودی، سالامی، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک ن...
پیتزا شف
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌ متری، سس مخصوص، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا پپرونی
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا لاه معجون (پیتزا نواحی مدیترانه تند)

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری به صورت رول شده، سس مخصوص هالوپینو تند، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، زیتون، فلفل دلمه ای، روغن زیتون، پیاز...
پیتزا لاه معجون (پیتزا نواحی مدیترانه تند)
۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

پیتزا کلزون برگر

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، ۱۷۰ گرم برگر ذغالی، ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا کلزون برگر
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا بیف استرگانف

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، فیله گوساله، سس خامه و سیر، چیپس، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا بیف استرگانف
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، قارچ، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا قارچ
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

پیتزا ریل چیز

خمیر پیتزا ۲۵ سانتی‌متری، سس مخصوص، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا ریل چیز
۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

برگر ذغالی

چیز برگر فرانسوی ویژه شاران

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، پنیر چدار، سس مخصوص، پنیر ذوب شده روی نان برگر فرانسوی، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، کاهو، گوجه فرنگی...
چیز برگر فرانسوی ویژه شاران

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۳۹,۰۰۰ ۱۹۱,۲۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در قسمت تو...
همبرگر ذغالی

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۱۹,۲۰۰ تومان

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۱۹۵,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را...
چیز برگر ذغالی

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، پنیر چدار، قارچ طعم دار شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میز...
قارچ برگر ذغالی

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

برگر ۱۰۰% گوشت گوساله ذغالی، ژامبون گوشت، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخ...
رویال برگر ذغالی

سینگل (۱۷۰ گرم)

۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

دوبل (۳۴۰ گرم)

۲۰
۲۱۵,۰۰۰ ۱۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک ویژه شاران

۱۶۰ گرم راسته گوساله گریل شده، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در قسمت ت...
ساندویچ استیک ویژه شاران
۲۰
۲۱۹,۰۰۰ ۱۷۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ میکس گریل شاران

۲۰۰ گرم مخلوط راسته گوساله و فیله مرغ گریل شده، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلو...
ساندویچ میکس گریل شاران
۲۰
۲۰۹,۰۰۰ ۱۶۷,۲۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با سبزیجات و پنیر

۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، ادویه تندوری، سبزیجات تنوری (طبخ داخل فر)، پنیر میکس، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت م...
ساندویچ فیله مرغ با سبزیجات و پنیر
۲۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۸۰ گرم فیله خالص طعم دار گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در قسمت توضیح...
ساندویچ فیله مرغ
۲۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ کلزون چیکن

۱۸۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، پنیر میکس، قارچ ،پیاز، فلفل دلمه ای رنگی خمیر پیتزا (به صورت رول شده)، سس تک نفره
ساندویچ کلزون چیکن
۲۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه شاران

هات داگ ۹۰%، قارچ، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه شاران
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ ویژه شاران (تند)

هات داگ ۹۰%، سس هالوپینو تند، قارچ، پنیرچدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس یک نفره
ساندویچ چیلی داگ ویژه شاران (تند)
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ کلزون دودی (تند)

کوکتل دودی، پنیر میکس، سس چیلی، خمیر پیتزا (به صورت رول شده)، سس تک نفره
ساندویچ کلزون دودی (تند)
۲۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیرمیکس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیرمیکس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

۱۵۰ گرم میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیرمیکس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۲۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۳۵,۲۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۱۵۰ گرم میکس ژامبون گوشت و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۲۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۳,۲۰۰ تومان

استیک

ظرف مخصوص استیک شاران

۳۲۰ گرم راسته گوساله گریل شده، سس قارچ و سبزیجات، سیب زمینی سرخ شده، نان چند غله غنی شده رژیمی(((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در قس...
ظرف مخصوص استیک شاران
۲۰
۳۹۹,۰۰۰ ۳۱۹,۲۰۰ تومان

ظرف مخصوص میکس شاران

۱۶۰ گرم راسته گوساله گریل شده، ۱۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، سس قارچ و سبزیجات، سیب زمینی سرخ شده، نان چند غله غنی شده رژیمی(((لطفا" ...
ظرف مخصوص میکس شاران
۲۰
۳۲۹,۰۰۰ ۲۶۳,۲۰۰ تومان

ظرف مخصوص مرغ شاران

۳۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، به همراه سس قارچ و سبزیجات، سیب زمینی سرخ شده، نان جو چند غله غنی شده رژیمی (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان...
ظرف مخصوص مرغ شاران
۲۰
۲۱۹,۰۰۰ ۱۷۵,۲۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری

۳۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، گوجه، خیارشور، سس پیاز ویژه، نان فرانسوی (((لطفا" میزان پخت مطلوبتان را در ق...
فیله مرغ سوخاری
۲۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۵۹,۲۰۰ تومان

غذای پرسی

بیف استراگانف ویژه شاران

۲۴۰گرم گوشت راسته طعم دار شده، سس قارچ، خامه، سیب زمینی خلالی یا چیپس
بیف استراگانف ویژه شاران
۲۰
۲۷۹,۰۰۰ ۲۲۳,۲۰۰ تومان

چیکن استراگانف ویژه شاران

۲۴۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، سس قارچ، خامه، چیپس، سیب زمینی خلالی یا چیپس
چیکن استراگانف ویژه شاران
۲۰
۲۱۹,۰۰۰ ۱۷۵,۲۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده (ساده)

سیب زمینی سرخ کرده ، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده (ساده)
۸۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده (ویژه)

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر میکس، سس مخصوص، سس تک نفره
سیب زمینی سرخ کرده (ویژه)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ویژه

چیپس، پنیر میکس، سس مخصوص، سالامی، سس قارچ، فلفل دلمه رنگی
چیپس و پنیر ویژه
۱۷۹,۰۰۰ تومان

شاران فرایز

سیب زمینی سرخ شده، سالامی، پنیر میکس، سس مخصوص، سس قارچ، فلفل دلمه رنگی
شاران فرایز
۱۷۹,۰۰۰ تومان

نان سیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پنیر میکس، زیتون سیاه اسلایس، سس سیر تازه
نان سیر ایتالیایی
۹۹,۰۰۰ تومان

نان سیر فرانسوی

۵ تکه نان باگت فرانسوی، پنیر میکس، سس سیر تازه
نان سیر فرانسوی
۷۹,۰۰۰ تومان

سالاد شف (فصل)

گوجه، خیار، کاهو پیچ، زیتون اسلایس، کرفس، کلم بروکلی، سس شف
سالاد شف (فصل)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (فیله مرغ باربیکیو)

فیله مرغ باربیکیو طعم دار شده، کاهو پیچ، پنیر میکس، زیتون اسلایس، نان سیر، سس شف، سس سزار
سالاد سزار (فیله مرغ باربیکیو)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (فیله مرغ سوخاری)

فیله مرغ سوخاری طعم دار شده، کاهو پیچ، پنیر میکس، زیتون اسلایس، نان سیر، سس شف، سس سزار
سالاد سزار (فیله مرغ سوخاری)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

سس فرنچ ویژه

سس فرنچ ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

سس پیاز ویژه

سس پیاز ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

سس هالوپینو تند ویژه

سس هالوپینو تند ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

سس سیر ویژه

سس سیر ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

سس سزار ویژه

سس سزار ویژه
۱۲,۰۰۰ تومان

سس شف ویژه

سس شف ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه

لیموناد طبیعی

۵۰۰ میلی لیتر، لیموناد ۱۰۰% طبیعی با پالپ
لیموناد طبیعی
۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی پرتقال

۵۰۰ میلی لیتر، آب پرتقال ۱۰۰% طبیعی و کامل با پالپ
اسموتی پرتقال
۶۰,۰۰۰ تومان

اسموتی پرتقال سیب

۵۰۰ میلی لیتر، آب پرتقال ۱۰۰% طبیعی و کامل با پالپ، آب سیب ۱۰۰% طبیعی و کامل با پالپ
اسموتی پرتقال سیب
۶۰,۰۰۰ تومان

آب سیب طبیعی

۵۰۰ میلی لیتر، آب سیب ۱۰۰% طبیعی با پالپ
آب سیب طبیعی
۶۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

میکس آب سیب و لیمو

۵۰۰ میلی لیتر، ترکیب آب سیب و لیمو ۱۰۰% طبیعی با پالپ
میکس آب سیب و لیمو
۶۰,۰۰۰ تومان

میکس آب کرفس و لیمو

۵۰۰ میلی لیتر، ۱۰۰% طبیعی با پالپ
میکس آب کرفس و لیمو
۶۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

مشکی

۱۴,۰۰۰ تومان

زرد

۱۴,۰۰۰ تومان

رژیمی

۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کتابی کوچک

کوچک ۴۵۰ میلی لیتر
آب معدنی کتابی کوچک
۸,۰۰۰ تومان