جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

چلو کباب (دو سیخ)

چلو کباب (دو سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص (دو سیخ)

چلو کباب مخصوص (دو سیخ)
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب

چلو کباب بناب
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)

کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)
۳,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۴,۵۰۰ تومان

کباب بناب (یک سیخ)

کباب بناب (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب معمولی (یک سیخ)

جوجه کباب معمولی (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان