جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران البرز نواب

چلو کباب

چلو کباب میکس معمولی

برنج ایرانی، کوبیده مخصوص، جوجه معمولی
چلو کباب میکس معمولی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

برنج ایرانی، کوبیده مخصوص، جوجه مخصوص
چلو کباب میکس مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

برنج ایرانی
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

برنج ایرانی
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

برنج ایرانی
چلو جوجه کباب معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میکس معمولی

کوبیده مخصوص، جوجه معمولی
خوراک کباب میکس معمولی
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

کوبیده مخصوص، جوجه مخصوص
خوراک کباب میکس مخصوص
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

خوراک کباب کوبیده معمولی
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

خوراک جوجه کباب معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۴,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده

پپسی

۵,۵۰۰ تومان

فانتا

۵,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

ماالشعیر خانواده
۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۶,۸۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان