جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای ایرانی

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۹,۵۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

چلو کباب لقمه
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۵,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

خوراک کباب سلطانی
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۱۲,۰۰۰ تومان

بال کبابی

بال کبابی
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۱,۰۰۰ تومان

قوطی

۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۳,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر

بطری

۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۳,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ

کوچک

۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی

کوچک

۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱,۵۰۰ تومان