جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

سینی خانواده

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، گردن یا ماهیچه گوسفندی ۴۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کوبیده لقمه ...
سینی خانواده
۱۳۶,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص پونه

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ گوشت مغز راسته گوسفندی ۱۵۰ گر...
سینی مخصوص پونه
۹۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفدی ۸۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، کره
چلو کباب کوبیده
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، کره
چلو کباب کوبیده مخصوص
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، کره
چلو کباب لقمه
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی به همراه ۳۰ گرم تکه های جوجه، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش...
چلو کباب نگینی
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب فرانسوی

یک سیخ کباب فرانسوی، میکس ۲۲۰ گرم کباب کوبیده تزیین شده با شنسل مرغ و فلفل دلمه ای، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیار...
چلو کباب فرانسوی
۴۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری، میکس: گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرم و ۱۵۰ گرم شنیسل مرغ، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، ...
چلو کباب بختیاری
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب درباری

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی تزیین شده ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی و شنیسل مرغ ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایران...
چلو کباب درباری
۶۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت مغز راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، کره
چلو کباب برگ
۵۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ مغز راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفدی ۱۳۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیا...
چلو کباب سلطانی
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفدی ۸۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیار...
چلو کباب میکس
۲۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خی...
چلو کباب میکس مخصوص
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، کره
چلو جوجه کباب
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب استخوانی

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، کره
چلو جوجه کباب استخوانی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۷,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۲۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک کباب کوبیده لقمه
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۲۰ گرمی به همراه ۳۰ گرم تکه های جوجه، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک کباب نگینی
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فرانسوی

یک سیخ کباب فرانسوی، میکس ۲۲۰ گرم کباب کوبیده تزیین شده با شنسل مرغ و فلفل دلمه ای، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک کباب  فرانسوی
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری، میکس: گوشت گوسفندی ۱۰۰ گرم و ۱۵۰ گرم شنیسل مرغ، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب درباری

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی تزیین شده ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی و شنیسل مرغ ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ت...
خوراک کباب درباری
۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ مغز راسته گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک کباب برگ
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ مغز راسته گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفدی ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک کباب سلطانی
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفدی ۸۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک کباب میکس
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک کباب میکس مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک جوجه کباب
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۴۰۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نصف مرغ سرخ شده ۵۰۰ گرمی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک اکبر جوجه
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک گردن
۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک ماهیچه
۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی ۳۵۰ گرمی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی تیلاپیا سرخ شده

یک عدد ماهی تیلاپیا سرخ شده ۱۷۰ گرمی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک ماهی تیلاپیا سرخ شده
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا رژیمی

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی، بدون روغن و ادویه، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا رژیمی
۲۷,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده ۸۰ گرمی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفدی ۸۰ گرمی، گوجه کبابی، خیارشور، لیمو ترش، نان لواش
کباب کوبیده 80 گرمی
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گردن

۴۵۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو گردن
۷۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهیچه
۷۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

یک نصفه مرغ سرخ شده ۵۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو اکبر جوجه
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا کبابی

یک عدد ماهی قزا آلا کبابی ۳۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی قزل آلا کبابی
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا رژیمی

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی، بدون روغن و ادویه، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی قزل آلا رژیمی
۳۱,۰۰۰ تومان

نیم پرس برنج

۱۷۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
نیم پرس برنج
۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه

۳۰۰ گرم خورشت قیمه، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه
خورشت قیمه (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۳۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت فسنجان
۱۶,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۳۰۰ گرم خورشت فسنجان
خورشت فسنجان (اضافه)
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سس شرکتی
سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

ماست موسیر کوچک

ماست موسیر کوچک شرکتی
ماست موسیر کوچک
۱,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر شرکتی
ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست و خیار (ظرف سفالی)

ماست و خیار (ظرف سفالی) محلی
ماست و خیار (ظرف سفالی)
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر (ظرف سفالی)

ماست موسیر (ظرف سفالی) محلی
ماست موسیر (ظرف سفالی)
۴,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور شرکتی
زیتون شور
۳,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده شرکتی
زیتون پرورده
۳,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده دست ساز

زیتون پرورده دست ساز محلی
زیتون پرورده دست ساز
۷,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

نوشابه بطری کوکاکولا ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

نوشابه بطری فانتا ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

نوشابه بطری اسپرایت ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت ۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

نوشابه خانواده فانتا ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو ۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی ۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی هلو

ماءالشعیر قوطی هی دی هلو ۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی هلو
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی لیمو

ماءالشعیر خانواده هی دی لیمو یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی لیمو
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی استوایی

ماءالشعیر خانواده هی دی استوایی یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی استوایی
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی هلو

ماءالشعیر خانواده هی دی هلو یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی هلو
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس لیمو

ماءالشعیر خانواده عالیس لیمو یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس لیمو
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس استوایی

ماءالشعیر خانواده عالیس استوایی یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس استوایی
۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس هلو

ماءالشعیر خانواده عالیس هلو یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس هلو
۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری دوغ بطری خوشگوار

دوغ بطری دوغ بطری خوشگوار ۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری دوغ بطری خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار ۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی عالیس

دوغ قوطی عالیس ۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی عالیس
۳,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

دوغ خانواده خوشگوار ۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

دوغ خانواده عالیس ۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

دوغ خانواده محلی ۱.۵ لیتر
 دوغ خانواده محلی
۷,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار

آبمیوه گازدار
آبمیوه گازدار
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک ۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ ۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان