نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب کشمیری

چلو کباب کشمیری
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب خان

چلو کباب خان
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی
چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۱۲,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کشمیری

خوراک کباب کشمیری
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب خان

خوراک کباب خان
۴۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی

بال کبابی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت روز

چلو خورشت روز
۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت روز (اضافه)

خورشت روز (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۵,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۹,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۵۰۰ تومان

دوغ محلی بزرگ

۱.۵ لیتر
دوغ محلی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۴,۰۰۰ تومان