جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ

دورچین
چلو کباب برگ
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

دورچین
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دو سیخ، دورچین
چلو کباب کوبیده
۱۹,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

دورچین
چلو جوجه کباب معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مرغ

دورچین
چلو کباب مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۴,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

دورچین
خوراک کباب برگ
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

دورچین
خوراک مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دورچین
خوراک کباب کوبیده
۷,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

دورچین
خوراک جوجه کباب معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب مرغ

دورچین
خوراک کباب مرغ
۴,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت سبزی

چلو خورشت سبزی
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۶,۵۰۰ تومان

خورشت خورشت قیمه (اضافه)

خورشت خورشت قیمه (اضافه)
۶,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده پپسی ۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میراندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

نوشابه بطری پپسی ۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ

دوغ بزرگ ۱.۵ لیتر
دوغ بزرگ
۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک بطری

دوغ کوچک ۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک بطری
۲,۰۰۰ تومان