جست‌وجو در اسنپ‌فود

تخفیف‌دارها

چلو کباب وزیری

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۹۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو کباب وزیری
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

چلو مرغ

ران مرغ، ۳۰۰ گرم برنج خارجی
چلو مرغ
۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳ تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی ویژه

۴تکه گوشت، به وزن۴۰ ۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قورمه سبزی ویژه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۳ تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه (اضافه)
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی با مرغ

چلو خورشت قورمه سبزی با مرغ
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه با مرغ

چلو خورشت قیمه با مرغ
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۳ تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قیمه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه ویژه

۳تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت، چیپس خلال، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قیمه ویژه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده با رب انار

چلو مرغ سرخ شده با رب انار
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

استامبولی با کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج خارجی، لوبیا سبز
استامبولی با کباب کوبیده
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

استامبولی

شنیسل مرغ، هویج، لوبیا سبز، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
استامبولی
۱۵
۴۳,۰۰۰ ۳۶,۵۵۰ تومان

سوپ جو

یک کیلو سوب جو
سوپ جو
۱۵
۲۳,۰۰۰ ۱۹,۵۵۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۹۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج باکستانی پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو کباب میکس
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

استامبولی با گوشت گوساله

۲۵۰ گرم برنج پاکستانی، لوبیا سبز، هویج، ۶۵ گرم گوشت گوساله
استامبولی با گوشت گوساله
۱۵
۵۸,۵۰۰ ۴۹,۷۲۵ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ ۳۵۰ گرم
خوراک مرغ
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

خوراک پاچین کبابی

۳۰۰-۳۵۰ گرم، ۵تکه کتف مرغ، نان لواش، پیاز جعفری، خیارشور، گوجه
خوراک پاچین کبابی
۱۵
۴۹,۵۰۰ ۴۲,۰۷۵ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

۱۸۰ گرم جوجه کباب شنیسل مرغ
جوجه کباب (یک سیخ)
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

کباب کوبیده (دو سیخ)

۱۶۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی
کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

۸۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵
۲۴,۰۰۰ ۲۰,۴۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج خارجی کره
چلو کره
۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۱۶۰گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ا پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۵۰گرم، ۳۵۰ گرم برنج اخارجی پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو کباب کوبیده
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱۲۰ گرم کباب لقمه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو کباب لقمه
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب نگینی

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰ گرم تکه های مرغ، ۳۵۰ گرم برنج اباکستانی درجه یک، پیاز و جعفری
چلو کباب نگینی
۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳ تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب وزیری

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۹۰ گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو کباب وزیری
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

چلو کباب میکس

۱۵۰ گرم جوجه کباب، ۹۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج باکستانی پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو کباب میکس
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

چلو کباب نگینی

۹۰ گرم کباب کوبیده، ۳۰ گرم تکه های مرغ، ۳۵۰ گرم برنج اباکستانی درجه یک، پیاز و جعفری
چلو کباب نگینی
۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۱۲۰ گرم کباب لقمه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو کباب لقمه
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۵۰گرم، ۳۵۰ گرم برنج اخارجی پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو کباب کوبیده
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

۱۶۰گرم جوجه کباب، ۳۵۰ گرم برنج ا پیاز و جعفری، خیارشور، گوجه
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج خارجی کره
چلو کره
۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده (یک سیخ)

۸۰ گرم گوشت گوساله و گوسفندی
کباب کوبیده (یک سیخ)
۱۵
۲۴,۰۰۰ ۲۰,۴۰۰ تومان

کباب کوبیده (دو سیخ)

۱۶۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی
کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

۱۸۰ گرم جوجه کباب شنیسل مرغ
جوجه کباب (یک سیخ)
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

خوراک پاچین کبابی

۳۰۰-۳۵۰ گرم، ۵تکه کتف مرغ، نان لواش، پیاز جعفری، خیارشور، گوجه
خوراک پاچین کبابی
۱۵
۴۹,۵۰۰ ۴۲,۰۷۵ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ ۳۵۰ گرم
خوراک مرغ
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

غذای ایرانی

استامبولی با گوشت گوساله

۲۵۰ گرم برنج پاکستانی، لوبیا سبز، هویج، ۶۵ گرم گوشت گوساله
استامبولی با گوشت گوساله
۱۵
۵۸,۵۰۰ ۴۹,۷۲۵ تومان

سوپ جو

یک کیلو سوب جو
سوپ جو
۱۵
۲۳,۰۰۰ ۱۹,۵۵۰ تومان

چلو مرغ

ران مرغ، ۳۰۰ گرم برنج خارجی
چلو مرغ
۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

استامبولی

شنیسل مرغ، هویج، لوبیا سبز، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
استامبولی
۱۵
۴۳,۰۰۰ ۳۶,۵۵۰ تومان

استامبولی با کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج خارجی، لوبیا سبز
استامبولی با کباب کوبیده
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده با رب انار

چلو مرغ سرخ شده با رب انار
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه ویژه

۳تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت، چیپس خلال، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قیمه ویژه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۳ تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قیمه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه با مرغ

چلو خورشت قیمه با مرغ
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی با مرغ

چلو خورشت قورمه سبزی با مرغ
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۳ تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه (اضافه)
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی ویژه

۴تکه گوشت، به وزن۴۰ ۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قورمه سبزی ویژه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳ تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج خارجی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۳ تکه گوشت، ۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۵
۳۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۲,۵۰۰ تومان

ماست ساده

شرکتی
ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۹,۵۰۰ تومان

ترشی بندری

شرکتی
ترشی بندری
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ایستک

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ایستک

لیمو

۱۲,۵۰۰ تومان

هلو

۱۲,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۵۰۰ تومان

آناناس

۱۲,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

لیمو

۱۸,۵۰۰ تومان

هلو

۱۸,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۵۰۰ تومان

آناناس

۱۸,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۸,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۵۰۰ تومان