جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران باغ سفره ایرانی

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین:کلم قرمز، پیاز جعفری، لیمو، گوجه، فلفل کبابی
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کره حیوانی، نان لواش
چلو جوجه کباب معمولی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب، سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص ۳۰۰گرمی، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری، ریحان، نارنج، فلفل ...
خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص ۲ سیخ

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی یا ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، و هویج طعم دار ...
چلو کوبیده مخصوص 2 سیخ
۱۴۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با نصف مرغ ارگانیک سرخ شده

نصف یک مرغ ارگانیک کامل (۶۰۰ گرم سرخ کرده)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس مخصوص گوجه، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری ریحون، لیمو، فلفل کباب...
زرشک پلو با نصف مرغ ارگانیک سرخ شده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم...
چلوکباب بختیاری
۱۸۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با ران مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۵۰گرمی سرخ شده ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با ران مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک

ا سیخ کباب شیشلیک(راسته گوسفندی با استخوان) ۵۰۰ گرمی با برنج هاشمی ۳۲۰ گرم به همراه مخلفات شامل گوجه لیمو کره کلم فلفل کبابی پیاز ...
چلو کباب شیشلیک
۳۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه لاری (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران بدون استخوان طعم دار شده با ادویه مخصوص ۳۰۰ گرم با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی،دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ری...
چلو جوجه لاری (ران)
۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو لقمه مخصوص سفره ایرانی

چلو لقمه مخصوص سفره ایرانی
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چلولقمه ممتاز ۳۰۰ گرمی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی ۳۰۰ گرمی،برنج هاشمس ۳۳۰ گرم، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ریحون، نارنج، فلفل کبابی، نان ...
چلولقمه ممتاز 300 گرمی
۱۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص ۲ سیخ

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی یا ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، و هویج طعم دار ...
چلو کوبیده مخصوص 2 سیخ
۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ مغز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز،و هویج طعم دار شده با ادویه م...
چلو کباب برگ گوسفندی
۲۵۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب ترش

یک سیخ کباب مغز راسته گوسفندی طعم دار شده با ادویه مخصوص ۲۵۰گرمی با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز. پیاز ج...
چلوکباب ترش
۲۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ ۲۷۰ گرمی با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۶۸,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب مخصوص زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب، سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص ۳۰۰گرمی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ریحون، نارنج، فلفل کبابی، نان لو...
چلوجوجه کباب مخصوص زعفرانی
۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب مخصوص ۳۰۰ گرمی همراه سس ترش، ۳۴۰ گرم برنج ایرانی، دورچین گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ریحون، نارنج، فلفل کبابی، نان...
چلو جوجه کباب ترش
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم...
چلوکباب بختیاری
۱۸۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ مغز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین...
چلوکباب سلطانی
۲۹۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب فیله گوسفندی

۳۰۰ گرم فیله گوسفندی با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، و هویج طعم دار شده با ادویه مخصوص، ریحون، نارنج، ف...
چلوکباب فیله گوسفندی
۲۷۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین :گوجه ک...
چلوکباب وزیری
۱۹۳,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب با استخوان جنگلی

نصف یک مرغ ارگانیک کامل (۶۰۰ گرم سرخ کرده) با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، و هویج طعم دار شده با ادویه ...
چلوجوجه کباب با استخوان جنگلی
۱۸۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی(فیله)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی طعم دار شده با ادویه مخصوص ۳۰۰ گرمی با ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پ...
چلو جوجه کباب حلزونی(فیله)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کره حیوانی، نان لواش
چلو جوجه کباب معمولی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب معمولی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کره حیوانی ، نان لواش
چلو کباب معمولی
۹۰,۰۰۰ تومان

کته برنج با ته دیگ

۳۵۰ گرم برنج ایرانی قالبی ته دیگی
کته برنج با ته دیگ
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کره زعفرانی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، کره حیوانی
چلو کره زعفرانی
۴۸,۰۰۰ تومان

دیس برنج (چهار نفره)

۴ پرس برنج ایرانی، هر پرس ۳۵۰ گرم
دیس برنج (چهار نفره)
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کاسه کباب اردبیلی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب فیله گوساله ۱۰۰ گرمی، گوج...
 خوراک کاسه کباب اردبیلی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

دیس کباب مخصوص سفره ایرانی

یک سیخ کباب برگ گوشت راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب جنگلی ۶۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ مخصوص زعفرانی ۲۰۰ گرمی، یک ...
دیس کباب مخصوص سفره ایرانی
۸۵۰,۰۰۰ تومان

دیس کباب ویژه

کباب برگ گوسفندی، کباب شیشلیک، جوجه کباب جنگلی با استخوان، لقمه مخصوص، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ترشی کلم سفید و هویج طعم...
دیس کباب ویژه
۶۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی با استخوان ۵۰۰گرمی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ترشی کلم سفید و هویج طعم دار شده با ادویه ...
خوراک کباب شیشلیک
۲۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص سفره ایرانی

گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری. ریحون، نارنج، فلفل کبابی، نان لواش
خوراک کباب لقمه مخصوص سفره ایرانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز گوسفندی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوسفند و گوساله ۳۰۰ گرمی, دورچین :گوجه کبابی, ترشی کلم قرمز, ترشی کلم سفید و هویج طعم دار شده با ادویه مخص...
خوراک کباب لقمه ممتاز گوسفندی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین:کلم قرمز، پیاز جعفری، لیمو، گوجه، فلفل کبابی
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ مغز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ترشی کلم سفید و هویج طعم دار شده با ادویه مخصوص، خی...
خوراک کباب برگ
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب مغز راسته گوسفندی طعم دار شده با ادویه مخصوص ۲۵۰گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری، ریحان، نارنج، فلف...
خوراک کباب ترش
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ ۲۷۰ گرمی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم ...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب، سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص ۳۰۰گرمی، دورچین : گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری، ریحان، نارنج، فلفل ...
خوراک جوجه کباب زعفرانی مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب لاری مخصوص

یک سیخ جوجه کباب، ران مرغ بدون استخوان طعم دار شده ۳۰۰گرمی گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ترشی کلم سفید و هویج طعم دار شده با ادویه م...
خوراک جوجه کباب لاری مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب، سینه مرغ طعم دار شده با سس ترش ۳۰۰گرمی، دورچین گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ترشی کلم سفید و هویج طعم دار شده با اد...
خوراک جوجه کباب ترش
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ راسته گوساله و جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ریحون، نارنج، فل...
خوراک کباب بختیاری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ مغز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم ...
خوراک کباب سلطانی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله گوسفندی

۳۰۰ گرم فیله گوسفندی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، ترشی کلم سفید و هویج طعم دار شده با ادویه مخصوص، خیارشور، ریحون، نارنج، ف...
خوراک کباب فیله گوسفندی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، تر...
خوراک کباب وزیری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوجه جنگلی با استخوان

نصف یک مرغ ارگانیک کامل ۶۰۰ گرم سرخ کرده، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری، ریحان، نارنج، فلفل کبابی، نان لواش
خوراک کباب جوجه جنگلی با استخوان
۱۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله حلزونی

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ زعفرانی طعم دار شده با ادویه مخصوص ۳۰۰ گرمی، دورچین :گوجه کبابی، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری لیمو، فلفل کب...
خوراک جوجه کباب فیله حلزونی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

پک دیزی بدون مخلفات

یک پرس دیزی، دورچین: قاشق و چنگال، نصف نان سنگک، (سرو داخل ظروف سفالی به صورت بهداشتی همراه با گوشکوب)
پک دیزی بدون مخلفات
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

چلوخورشت قیمه سیب زمینی
۹۸,۰۰۰ تومان

تهچین مرغ

تهچین مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قیمه نثار

ترکیب گلاب زعفران خلال پسته خلال بادام خلال نارنج زرشک به همراه گوشت گوساله و برنج هاشمی
قیمه نثار
۱۵۹,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۴۵۰ گرم ماهیچه دست گوسفند به همراه پیاز کاراملی و سیر ۳۵۰ گرم برنج هاشمی به همراه دورچین
چلو ماهیچه گوسفندی
۳۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۴۵۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی به همراه دورچین و مخلفات
چلو ماهی قزل آلا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با نصف مرغ ارگانیک سرخ شده

نصف یک مرغ ارگانیک کامل (۶۰۰ گرم سرخ کرده)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس مخصوص گوجه، ترشی کلم قرمز، پیاز جعفری ریحون، لیمو، فلفل کباب...
زرشک پلو با نصف مرغ ارگانیک سرخ شده
۱۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با ران مرغ

یک عدد ران مرغ ۴۵۰گرمی سرخ شده ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با ران مرغ
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پک دیزی با مخلفات

یک پرس دیزی، مخلفات: ماست محلی، ترشی کلم یا ترشی لیته، دووغ بطری کوچک محلی، قاشق و چنگال، نصف نان سنگک، (سرو داخل ظروف سفالی به ...
پک دیزی با مخلفات
۱۴۸,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۵۰۰ گرم، بادمجان کبابی با دورچین: نان لواش
میرزا قاسمی
۶۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۵۰۰گرم بادمجان، کشک، نعنا، پیاز داغ، نان لواش
کشک بادمجان
۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۵۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ریحان تازه

۱۰۰ گرم ریحان تازه
ریحان تازه
۱۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

۱۰۰ گرم سیر ترشی
سیر ترشی
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ

۴۰۰ گرم سوپ جو
سوپ
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزلر

کاهو پیچ، زیتون اسلایس، پنیر پارمیسان، نان تست، گوجه گیلاسی، سینه مرغ طعم دار گریل شده
سالاد سزلر
۹۲,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، نعناع، آبغوره
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه گیلاسی، ذرت، خیار زیتون ۳۵۰ گرم
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۵۰ گرم زیتون پرورده محلی
زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

۱۵۰ گرم ماست چکیده محلی
ماست چکیده
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر کوزه‌ای

۲۰۰ گرم ماست چکیده موسیر محلی
ماست موسیر کوزه‌ای
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و بادمجان

ماست و بادمجان

۳۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار

۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب پرتقال طبیعی

۵۰۰ میلی لیتر
آب پرتقال طبیعی
۴۰,۰۰۰ تومان

شربت سنتی

شربت سنتی با ترکیب آب گلاب زعفران بیدمشک و تخم شربتی و خاک شیر
شربت سنتی

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی تکنفره

تکنفره
آب معدنی تکنفره
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بهنوش

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بهنوش

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

یک لیتر
دوغ خانواده محلی
۲۶,۰۰۰ تومان

آب هویج

نیم لیتر آب هویج طبیعی
آب هویج
۳۲,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۵۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای

طبیعی

۴۲,۰۰۰ تومان

موهیتو شیشه ای

۵۰۰ میلی لیتر
موهیتو شیشه ای

طبیعی

۴۴,۰۰۰ تومان