جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران مزه (سهروردی)

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش ی...
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، بدون نان
چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان
۱۷۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، گوجه کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ۱ بسته نان
کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، فلفل کبابی گوجه کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ۲...
خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک شاندیز

چلوکباب شیشلیک شاندیزی، یک سیخ کباب شیشلیک ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرمی، همراه با ۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی درجه یک، دورچین: گوجه کبابی، فلفل ...
چلو کباب شیشلیک شاندیز
ناموجود

چلو کباب فیله ممتاز

یک سیخ کباب فیله ۲۵۰ گرم گوشت راسته و فیله بره برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو یا نارنج، بدون نان
چلو کباب فیله ممتاز
۳۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی. پیاز کبابی، لیمو یا نارنج بدون نان
چلو کباب برگ ممتاز
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل...
چلو کباب سلطانی ممتاز
۴۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب فیله مرغ، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی. پیا...
چلو کباب بختیاری
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم الی ۴۰۰برنج ایرانی، گوجه کبابی، پیاز کبا...
چلو کباب وزیری ممتاز
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش ی...
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، بدون نان
چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، بدون نان
چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ الی ۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو کره
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک (با دورچین)

خوراک شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب شیشلیک شاندیز ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرمی همراه با سبزیجات فصل به اضافه ی پوره سیب زمینی، لیمو ترش یا نارنج، دو بسته نان لواش
خوراک شیشلیک شاندیز
ناموجود

خوراک گردن گوسفندی (با دورچین)

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم گردن گوسفندی، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ۲ بسته نان
خوراک گردن گوسفندی (با دورچین)
۳۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب فیله بره ۲۵۰ گرمی گوشت راسته، سبزیجات فصل، به اضافه پوره سیب زمینی، پیاز کبابی، فلفل کبابی لیمو ترش یا نارنج، ۲بسته نا...
خوراک کباب فیله ممتاز (با دورچین)
۳۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰ گرمی، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، گوجه، لیمو ترش یا نارنج، ۲ بسته نان
خوراک کباب برگ ممتاز (با دورچین)
۲۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، فلفل کب...
خوراک کباب سلطانی ممتاز (با دورچین)
۴۰۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص (با دورچین)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب سینه مرغ، سبزیجات فصل، به اضافه پوره سیب زمینی فلفل کبابی، پیاز ک...
خوراک کباب بختیاری مخصوص (با دورچین)
۲۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری ممتاز (با دورچین همراه با سبزیجات فصل)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، فلفل کبا...
خوراک کباب وزیری ممتاز (با دورچین همراه با سبزیجات فصل)
۲۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، فلفل کبابی، گوجه، پیاز کبابی، لیمو تر...
خوراک کباب لقمه ممتاز (با دورچین)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، فلفل کبابی گوجه کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ۲...
خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج،...
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان (با دورچین)
۲۰۹,۰۰۰ تومان

خوراک ران مرغ (با دورچین)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، ۲ بسته نان
خوراک ران مرغ (با دورچین)
۱۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی (با دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم کبابی پاک شده، سبزیجات فصل پوره سیب زمینی، لیمو تارش یا نارنج ۲ بسته نان ،
خوراک ماهی قزل آلا کبابی (با دورچین)
۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (با دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ تا ۳۵۰گرمی پاک شده سرخ کرده، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، لیمو ترش یا نارنج ۲ بسته نان
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (با دورچین)
۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۴۵۰ گرم سینه مرغ (۲ تکه)، سبزیجات فصل، به اضافه پوره سیب زمینی، لیمو ترش یا نارنج، ۲ بسته نان
خوراک شنیسل مرغ
۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی (با دورچین)

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم ماهیچه گوسفندی، سبزیجات فصل به اضافه پوره سیب زمینی، لیمو ترش یا نارنج، ۲ بسته نان
خوراک ماهیچه گوسفندی (با دورچین)
۳۶۷,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

سبزیجات فصل،(کدو، هویج، لبو) ۳۰۰ گرم پوره سیب زمینی
بشقاب سبزیجات
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک (بدون دورچین)

کباب شیشلیگ شاندیز (بدون دورچین)

سیخ کباب شیشلیگ شاندیز ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیموترش یا نارنج ۱ بسته نان
کباب شیشلیگ شاندیز (بدون دورچین)
ناموجود

گردن گوسفندی (بدون دورچین)

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم گردن گوسفندی فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، یک بسته نان
گردن گوسفندی (بدون دورچین)
۲۸۸,۰۰۰ تومان

کباب فیله ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب فیله بره ۲۵۰ گرم گوشت تیکه ای راسته و فیله بره، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ۱ بسته نان
کباب فیله ممتاز (بدون دورچین)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

کباب برگ ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ۱ بسته نان
کباب برگ ممتاز (بدون دورچین)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب برگ بره ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش ...
کباب سلطانی ممتاز (بدون دورچین)
۳۴۸,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری مخصوص (بدون دورچین)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب سینه مرغ، فلفل کبابی، پیاز کبابی، گوجه کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ...
کباب بختیاری مخصوص (بدون دورچین)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کباب وزیری ممتاز (با دورچین بدون سبزیجات فصل )

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی،فلفل کبابی، پیاز کبابی، گوجه کبابی، لیمو ترش یا ن...
کباب وزیری ممتاز (با دورچین بدون سبزیجات فصل )
۲۳۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، گوجه کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ۱ بسته نان
کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (بدون دورچین)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، پیاز کبابی، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ۱ بسته نان
جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (بدون دورچین)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص با استخوان (بدون دورچین)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو ترش یا نارنج، ۱ بسته نان
جوجه کباب مخصوص با استخوان (بدون دورچین)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ (بدون دورچین)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز
ران مرغ (بدون دورچین)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کبابی (بدون دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ تا ۴۵۰گرمی پاک شده کبابی لیمو ترش یا نارنج گوجه کبابی پیاز کبابی فلفل کبابی، ۱ بسته نان
ماهی قزل آلا کبابی (بدون دورچین)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ الی ۳۵۰پاک شده، خالص سرخ شده لیمو ترش یا نارنج گوجه کبابی فلفل کبابی پیاز کبابی، ۱ بسته نان
ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون دورچین)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی (بدون دورچین)

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم ماهیچه گوسفندی
ماهیچه گوسفندی (بدون دورچین)
۳۰۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کوفته

۲ تکه کوفته ۱۷۰ گرمی، به همراه سس مخصوص کوفته، ۲ بسته نان
کوفته
۱۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، بدون نان
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۴۰۰ گرم باقالی پلو، ۵۰۰ الی ۶۰۰گرم گردن گوسفندی
چلو گردن گوسفندی
۳۴۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی.بدون نان
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی
ناموجود

باقالی پلو با گردن گوسفندی

۴۰۰ گرم باقالی پلو، ۵۰۰ الی ۶۰۰گرم گردن گوسفندی
باقالی پلو با گردن گوسفندی
ناموجود

باقالی پلو با ماهی قزل آلا (کبابی)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ الی ۳۵۰ گرمی خالص کبابی، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، بدون نان
باقالی پلو با ماهی قزل آلا (کبابی)
ناموجود

باقالی پلو با ماهی قزل آلا (سرخ شده)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ الی ۳۵۰ گرمی خالص سرخ شده، ۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، بدون نان
باقالی پلو با ماهی قزل آلا (سرخ شده)
ناموجود

باقالی پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی(ظروف مایکروویو)
باقالی پلو با مرغ (ران)
ناموجود

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ الی ۶۰۰گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی. بدون نان
چلو ماهیچه گوسفندی
۳۶۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرمی خالص کبابی، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، بدون نان
چلو ماهی قزل آلا (کبابی)
۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ گرمی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی. بدون نان
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۴۰۰ گرم برنج ایرانی. بدون نان
چلو مرغ (ران)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
ناموجود

زرشک پلو

۴۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با ران مرغ (بدون برنج)

۳۰۰ گرم خورشت فسنجان، یک عدد ران کامل مرغ ۳۵۰ گرمی
خورشت فسنجان با ران مرغ (بدون برنج)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با ران مرغ

۳۰۰ گرم خورشت فسنجان، یک عدد ران مرغ، ۳۵۰گرمی ۳۵۰ ال ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، بدون نان
چلو خورشت فسنجان با ران مرغ
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ

سوپ
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو
سالاد شیرازی
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار ساده

۲۰۰ گرم ماست و خیار، کاکوتی، نعنا
ماست و خیار ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۴۰,۰۰۰ تومان

پوره سیب زمینی

۳۰۰گرم پوره سیب زمینی
پوره سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

ظرف ماکروفری

قابلیت استفاده در مایکروویو
ظرف ماکروفری
۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال

قاشق و چنگال
۳,۰۰۰ تومان

ظرف پیرکس

ظرف انتخابی شما
ظرف پیرکس

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

قابلمه آلمینیومی

ظرف انتخابی شما، با قابلیت گرم کردن
قابلمه آلمینیومی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۵۰ میلی لیتر، دوغ تندیس
دوغ بطری
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۵۰ میلی لیتر - دسانی
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان