جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ته چین بانو (علاءالدین)

ته چین

ته چین کباب تابه ای

ته چین کباب تابه ای
۳۰,۰۰۰ تومان

ته چین قیمه بادمجان

ته چین قیمه بادمجان
۲۵,۰۰۰ تومان

ته چین پلو مخلوط

ته چین پلو مخلوط
۲۵,۰۰۰ تومان

ته چین ماهیچه

ته چین ماهیچه
۳۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۲۸,۰۰۰ تومان

ته چین قرمه

ته چین قرمه
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ته چین

مرغ و قارچ

مرغ و قارچ
۲۵,۰۰۰ تومان

ماهیچه و قارچ (بادمجان)

ماهیچه و قارچ (بادمجان)
۳۰,۰۰۰ تومان

کباب تابه ای

کباب تابه ای
۲۸,۰۰۰ تومان

قیمه بادمجان

قیمه بادمجان
۲۲,۰۰۰ تومان

قورمه

قورمه
۲۲,۰۰۰ تومان

سبزیجات

سبزیجات
۲۰,۰۰۰ تومان

دیزی

دیزی اسپایسی

همراه مخلفات
دیزی اسپایسی
رایگان

دیزی معمولی

همراه مخلفات
دیزی معمولی
رایگان

کاپ کیک ته چین

تابه ای پنیر

تابه ای پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ماهیچه پنیر

ماهیچه پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ و پنیر

مرغ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

سیر و پنیر

سیر و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

اسفناج

اسفناج
۱۵,۰۰۰ تومان