جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

رستوران و کترینگ مایسا

چلو کباب

چلو جوجه اقتصادی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ، گوجه کبابی
چلو جوجه اقتصادی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده اقتصادی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۶۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ، گوجه کبابی
چلو کوبیده اقتصادی
۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص

یک سیخ کباب گوشت مغز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی به ته دی...
چلو کباب سلطانی مخصوص
۲۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله بره

یک سیخ کباب گوشت فیله راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوانی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری،...
چلو کباب فیله بره
۲۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت مغز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوانی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیاز جع...
چلو کباب برگ مخصوص
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری مخصوص

یک سیخ کباب بختیاری میکس گوشت راسته مغزی گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب شینسل مرغ ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوا...
چلو کباب بختیاری مخصوص
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوانی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پی...
چلو کباب لقمه مخصوص
۱۵۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب دو رو میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته ...
چلو کباب میکس
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیتیله پیچ

۲ سیخ کباب فیتیله پیچ ۳۰۰ گرمی میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب شنیسل مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و...
چلو کباب فیتیله پیچ
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره ...
چلو کباب وزیری
۱۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوانی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، ...
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب رولی

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ رول شده با پنیر پیتزا و خلال بادام ۳۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوانی، گوجه کبابی، دو...
چلو جوجه کباب رولی
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (فیله)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ بدون استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوانی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعف...
چلو جوجه کباب (فیله)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران و بال و پاچین ۴۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوانی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیاز...
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب نعنایی

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ طعم دار شده با نعناع ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوانی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز...
چلو جوجه کباب نعنایی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ و کره حیوانی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعف...
چلو جوجه کباب (سینه)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو پاچین کبابی

یک سیخ پاچین کبابی ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ وکره حیوانی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج
چلو پاچین کبابی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک گوشت کتف تک

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک گوشت کتف تک
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله بره

یک سیخ کباب گوشت فیله راسته گوسفندی ۲۵۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج
خوراک کباب فیله بره
۲۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت مغز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم ...
خوراک کباب سلطانی
۲۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت مغز راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج
خوراک کباب برگ
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری میکس کباب برگ گوشت فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفر...
خوراک کباب بختیاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب دو رو میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قر...
خوراک کباب میکس
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجع...
خوراک کباب وزیری
۱۰۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور،آب نارنج (گوجه و دورچین به...
خوراک کباب لقمه
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج (گوجه و دورچین...
خوراک کباب کوبیده
۳۹,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب رولی

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ رول شده با پنیر پیتزا و خلال بادام ۳۵۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج
خوراک جوجه کباب رولی
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (فیله)

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج
خوراک جوجه کباب (فیله)
۸۴,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران و بال و پاچین ۴۵۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج
خوراک جوجه کباب با استخوان
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب نعنایی

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ طعم دار شده با نعناع ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج
خوراک جوجه کباب نعنایی
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ بدون استخوان ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج
خوراک جوجه کباب (سینه)
۶۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیتیله پیچ

یک سیخ کباب فیتیله پیچ میکس کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب شنیسل مرغ ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، دورچین: کلم قرمز، ...
خوراک جوجه کباب فیتیله پیچ
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک پاچین

یک سیخ پاچین مرغ ۴۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج
خوراک پاچین
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ربی (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ ربی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور
خوراک مرغ ربی (ران)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، سس انار، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور
خوراک مرغ سرخ شده (ران)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده( با استخوان ) با سس مخصوص، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، آب نارنج و خرما( در صورت ثبت درخوا...
خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده
۱۳۲,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ
چلو ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گوشت اقتصادی

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو گوشت اقتصادی
۲۱۴,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ربی (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ ربی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ، زرشک و خلال سیب زمینی، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور
چلو مرغ ربی (ران)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده با رب انار (ران)

۴۵۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ، سس انار، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور
چلو مرغ سرخ شده با رب انار (ران)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ کرده (با استخوان ) با سس مخصوص، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی با ته دیگ، دورچین: کلم قرمز، پیازجعفری، خیارشور، نارن...
چلو ماهی قزل آلا سرخ کرده
۱۷۵,۰۰۰ تومان

استامبولی

۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی تکه ای، ۳۵۰ گرم استامبولی پلو با برنج ایرانی و ته دیگ
استامبولی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت گوشت و بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت گوشت و بادمجان، ۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ زعفرانی
چلو خورشت گوشت و بادمجان
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ زعفرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۳۰۰ گرم خورشت فسنجان، ۱۰۰ گرم سینه مرغ بدون استخوان، گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ زعفرانی
چلو خورشت فسنجان
۹۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ زعفرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت سیب زمینی، ۸۰ گرم گوشت گوسفندی، چیپس خلالی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ته دیگ زعفرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

دست ساز، یک نفره، گوجه، خیار، پیاز، ادویه
سالاد شیرازی
۱۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو

جو، آب مرغ، فیله مرغ، گوجه، ادویه، جعفری
سوپ جو

۲ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، یک عدد سس
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۹۰ گرم زیتون پرورده ویژه (شرکتی)
زیتون پرورده
۱۶,۵۰۰ تومان

ماست ساده

۹۰ گرم ماست (شرکتی)
ماست ساده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۹۰ گرم ماست موسیر (شرکتی)
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ گوجه کبابی (۶ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک عدد)

یک عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک عدد)
۲,۵۰۰ تومان

کره حیوانی

یک نفره
کره حیوانی
۴,۰۰۰ تومان

قاشق و چنگال یکبار مصرف

یک نفره
قاشق و چنگال یکبار مصرف
۱,۰۰۰ تومان

سس انار

یک نفره
سس انار
۱,۰۰۰ تومان

آب نارنج

یک نفره
آب نارنج
۱,۰۰۰ تومان

دورچین

کلم قرمز، پیاز جعفری، خیارشور
دورچین
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر خانواده عالیس

دلستر خانواده ۱ لیتری
ماءالشعیر خانواده عالیس

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

سیب

۱۷,۰۰۰ تومان

لیمونعناع

۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۷,۹۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۹۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۹۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۳,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۸۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۳,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۱,۴۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۴۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۴۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۲۱,۴۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۳,۶۵۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۵۰ تومان

لیمو

۱۳,۶۵۰ تومان

ساده

۱۳,۶۵۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۷۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۴,۵۰۰ تومان