جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های یزد

رستوران و سالن پذیرایی سادات مجلسی

پر‌طرفدارها

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی
خوراک کباب میکس
۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (۲ سیخ) گوجه

۲ سیخ کباب کوبیده ۹۵ گرمی باگوجه
خوراک کباب کوبیده (2 سیخ) گوجه
۷۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده گوسفندی (2 سیخ)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده مخلوط(میکس)

۱۰۰ گرم کباب کوبیده گوسفندی،۱۰۰گرم کباب کوبیده مرغ، گوجه
چلو کباب کوبیده مخلوط(میکس)
۱۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده گوسفندی (2 سیخ)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص سادات مجلسی

۲۲۰ گرم کباب کوبیده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب کوبیده مخصوص سادات مجلسی
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲۲۰ گرم کباب لقمه، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده فیله مرغ کبابی

۲ سیخ کباب کوبیده فیله مرغ ۹۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو کوبیده فیله مرغ کبابی
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب وزیری

۲۲۰ گرم فیله مرغ.یک سیخ کوبیده گوسفندی ۱۰۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب وزیری
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۴۲۰ گرم ران و سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

۲۲۰ گرم مخلوط گوشت راسته گوسفندی و فیله مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب قفقازی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

۲۲۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب برگ ممتاز
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

۲۲۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، ۹۰ گرم کوبیده گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب سلطانی ممتاز
۲۳۷,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (۲ سیخ) گوجه

۲ سیخ کباب کوبیده ۹۵ گرمی باگوجه
خوراک کباب کوبیده (2 سیخ) گوجه
۷۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص سادات مجلسی با گوجه

۲۲۰ گرم کباب کوبیده با گوجه
خوراک  کباب کوبیده مخصوص سادات مجلسی با گوجه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه با گوجه

۲۲۰ گرم کباب لقمه با گوجه
خوراک کباب لقمه با گوجه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده فیله مرغ کبابی باگوجه

۲ سیخ کباب کوبیده فیله مرغ ۹۰ گرمی باگوجه
خوراک کوبیده فیله مرغ کبابی باگوجه
۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب وزیری

۲۲۰ گرم فیله مرغ، ۱۰۰گرم کوبیده گوسفندی
خوراک جوجه کباب وزیری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۳۶۰ گرم ران و سینه مرغ
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۹۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مرغ ۹۰ گرمی
خوراک کباب میکس
۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

۲۲۰ گرم مخلوط گوشت راسته گوسفندی و فیله مرغ
خوراک کباب قفقازی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

۲۲۰ گرم گوشت راسته گوسفندی
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ شیشلیکی

۱۲۰ گرم راسته گوسفندی
خوراک کباب برگ شیشلیکی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ممتاز

۲۲۰ گرم گوشت راسته گوسفندی، ۹۰ گرم کوبیده گوسفندی
خوراک کباب سلطانی ممتاز
۱۸۷,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی
خوراک ماهیچه گوسفندی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی
خوراک گردن گوسفندی
۲۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

ران مرغ سرخ شده
خوراک مرغ سرخ شده
۷۳,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا
خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شیر

۲۴۰ گرم فیله ماهی شیر سرخ شده
خوراک ماهی شیر
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک میگو

۱۵۰ گرم میگو سوخاری شده
خوراک میگو
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کوبیده گوسفندی

یک سیخ کوبیده گوسفندی ۱۰۵ گرمی
کوبیده گوسفندی
۳۷,۰۰۰ تومان

کوبیده فیله مرغ

یک سیخ کوبیده فیله مرغ۱۰۵ گرمی
کوبیده فیله مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی با باقلا
باقالی پلو
۶۰,۰۰۰ تومان

استامبولی

لوبیا سبز، گوشت چرخ شده، سیب زمینی، هویج، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
استامبولی
۷۰,۰۰۰ تومان

شیرین پلو

خلال بادام، خلال پسته، خلال نارنج، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
شیرین پلو
۶۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی با زرشک
زرشک پلو
۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)

ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (ران)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده (سینه)

سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده (سینه)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو گردن گوسفندی
۲۷۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مسما بادمجان

۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت مسما بادمجان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت مسما بادمجان (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت مسما بادمجان (اضافه)
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت فسنجان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک خورشت فسنجان

۸۰ گرم گوشت گوسفندی
خوراک خورشت فسنجان
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

۲۴۰ گرم فیله ماهی شیر سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی شیر

۲۴۰ گرم فیله ماهی شیر سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو ماهی شیر
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو میگو

۱۵۰ گرم میگو سوخاری شده، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو میگو
۱۸۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سوپ مخصوص سادات مجلسی

جو، رشته، سینه مرغ ریش ریش شده، عصاره گوشت، هویج، جعفری
سوپ مخصوص سادات مجلسی

بزرگ (مناسب چهار تا پنج نفر)

۶۰,۰۰۰ تومان

کوچک (مناسب دو تا سه نفر)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱۷,۰۰۰ تومان

ماست چکیده ساده

ماست چکیده ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۱۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲۵,۰۰۰ تومان

چیپس خانواده

چیپس خانواده
۵۰,۰۰۰ تومان

ترشی

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط
۷,۰۰۰ تومان

ترشی انبه

ترشی انبه
۱۲,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۱۲,۰۰۰ تومان

ترشی اسپانیایی

ترشی اسپانیایی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل مخصوص

سالاد فصل مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۴۰۰ تومان

دلستر شیشه ای ایستک

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای ایستک
۹,۳۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۳,۶۵۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۲۷۵-۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان