جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۶۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به...
ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

یک نفره

۱۶۸,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ فیله پیچ تنوری

کوچک

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۱۵۴,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه و خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

کوچک

۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون مرغ و بیکن تکه ای، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

کوچک

۶۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

کوچک

۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن بره (سرد)

کوچک

۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه و خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوچک

۵۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۶۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله پیچ تنوری

فیله مرغ طعم دار شده با کره، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ فیله پیچ تنوری

کوچک

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

کوچک

۹۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان مخصوص

سوسیس چوریتسو، چیپس، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان مخصوص

کوچک

۱۰۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

کوچک

۱۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ یک نفره (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ یک نفره (سرد)
۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون مرغ و بیکن تکه ای، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

کوچک

۶۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط یک نفره (سرد)

ژامبون مرغ ۸۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخلوط یک نفره (سرد)
۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن بره (سرد)

کوچک

۷۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخصوص باهاماس (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ بیکن مخصوص باهاماس (سرد)

کوچک

۹۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، ژامبون مرغ ۸۰%، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به...
ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

کوچک

۱۲۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالو چیز کن (سرد)

بیکن ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر مخصوص، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شم...
ساندویچ هالو چیز کن (سرد)

کوچک

۸۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سوییسی

سیب زمینی، ماست، پیازچه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، دست ساز (یک نفره)
سالاد سوییسی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

زیرو

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک رنگی

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک رنگی
۷,۰۰۰ تومان