جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ (سرد)

ساندویچ بمب سردویچ

مخلوط ژامبون مرغ، مرغ، قارچ، گوشت، سس مخصوص، کاهو، گوجه، چیپس
ساندویچ بمب سردویچ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دینامیت سردویچ

بیکن گوشت، بیکن مرغ، بیکن بوقلمون، سس مخصوص، کاهو، گوجه، چیپس
ساندویچ دینامیت سردویچ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تی انتی سردویچ

ژامبون ژیگو، استیک دودی، ران بره، کاهو و گوجه، سس مخصوص و چیپس
ساندویچ تی انتی سردویچ
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سردویچ (سرد)

ژامبون ۹۰% مرغ دودی، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، ذرت، نخودفرنگی، سس مخصوص
ساندویچ سردویچ (سرد)

کامل

۶۳,۰۰۰ تومان

مینی

۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون ۹۰% گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

کامل

۶۴,۰۰۰ تومان

مینی

۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن گوشت (سرد)

ژامبون ۹۰% بیکن، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ بیکن گوشت (سرد)

کامل

۶۷,۰۰۰ تومان

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مرغ (سرد)

ژامبون ۹۰% بیکن، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ بیکن مرغ (سرد)

کامل

۶۵,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخلوط (سرد)

ژامبون ۹۰% بیکن، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ بیکن مخلوط (سرد)

کامل

۶۵,۰۰۰ تومان

مینی

۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بوقلمون (سرد)

ژامبون ۹۸% بیکن بوقلمون، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ بیکن بوقلمون (سرد)

کامل

۷۲,۰۰۰ تومان

مینی

۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون استیک دودی (سرد)

ژامبون ۹۰% گوساله، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ ژامبون استیک دودی (سرد)

کامل

۷۵,۰۰۰ تومان

مینی

۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ژیگو (سرد)

ژامبون ۹۰% ران گوساله، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ ژامبون ژیگو (سرد)

کامل

۷۵,۰۰۰ تومان

مینی

۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)

گوشت ۹۰% دودی، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ ژامبون گوشت دودی (سرد)

کامل

۶۳,۰۰۰ تومان

مینی

۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ دودی (سرد)

مرغ ۹۰% دودی، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ ژامبون مرغ دودی (سرد)

کامل

۶۱,۰۰۰ تومان

مینی

۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)

ژامبون ۸۰% پپرونی، سس تند، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ ژامبون پپرونی (سرد)

کامل

۶۵,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ران بره (سرد)

ژامبون ۹۰% ران بره، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ ژامبون ران بره (سرد)

کامل

۸۲,۰۰۰ تومان

مینی

۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوداویچ گوشت (سرد)

ژامبون ۹۰% گوشت دودی، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، پنیر گودا، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ گوداویچ گوشت (سرد)

کامل

۷۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوداویچ مرغ (سرد)

ژامبون ۹۰% مرغ دودی، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، پنیر گودا، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ گوداویچ مرغ (سرد)

کامل

۷۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی (سرد)

ژامبون ۹۰% گوشت دودی، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، پنیر صبحانه، فلفل سیاه، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ یونانی (سرد)

کامل

۷۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ تست ویچ (سرد)

بیکن گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، پنیر تست اسلایسی، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ تست ویچ (سرد)

کامل

۷۲,۰۰۰ تومان

مینی

۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرین ویچ (سرد)

بیکن مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، چیپس، پنیر پستو ورقه ای، سس مخصوص، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ گرین ویچ (سرد)

کامل

۷۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط دودی

ژامبودن ۸۰% مرغ دودی، ژامبون ۸۰% گوشت دودی، سس مخصوص، گوجه، چیپس، کاهو، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ ژامبون مخلوط دودی

کامل

۶۳,۰۰۰ تومان

مینی

۶۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سالامی (سرد)

ژامبون ۸۰% گوشت سالامی، سس مخصوص، گوجه، چیپس، کاهو، (انتخاب مخلفات با شما)
ساندویچ ژامبون سالامی (سرد)

کامل

۶۵,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون شور

زیتون شور یک نفره
زیتون شور
۲۰,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان باگت
نان (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده زمزم کوکاکولا

نوشابه خانواده زمزم کوکاکولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زمزم پرتقالی

نوشابه خانواده زمزم پرتقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۴,۳۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۳۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده لیموناد زمزم

ماءالشعیر خانواده لیموناد زمزم
۱۳,۵۰۰ تومان