جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلوکباب سلطانی

چلوکباب سلطانی
۳۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب چنجه

چلوکباب چنجه
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

چلو کباب قفقازی
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص بختیاری

چلو کباب مخصوص بختیاری
۳۰,۰۰۰ تومان

برگ معمولی

برگ معمولی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلوجوجه کباب ممتاز بدون استخوان

چلوجوجه کباب ممتاز بدون استخوان
۱۸,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص بدون استخوان

چلو جوجه کباب مخصوص بدون استخوان
۱۶,۵۰۰ تومان

چلوکباب لقمه ممتاز زعفرانی

چلوکباب لقمه ممتاز زعفرانی
۱۶,۵۰۰ تومان

چلوکباب لقمه

چلوکباب لقمه
۱۲,۵۰۰ تومان

چلوکباب وزیری

چلوکباب وزیری
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

چلو کباب لقمه نگینی
۱۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۳۲,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو با مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

شیرین پلو با مرغ

شیرین پلو با مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی

چلو ماهی
۱۷,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان