جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای ایرانی

چلو کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی گوشت گوساله، یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرمی سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، ۲ عدد گوجه کبابی...
چلو کباب میکس
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
چلو کباب کوبیده معمولی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۲۸۰ گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
چلو کباب کوبیده مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
چلو جوجه کباب معمولی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرمی سینه مرغ زعفرانی، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
چلو جوجه کباب مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی بخار پز، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، ۲ عدد نان، پیاز، زرشک، زعفران
زرشک پلو با مرغ (ران)
۸۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط ایرانی و خارجی
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب میکس

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی گوشت گوساله، یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرمی سینه مرغ زعفرانی، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
خوراک کباب میکس
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
خوراک کباب کوبیده معمولی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده ۲۸۰ گرمی مخلوط گوساله و گوسفندی، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی سینه مرغ زعفرانی، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
خوراک جوجه کباب معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب ۲۲۰ گرمی سینه مرغ زعفرانی، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
خوراک جوجه کباب مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۸۰ گرمی گوشت گوساله، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
کباب کوبیده معمولی (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی گوشت گوساله، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۲۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب معمولی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی سینه مرغ زعفرانی، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
جوجه کباب معمولی (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب۲۲۰ گرمی سینه مرغ زعفرانی، ۲ عدد گوجه کبابی، نارنج، نان، سماق، پیاز
جوجه کباب مخصوص (یک سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی بخار پز، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، ۲ عدد نان، پیاز، زرشک، زعفران
خوراک مرغ (ران)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

یک عدد سینه مرغ ۳۵۰ گرمی بخار پز، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، ۲ عدد نان، پیاز، زرشک، زعفران
خوراک مرغ (سینه)
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، نان، پیاز
چلو خورشت قورمه سبزی
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قورمه سبزی گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت قیمه گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج پخته شده مخلوط، نان، پیاز
چلو خورشت قیمه
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه گوشت گوساله
خورشت قیمه (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی کامل
گوجه کبابی (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری میرندا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میرندا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری سون آپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری سون آپ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا پرتقالی

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده میرندا پرتقالی
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده سون آپ

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده سون آپ
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی لیمو
۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی هلو
۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی استوایی
۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده بهنوش لیمو

۱میلی لیتر
ماءالشعیر خانواده بهنوش لیمو
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده بهنوش هلو

۱میلی لیتر
ماءالشعیر خانواده بهنوش هلو
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده بهنوش استوایی

۱میلی لیتر
ماءالشعیر خانواده بهنوش استوایی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ میلی لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک دسانی

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی کوچک دسانی
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ دسانی

۱.۵ میلی لیتر
آب معدنی بزرگ دسانی
۱۰,۰۰۰ تومان