جست‌وجو در اسنپ‌فود

منوی اصلی

بال مرغ

بال مرغ
رایگان

کتف

کتف
رایگان

کوهان

کوهان
رایگان

دل مخلوط

دل مخلوط
رایگان

جگر مخلوط

جگر مخلوط
رایگان

کباب دنده گوسفندی

کباب دنده گوسفندی
رایگان

کباب کوبیده

کباب کوبیده
رایگان

جگر گوسفندی

جگر گوسفندی
رایگان

دل

دل
رایگان

قلوه

قلوه
رایگان

سردل

سردل
رایگان

خویک

خویک
رایگان

چنجه گوسفندی

چنجه گوسفندی
رایگان

نوشیدنی

نوشابه

نوشابه
۱,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر
۱,۸۰۰ تومان

دوغ

دوغ
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷۰۰ تومان