جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده معمولی

چلو کباب کوبیده معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

چلو جوجه کباب معمولی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۶,۵۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

گوجه (یک سیخ)
۳,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ترشی کلم

ترشی کلم
۴,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

نوشابه بطری اسپرایت
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
۵,۰۰۰ تومان

دلستر بطری جوجو

دلستر بطری جوجو

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده جوجو

دلستر خانواده جوجو

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی هراز

دوغ لیوانی هراز
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده هراز

دوغ خانواده هراز
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان