جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کباب کوبیده مخصوص گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، بدون نان و دورچین
کباب کوبیده مخصوص گوسفندی (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)
۸۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، بدون نان و دورچین
جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب شاهی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۷۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، پیاز،...
چلو کباب شاهی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۱۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، یا ریحان یا آبلیمو سماق
چلو کباب سلطانی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز،یا ریحان یا آبلیمو سماق
چلو کباب وزیری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

یک سیخ کباب ترش راسته فیله گوساله ۱۷۰ گرمی مزه دار شده با رب انار، رب نارنج، گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز،یا ریحوان ...
چلو کباب ترش
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، ۱۰۰ گرم کباب برگ راسته فیله گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، سماق
چلو کباب بختیاری ممتاز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص راسته فیله گوساله

یک سیخ کباب برگ راسته فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، سماق
چلو کباب برگ مخصوص راسته فیله گوساله
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه راسته فیله گوساله

یک سیخ کباب چنجه راسته فیله گوساله ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، سماق
چلو کباب چنجه راسته فیله گوساله
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۵۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، سماق
چلو کباب لقمه زعفرانی (یک سیخ)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله وجوجه کباب سینه مرغ نگینی ۱۸۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوج...
چلو کباب لقمه نگین دار مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۱۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، سماق
چلو کباب مخصوص گوسفندی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش ران مرغ یا فیله مرغ ۲۱۰ گرمی مزه دار شده با رب انار، رب نارنج، آبلیمو، سبزی محلی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، ...
چلو جوجه کباب ترش
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماسالا

یک سیخ جوجه کباب ماسالا ۳۵۰ گرم، برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز یا ریحان یا لیمو
چلو جوجه کباب ماسالا
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب فسنجانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی مزه دار شده با رب انار، سس مخصوص، گردو، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی گوجه، کره، پیاز، سماق، لیمو
چلو جوجه کباب فسنجانی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، سماق، لیمو
چلو جوجه کباب زعفرانی (ران)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)

یک سیخ جوجه کباب مخصوص سینه مرغ ۱۷۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، کره، برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص (سینه)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، سماق، لیمو
چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مکزیکی

یک سیخ جوجه کباب مکزیکی ران مرغ ۲۰۰ گرمی ران مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، کره، پیاز، سماق، لیمو
چلو جوجه کباب مکزیکی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کره ایرانی

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره ایرانی
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب کوبیده، جوجه کباب، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک کباب لقمه نگین دار
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش زعفرانی

یک سیخ کباب ترش، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک کباب ترش زعفرانی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری زعفرانی

۳تیکه چنجه ۴ تیکه جوجه گوجه، نصف نان، لیمویا ریحان،یا پیاز
خوراک کباب بختیاری زعفرانی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده، یک سیخ جوجه کباب، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک کباب وزیری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ، یک سیخ کباب کوبیده، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک کباب سلطانی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (سینه)

یک سیخ جوجه کباب سینه، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک جوجه کباب زعفرانی (سینه)
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)

یک سیخ جوجه کباب ران، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک جوجه کباب زعفرانی (ران)
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک جوجه کباب زعفرانی با استخوان
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک جوجه کباب ترش
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب فسنجانی، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک جوجه کباب فسنجانی مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مکزیکی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب مکزیکی، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک جوجه کباب مکزیکی مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال زعفرانی (۴ تکه)

یک سیخ بال، گوجه، نصف نان،یا لیمو، یا ریحان،یا پیاز
خوراک بال زعفرانی (4 تکه)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کتف زعفرانی (۴ تکه)

یک سیخ کتف، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک کتف زعفرانی (4 تکه)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی ترش (۴ تکه)

یک سیخ بال کبابی ترش، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک بال کبابی ترش (4 تکه)
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

مرغ ران، گوجه، نصف نان، لیمو، ریحان، پیاز
خوراک مرغ (ران)
۵۵,۰۰۰ تومان

کباب

جوجه کباب ماسالا (یک سیخ)

جوجه ماسالا ۲۵۰ گرم، سبزی محلی، ماست، سس، بدون نان و دورچین
جوجه کباب ماسالا (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

کباب ترش (یک سیخ)

یک سیخ کباب ترش راسته فیله گوسفندی ۱۷۰ گرمی، رب انار، رب نارنج، گردو، بدون نان و دورچین
کباب ترش (یک سیخ)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری ممتاز (یک سیخ)

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب کباب برگ راسته فیله گوسفندی ۱۰۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ ۱۳۰ گرمی، بدون نان و دورچین
کباب بختیاری ممتاز (یک سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

کباب برگ مخصوص گوساله (یک سیخ)

یک سیخ کباب برگ راسته فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، بدون نان و دورچین
کباب برگ مخصوص گوساله (یک سیخ)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چنجه کباب مخصوص گوساله (یک سیخ)

یک سیخ کباب چنجه راسته فیله گوساله ۱۵۰ گرمی، بدون نان و دورچین
چنجه کباب مخصوص گوساله (یک سیخ)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه مخصوص زعفرانی (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی و گوساله ۱۲۰ گرمی، بدون نان و دورچین
کباب لقمه مخصوص زعفرانی (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

کباب نگین دار زعفرانی (بزرگ) (یک سیخ)

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله وجوجه کباب سینه مرغ نگینی ۱۸۰ گرمی، بدون نان و دورچین
کباب نگین دار زعفرانی (بزرگ) (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص گوسفندی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، بدون نان و دورچین
کباب کوبیده مخصوص گوسفندی (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ترش (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب ران یا سینه مرغ ۲۱۰ گرمی، رب انار، رب محلی، سبزی محلی، گردو، ادویه، بدون نان و دورچین
جوجه کباب ترش (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب فسنجانی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب فسنجانی سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، رب انار، سس مخصوص، گردو، بدون نان و دورچین
جوجه کباب فسنجانی (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، بدون نان و دورچین
جوجه کباب بدون استخوان مخصوص (یک سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب زعفرانی (ران) (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ران مرغ ۲۲۰ تا ۲۵۰ گرمی، بدون نان و دورچین
جوجه کباب زعفرانی (ران) (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مکزیکی (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب مکزیکی ران مرغ ۲۰۰ گرمی، بدون نان و دورچین
جوجه کباب مکزیکی (یک سیخ)
۵۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان مخصوص (یک سیخ)

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۲۵۰ گرمی، بدون نان و دورچین
جوجه کباب با استخوان مخصوص (یک سیخ)
۶۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی زعفرانی

۲۰۰ گرم بال مرغ زعفرانی ۴ تکه، بدون نان و دورچین
بال کبابی زعفرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی ترش

۲۰۰ گرم بال مرغ ترش ۴ تکه، بدون نان و دورچین
بال کبابی ترش
۴۵,۰۰۰ تومان

کتف زعفرانی

۲۱۰ گرم کتف مرغ زعفرانی ۴ تکه، بدون نان و دورچین
کتف زعفرانی
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۳۵۰ گرم ران مرغ یا سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، زرشک
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۷۰ گرم خورشت، ۳ عدد گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۷۰ گرم خورشت، ۳ عدد گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۷۰ گرم خورشت، ۳ عدد گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم بادمجان نصفه سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ (سرخ شده)

۳۵۰ گرم ران مرغ یا سینه مرغ سرخ شده، گوجه، نان، فلفل، چیپس خلالی
خوراک مرغ (سرخ شده)
۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت، ۳ عدد گوشت گوساله
خورشت قیمه (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت، ۳ عدد گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۷۰ گرم خورشت، ۳ عدد گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم بادمجان نصفه سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست و خیار با نعنا و کشمش

۱۲۰ گرم ماست، نعنا، کشمش
ماست و خیار با نعنا و کشمش
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۷۵ گرم زیتون پرورده بصورت بسته بندی
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، فلفل دلمه ای، ادویه جات
سالاد شیرازی
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید و قرمز، سس مایونز
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل بزرگ

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس فرانسوی
سالاد فصل بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

مخلفات

نان و سرویس اضافه

یک عدد نان سنگک، ریحان،یا پیاز
نان و سرویس اضافه
۵,۰۰۰ تومان

نصف نان و سرویس اضافه

نصف نان سنگک، ریحان، یا پیاز
نصف نان و سرویس اضافه
۴,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

۵۰ گرم فلفل کبابی ۶ عددی
فلفل کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

گوجه (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

نصفه گوجه کبابی

۲ عدد گوجه کبابی
نصفه گوجه کبابی
۳,۰۰۰ تومان

کره شکلی

۲۰ گرم
کره شکلی
۱,۵۰۰ تومان

سرویس

نان سنگک و ظرف و سرویس

یک عددد نان سنگک ظرف فوم، پیاز یا نارنج یا سبزی
نان سنگک و ظرف و سرویس
۷,۰۰۰ تومان

نصف نان سنگک و سرویس

نصف نان سنگک، یک عدد دیس، نارنج یا پیاز
نصف نان سنگک و سرویس
۴,۰۰۰ تومان

سرویس ظرف

ظرف فوم، پیاز یا سبزیجات
سرویس ظرف
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

انار

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

ساده

۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ایستک

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ایستک

انار

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

ساده

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری گدوک

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ بطری گدوک
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گدوک

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گدوک
۲۶,۵۰۰ تومان

دوغ عالیس بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ عالیس بطری
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ عالیس خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ عالیس خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ محلی گلپایگان بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی گلپایگان بطری
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی گلپایگان خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی گلپایگان خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
 آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸۰,۰۰۰ تومان