جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا استافد کراست

سس بیس پیتزا، پنیر، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، دلمه، زیتون، کراست با خامه و پنیر، کنجد سیاه دانه.
پیتزا استافد کراست
۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

سس بیس پیتزا، پنیر، گوجه چری، ریحان
پیتزا مارگاریتا
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، گوشت رست بیف، زیتون، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، پپرونی، فلفل هالوپینو، قارچ، زیتون.
پیتزا پپرونی آمریکایی

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، ذرت، هویج، نخود فرنگی، زیتون سیاه.
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۹۵,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، قارچ
پیتزا قارچ و پنیر

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۸۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌متری

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کریسپی چیکن

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، مرغ سوخاری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا کریسپی چیکن

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، کالباس گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، زیتون
پیتزا مخصوص

۱ نفره ۲۵ سانتی متری

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

سس بیس پیتزا، پنیر موزارلا ترکیبی، کالباس گوشت و مرغ، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، زیتون، سیاه دانه، کنجد
پیتزا یونانی

۲ نفره ۳۰ سانتی‌ متری

۱۷۵,۰۰۰ تومان

برگر

بیگ مگ برگر

نان گرد، ۲ عدد گوشت ۱۴۰ گرم، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
بیگ مگ برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

نان گرد، گوشت برگر ۱۴۰گرم، سس خیارشور، قارچ، گوجه، جعفری، لیمو
قارچ برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر دوبل

نان گرد، ۲ عدد گوشت ۱۴۰ گرم، سس خیارشور، قارچ، گوجه، جعفری، لیمو
قارچ برگر دوبل
۱۵۵,۰۰۰ تومان

مگیران برگر

نان گرد، گوشت برگر ۱۵۰ گرم، ژامبون، پنیر پیتزا، سوسیس کوکتل، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
مگیران برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان گرد، گوشت ۱۴۰ گرم، ژامبون، پنیر پیتزا، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
چیز برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

نان گرد، ۲ عدد گوشت ۱۴۰ گرم، ژامبون، پنیر پیتزا، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
چیز برگر دوبل
۱۶۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

نان گرد، گوشت ۱۴۰ گرم، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو.
رویال برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر مگیران

نان گرد، گوشت برگر ۱۴۰ گرم، فیله مرغ ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
میکس برگر مگیران
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری

هات داگ هالاپینو (چیلی)

هات داگ، سس تنوری، چیپس، پنیرقارچ، فلفل هالاپینو، سس قارچ تند و سس خیارشور در کنار غذا
هات داگ هالاپینو (چیلی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ، سس مخصوص، گوجه، جعفری
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ، سس تنوری، چیپس، پنیر، قارچ
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ برگر تنوری

نان باگت، سس تنوری، ۱ عدد برگر ۱۴۰ گرم، قارچ، پنیر، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ برگر تنوری

سینگل

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دبل

۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک میکس تنوری

نان باگت، سس تنوری، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله گوساله، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ استیک میکس تنوری
۲۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ تنوری

نان باگت، سس تنوری، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ استیک مرغ تنوری

سینگل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دبل

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت تنوری

نان باگت، سس تنوری، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ استیک گوشت تنوری

سینگل

۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

نان باگت، سس تنوری، ژامبون، چیپس، قارچ، پنیر پنیر پیتزا، سس مخصوص، سس قارچ تند به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری تنوری

نان باگت، سس تنوری، فیله مرغ سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، به همراه سس قارچ تند و سس خیارشور.
ساندویچ فیله مرغ سوخاری تنوری
۱۵۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری (۳ تکه)

نان لقمه ای، فیله سوخاری، سس قارچ، سس سیر، سیب زمینی وجز، سالاد کلم.
فیله مرغ سوخاری (3 تکه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

استیک

استیک گوشت

نان گرد، ۱۵۰ گرماستیک فیله گوساله، سس خیارشور، گوجه، جعفری، لیمو
استیک گوشت
۱۲۰,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

نان گرد، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله مرغ، سس خیارشور مخصوص، گوجه، جعفری، لیمو
استیک مرغ
۸۲,۰۰۰ تومان

استیک میکس

نان گرد، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله گوساله، ۱۶۰ تا ۱۷۰ گرم فیله مرغ، سس خیارشور ،گوجه، جعفری، لیمو
استیک میکس
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک استیک مرغ

۲ عدد استیک سینه مرغ، نان لقمه ای ۱ عدد، سس قارچ، سس سیر، سالاد کلم، سیب زمینی وجز.
خوراک استیک مرغ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر

سس بیس پیتزا، پنیر، سیر و کره، ادویه ایتالیایی
نان سیر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه سوخاری

۷-۸ عدد پیاز حلقه سوخاری
پیاز حلقه سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی وجز ۳۰۰ گرم
سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

زیرو

۱۳,۸۰۰ تومان

کوکاکولا

۱۳,۸۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۷۰۰ تومان

هلو

۱۳,۷۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۷۰۰ تومان

ساده

۱۳,۷۰۰ تومان

دوغ کوچک

بدون گاز ۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس قارچ تند

سس قارچ تند
۳,۰۰۰ تومان

سس کچاپ

سس کچاپ
۱,۰۰۰ تومان

سس مایونز

سس مایونز
۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۷,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
۳,۰۰۰ تومان